Теме: Радио-аматеризам

Намена радио-аматерских репетитора

Скраћена веза: http://pedja.supurovic.net/veza/8540

IARU REGION 1 – ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА ВХФ, УХФ И МИКРОТАЛАСНИХ ОПСЕГА

ФМ репетитори су намењени као комуникациони сервис мобилним радио/аматерским станицама (укључујући и ручне станице). По потреби, могу бити инсталирани и за побољшање доступности станица у планинским подручјима.

Они нису намењени да омогућују DX везе, стога њихов домет у уобичајеним условима пропагација треба да буде ограничен.

Број инсталираних репетиторских станица треба да буде одређен према
– потребама за регионално покривање
– очекиваном броју корисника

Не треба да буде устаљено да се ФМ репетитори употребљавају као канали за ћаскање за фиксне станице. То се коси са њиховом наменом.

Извор: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION REGION 1, VHF MANAGERS HANDBOOK, Version: 7.0. January 2015

———-

UARU REGION 1 – VHF/UHF/Microwaves BAND PLANNING PRINCIPLES

FM repeaters provide a communication service to mobile amateur-stations (including hand-held
equipment). In some cases they may be installed to aid the accessibility of stations in
mountainous areas.

They are not intended to make DX contacts possible, and hence their coverage under normal
propagation conditions should be limited.

The number of repeater stations installed should be determined by
– the required regional coverage
– the expected number of intended users

FM repeaters should not regularly be used as local chat channels for fixed (home) stations. This
interferes with their defined use

 


Поделите овај чланак са пријатељима


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Попуните израз тако да буде тачан: *