Teme: Prirodnjačenje

Zakon o bezbednosti saobraćaja i biciklisti

Skraćena veza: http://pedja.supurovic.net/veza/3977

Kod nas su uslovi takvi da biciklisti ne mogu da izbegnu učešće u saobraćaju. Iako Zakon ne previđa obavezu dobijanja dozvole za vožnju bicikla javnim putevima neophodno je da biciklisti budu upoznati sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

U ovom članku ću ukratko sumirati ono što je neophodno znati, a tiče se biciklista. Istaći ću ono što se direktno odnosi na bicikliste, ali se podrazumeva da oni moraju poznavati sve propise koji se odnose na učešće u saobraćaju.

Oprema

Zakon pod biciklom smatra prevozno sredstvo sa najmanje dva točka, koje se pokreće snagom vozača, odnosno, putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove.

Bicikl koji učestvuje u saobraćaju mora da bude tehnički ispravan. Mora imati ugrađeno jedno belo svetlo na prednjoj i jedno crveno na zadnjoj strani.

Biikl u saobraćaju na putu ne mogu imati uređaje, sklopove i opremu čija upotreba može ugroziti, ometati ili izazvati zabunu drugog učesnika u saobraćaju.

Bicikl ne sme na prednjoj strani da ima uređaje ili materije koje daju, odnosno odbijaju svetlost crvene boje, a na zadnjoj strani koje daju, odnosno odbijaju svetlost bele boje, kao ni trepćuće svetlo koje nije predviđeno propisima. Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima.

Ponašanje biciklista u saobraćaju

Kada vozač sedi na biciklu i vozi ga, on ima status vozila u saobraćaju i na njega se odnose propisi na isti način kao i na druga vozila. Kada biciklista gura bicikl pored sebe, tada ima status pešaka i na njega se odnose propisi isto kao i na pešake.

Biciklista je dužan da postupa u skladu sa svojim statusom i propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnom signalizacijom i naredbama ovlašćenog službenog lica.

Biciklista je dužan da se u saobraćaju ponaša u sladu sa okolnostima na takav način da ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju.

Vozač bicikla je dužan da upravlja vozilom na način koji ne umanjuje stabilnost vozila i neometa druge učenike usaobraćaju, a naročito ne sme da: ispušta upravljač iz ruku, sklanja noge sa pedala, se pridržava za drugo vozilo, vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo za bicikl,  dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano, ili prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja.

Biciklista ne sme da u toku vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko ne koristi opremu koja omogućava da obavlja razgovore tako da su mu obe ruke slobodne. Takođe ne sme da koristi audio ili video uređaje na način koji ga onemogućavaju da čuje i vidi  druge učesnike u saobraćaju ili na drugi način ometaju njegovu pažnju prilikom upravljanja biciklom. Vozač bicikla ne sme držati slušalice na oba uva.

Prilikom skretanja biciklista je dužan da ostalim učesnicima u saobraćaju to najavi odručivanjem ruke na onoj strani na kuju namerava da skrene.

Prilikom uključivanja u saobraćaj, biciklista mora da se uveri da time neće ometati druge učesnike u saobraćaju.

Kretanje bicikla po putu

Biciklistima je zabranjeno kretanje autoputem i motoputem. Na javnim putevima nije zozvoljeno upravljanje biciklom decimlađojod 12 godina. Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom mogu upravljati deca starija od devet godina ako su pod nadzorom osobe starije od 16 godina.

Biciklista za kretanje mora koristiti onu površinu koja je za njega namenjena. Dužan je da se kreće desnom stranom kolovoza u smeru kretanja. Na putevima koji nemaju posebnu traku ili stazu za bicikle, biciklista je dužan da se kolovozom u širini od najviše jedan metar od desne strane kolovoza. Kada biciklista gura bicikl pored sebe dužan je da se kreće desnom ivicom kolovoza.

Ako se biciklista kreće sporo i time ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mestu omogući da ga drugo vozilo pretekne, obiđe ili prođe.

Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Od sumraka, noću i do svitanja, kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na biciklu moraju biti uključena jedno belo svetlo na prednjoj strani  i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može an biciklu prevoziti dete do 8 godina starosti, ukoliko je na bicikl ugrađeno posebno sedište za tu namenu.

Vozač bicikla ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, psihoaktivnih susptanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Bicikl u saobraćaju na putu može imati priključno vozilo na dva točka, namenjeno za prevoz tereta, priključeno tako da je obezbeđena stabilnost vozila. U priključnom vozilu se ne smeju prevoziti putnici. Priključno vozilo ne sme biti šire od jednog metra, a na zadnjoj strani mora imati poziciono svetlo crvene boje ili trouglasti katadiopter.

Kretanje biciklističkom stazom

Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Njom se ne smeju kretati motorna vozila i pešaci.

Ako na kolovozu postoji obeležena traka za bicikle ili pored kolovoza postoji biciklistička staza, biciklista je dužan da ih koristi.

Biciklista se mora kretati desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Biciklista se biciklističkom stazom ne sme kretati brzinom većom od 35 km/h. Na biciklistikoj traci, biciklista se mora kretati desnom stranom u odnosu na smer kretanja.

Obaveze vozača bicikla prema pešacima

Vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza, kada mu je svetlosnim signalom ili nardbom policijskog službenika zabranjen prolaz. Ako mu je prolaz dozvoljen vozač je dužan da propusti pešaka koji je stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da to učini.

Vozač koji skreće na bočni put je dužan da propusti pešaka koji je stupio ili na kolovoz ili pokazuje nameru da to učini, bez obzira da li se tu nalazi obeležen pešački prelaz.

Ukoliko su pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe, osobe u invalidskim kolicima, ili koriste druga pomagala za kretanje, vozač je dužan da zaustavi vozilo prilikom propuštanja.

Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.

Svetlosna signalizacija

Za regulisanje vozila se koristi trobojna svetlosna signalizaija. Značenja svetala su sledeća:

– crveno svetlo – zabranjen prolaz,
– žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka,
– zeleno svetlo – dozvoljen prolaz,
– istovremeno uključeno žuto i crveno svetlo – zabranjen prolaz i nagoveštaj da će se uključiti zeleno svetlo,
– trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost,
– trepćuće zeleno svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog, a zatim crvenog svetla.

Vozač ne sme proći svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz.

Semafor sa trobojnim svetlima može da ima dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak) koji označava da vozač može vozilom da prođe svetlosni znak samo u pravcu označenim strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno ili žuto svetlo pri čemu mora da propusti sva vozila koja se kreću po putu na koji ulazi kao i da propusti pešake koji prelaze preko kolovoza.

Podrobnije upoznavaanje sa Zakonom

Net treba da se zadovoljite sami čitanjem ovog članka. On je namenjen da izvuče najvažnije elemente zakona na koje biciklsiti treba da obrate posebnu pažnju. Ipak je najbolje da pročitate ceo tekst Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i upoznate se sa njim u celini. Tekst Zakona možete preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf


Podelite ovaj članak sa prijateljima


71 comments to Zakon o bezbednosti saobraćaja i biciklisti

 • Miloš Vučić

  Da li je obavezna upotreba zaštitne kacige prilikom kretanja pa kolovozu van naseljenog mesta?

 • Za bicikliste nije. To ne znači d aihne treba nositi. Kacige su prilično jeftine a veoma su korisne, ne samo zbog zaštite od udaranja.

 • Milić

  Zakon kao takav odnosi se na sve ucesnike u saobracaju pa i na pesake i zaista nema opravdanja ako se isti ne poznaje dovoljno. Veliki problem je upravo infrastruktura gde je biciklisticka staza misaona imenica. Na nekim mestima nema ni prohodnih trotoara, a ja pricam o bic. stazama… Kako se pesaci ne kaznjavaju mislim da ni bicikliste niko nece dirati. Ove lokalne svakako ne. Ovi koji putuju duze mislim da su dovoljno svesni potreba za svetlosnom signalizacijom – da vide ali i da budu vidjeni. Problem je zaista ogroman nocu kada biciklisu (ne retko i pijanog) vidite previse kasno.. svetloodbojni prsluci su vise nego jeftina zamena za starudije kako vozace tako i bicikle ali se slabo koristi 🙁

 • Svrha zakona, ipak,na prvom mestuje u tome da se podigne nivo bezbednosti.

  On postoji iz dva razloga: prvo da bi se unapred ustrojenim pravilima omogućilo da ses vi ponašaju po istim obrascima, te da tako svako zna šta može da očekuje od drugih učesnika u saobraćaju.

  Drugi razlog je da se oni ljudi koji ne mogu sami da razumeju potrebu da postoje pravila i potrebu da se ponašaju na bezbedan način, natera da se tako ponašaju, i tako opet podigne nivo bezbednosti i njih i drugih učesnika u saobraćaju.

  Nemojte se mnogo uzdati u to da bicikliste niko neće dirati. Biciklisti po pravilu predstavljaju ogroman rizik na putu. Prema nekim istraživanjaima, u 90% saobraćajki u kojima je učestvovao biciklist, biciklista je taj koji je izazvao problem.

  Zdrav razum govori da je neophodno da biciklista bude uočljiv dok je na putu. Svetlo na biciklu je tome namenjeno. Ko koristi bicikl na putu bez svetla taj stavlja glavu u torbu. Zato zakon propisuje da je svetlo obavezno.

 • Dejan

  U zakonu stoji da biciklista ne sme da ima slusalice na oba uva. Da li to znaci da sme da drzi samo jednu slusalicu, ili ne sme da drzi nijednu?

 • Sme da drži slušalicu na jednom uvetu. Drugo mora da bude slobodno da bi čuo šta se dešava u saobraćaju oko njega.

 • Mihajlo

  Moze li nesto opsirnije o svetlosnoj signalizaciji?

 • Na šta opširnije misliš?

 • misko

  Dakle konkretno dali je potrebna kaciga po zakonu i prsluk ili ne?

  • Kaciga nije obavezna, ali svako ko drži do sebe, a naročito glave, treba da je nosi. Kaciga nije skupa. Može se kupiti već za 800 dinara.

   Za prsluk ne mogu da ti tačno kažem jer nisam siguran. Mislim da u zakonu ne stoji da je obavezan, ali mi skoro neko reče da jeste, bar u uslovima slabe vidljivosti. Možda je to regulsiano nekim podzakonskim aktom.

   Opet, svejedno, u uslovima slabe vidljivosti je itekako dobro nositi ga. Ni prsluk nije skup. Cene se kreću oko 250 – 300 dinara.

 • nesa

  Ko moze da mi naspise na mail cika.nesa@gmail.com sta starim zakonom regulise clan 227 stav 1 ,2 i 3
  Unapred zahvalan!

 • uros

  ukoliko biciklista vozi pod dejstvom srednje alkoholisanosti kakve kazne mu slede i dali gubi b vozacku kategoriju

 • Znam već za neke ljude koji su vozili bicikl pijani i zbog toga su izgubili vozačku dozvolu.

 • nikola

  Zivim u jednom selu kod Cacka i imam dedu i babu u Bitolju(makedonija) pa bih zeleo da idem biciklom kojim putem mi je dozvoljeno da se krecem?

 • Možeš ići svim putevima osim autoputeva i puteva rezervisanih za motorna vozila (ako takvih ima)

 • Milica

  Da li biciklista sme da vozi biciklu preko obelezenog pesackog prelaza ili mora da je pregura?!

  • Treba da je gura.

   Biciklista može da menja svojstvo u saobraćaju. Kada vozi bicikl, tada za njega važe pravila kao za vozila, a kada gura bicikl, tada je pešak.

   To podrazumeva i da treba da koristi odgovarajuće saobraćajne površine, kada je vozilo onda one za voziola, a kada je pešak, one za pešake.

 • Mile

  1) moram li da imam belo i crveno svetlo ugradjeno na biciklu ako isti necu nikad voziti popodne?

  2) sta je sa onom zutom plastikom na tockovima (u vezi sa recenicom „Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima.“)?

  • 1. Da, svetla su obavezna.

   2. I ja sam se isto pitao. Znam da policija do sada nije pravila problem za žute katadioptere, ali jeste ako se koriste razna žmigajuća svetla i svetla u bojama.

 • nenad

  1. do kog uzrasta deca mogu voziti biciklo pod nadzorom roditelja u ulici koja nije prometna (slepa uliica) 2. sta se desava kada pesak u istoj ulici se namerno krece u cik cak tako da bih doprineo da ga dete od 7 godina koje je na biciklu okrzne da bih izazvao konflikt.(ako moze odgovor na mejl hvala)

  • „Na javnim putevima nije dozvoljeno upravljanje biciklom deci mlađoj od 12 godina. Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom mogu upravljati deca starija od devet godina ako su pod nadzorom osobe starije od 16 godina.“

   Nema uticaja da li se radi o slepoj ulici.

 • Anto

  Da li je dozvoljeno prelaziti granicu biciklom?

 • Anto

  A kada su maloletnici u pitanju?I sta je potrebno od dokumentacije?

  • Prelazak granice je prelazak granice, nema veze nakoji način. Da bi prešao granicu trebaju ti isti papiri, bez obzira ideš li kolima, biciklom, autobusom, vozom…

 • FP

  Šta se desi kada se sudare bicikl i pešak na obeleženoj biciklističkoj stazi? Ko je tada kriv?
  Na primer, biciklista vozi i krene da obilazi pešake koji šetaju stazom za bicikliste, pešak se pomeri i dođe do sudaranja.

  • Iako je staza rezervisana za bicikliste, to ne znači da oni mogu da udaraju u svakog ko im se nađe na putu a nije biciklista.

   Krivica zavisi od konkretne situacije, a određuje je sud, ako do toga dođe.

 • Milos

  Da li postoji vozacka dozvola za biciklo?

  • Za upotrebu bivikla nije potrebno da imate dozvolu.

   Da biste mogli da se biciklom krećete javnim putevima bez nadzora, morate imati više od 16 godina.

   Deca od 9 do 16 godina mogu da se kreću biciklom na javnim putevima ali samo ako su u pratnji starije osobe.

   Pored toga, na javne puteve biciklom izađite tek kada odlično ovladate veštinom vožnje bicikle.

   Vožnja bicikle na javnim putevima je veoma opasna najpre zato što biciklisti nisu uočljivi na putu pa ih bozači motornih vozila često i ne primete, ali i zbog poslovične nekulture vozača. Gledajte da budete najpre dobrim obeležavanjem samog bicikla, a zatim i nošenjem odeće svetle boje. Najbolje je nositi „svetleći“ prsluk koji je obavezan dao opreme svakog motornog vozila i vrlo je jeftin.

   Da biste izašli na javni put prema propisima morate imati potpuno ispravan bicikl, ispravno prednje belo i zadnje crveno svetlo.

   Propis ne obavezuje ali, iz iskustva, na ulicu se ne izlazi bez biciklističke kacige. Kaciga mora biti ispravna i sa potvrdom da ispunjava propisani kvalitet. To ne sme biti dečija kaciga za igru, nego prava kaciga koja je napravljena tako da poveća bezbednost.

 • FP

  Može li mi neko odgovoriti na pitanje od ranije? Još uvek bi mi značio odgovor.
  Hvala

 • FP

  Naravno da ne znači da biciklisti mogu da udaraju redom pešake. Pitam, jer mi se desila situacija da sam išao iza bicikliste koji je obilazio dve žene koje su išle peške jedna pored druge. Gospođe su se sklonile njemu i krenule da se vraćaju na celu površinu staze ne pogledavši uopšte da li ide još neko iza(ja, u ovom slučaju). Za malo sam ih izbegao ali je jedna od njih počela da se dere na mene kako sam prošao preblizu i svašta mi rekla. A njih dve sam već viđao u više navrata u sličnim situacijama. Zbog toga pitam. Hvala na odgovoru.

 • Vitor

  imam pitanje o prelasku preko granice.. da li prave prbleme, (npr kad nosis noz, sekiru znam da zvic glupo ali to neopodna oprema ukoliko spavas u ssatoru) zanimaju me madjrska i grcka granica ako je neko isao bajsem zazanimaju me neka iskustva.. generalno van srbije i prelazak preko granice..

 • verica

  Na pesackom prelazu pustim pesaka da prodje i samo sto sam krenula na mene je sa desne strane naleteo biciklista koji je vozio rekla bih brzo i udario u moja vrata suvozaca nekako i glavom u sofersajbnu i pao na put sada je u bolnici.Hvala bogu bice dobro. Da li sam samo ja kriva ?

 • Macka

  Od koliko godina dete moze da vozi bicikl??

  • Na javnim putevima nije dozvoljeno upravljanje biciklom deci mlađojod 12 godina. Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom mogu upravljati deca starija od devet godina ako su pod nadzorom osobe starije od 16 godina.

 • Macka

  A od koliko moze da se polaze za avto i motor po kategorijama?

 • Macka

  A od koliko moze da se polaze za avto i motor po kategorijama?

  treba mi odgovor jel idem na takmicenje pa mi treba hitnooo odgovor molim vas napisite mi

 • Sllaki

  ,,Kada biciklista gura bicikl pored sebe, tada ima status pešaka i na njega se odnose propisi isto kao i na pešake“.

  znaci ako me zaustavi policija pri tome imam neispravan bicikl da li mogu da me kazne ako imam prsluk,ili mogu?

 • predrag

  Kolika je maksimalna kazna za prelazak biciklom na crveno u pijanom stanju?

 • Tanja

  Jel mozete odgovoriti na pitanje koje Vam je postavio ovaj clan, jer i mene zanima?! :

  Vitor
  januar 19th, 2013 at 15:10 · Reply
  imam pitanje o prelasku preko granice.. da li prave prbleme, (npr kad nosis noz, sekiru znam da zvic glupo ali to neopodna oprema ukoliko spavas u ssatoru) zanimaju me madjrska i grcka granica ako je neko isao bajsem zazanimaju me neka iskustva.. generalno van srbije i prelazak preko granice..

 • Luka

  Ovo prethodno pitanje je vise za carinsku sluzbu. U principu noz i sekira su oruzje. Ja sam na Kritu kupio britvu ostrice 12 cm. Stavio u prtljag i donio, niko me nije nista pitao. Ali to su carinski propisi.
  Ja sam danas prelazio ulicu na pesackom prelazu. U nastavku je biciklisticka staza. Prekoracio sam je u dva koraka. Jedan biciklista je morao da uspori zbog toga. Onda je stao i psovao me dva minuta bukvalno. Izgleda da nije bio raspolozen i da me bije.
  Intresuje me da li sam posle prelaska pesackog prelaza na zeleno svetlo duzan da stanem pred biciklisticku stazu i pogledam levo i desno da vidim ima li biciklista, pa da ih sve propustim da ne bi morali zakociti ili usporiti? Da li sam prekrsio zakon ili sta se u stvari desilo?

 • Johny

  Tokom vožnje putničkog automobila,prilikom približavanja pešačkom prelazu video sam biciklistu koji sa moje desne strane vozi trotoarom meni u susret.
  Pred pešačkim prelazom biciklista je naglo skrenuo da pređe preko istog i tom prilikom zakočio a ja sam prošao bez zaustavljanja.

  Da li se biciklista pravilno ponašao u saobraćaju i da li sam spram toga ja učinio neki prekršaj vezano za pešačke prelaze?
  Patrola saobraćajaca je bila u neposrednoj blizini okrenuta prema meni.
  U slučaju da su snimili situaciju, da li se u ovakvim slučajevima može očekivati prekršajni poziv?

  Unapred zahvalan.

 • djordje

  Da li se može u vožnji bicikla voditi pas (mislim da sam primetio da se NE MOŽE VUĆI pas), a vući i voditi nije isto!
  Molim odgovor,
  s poštovanjem,
  Djordje, Novi Sad

 • 72. Sokolovi

  Pa da li onda policija hoce da pravi neki problem zbog toga a ja jos imam 2 svetla pa izgleda kao rotacija kad treperi neizmenicno,ali meni do sada policija nije pravila nikakav problem zbog toga i to koliko puta sam iso i u susret njima a i prolazio sam pored njih.

 • angie

  da li je kaznjivo voziti bicikl po trotoaru kada u blizini uopste nema biciklisticke staze, i kolika je kazna, ako znate? hvala

 • Ze

  Juče sam zaustavljen od strane policije jer nisam imao prednje i zadnje svetlo na biciklu. Kazna 3000 dinara.
  Inače posedujem prednji beli i zadnji crveni katadiopter, jasno vidljiv i ispravan. Na moje insistiranje službeno lice je unelo u prekršajni nalog komentar „Prekršaj je otrkriven: U gradu gde ima ulično osvetljenje“. Kako bicikl vozim isključivo po gradu gde postoji jako ulično osvetljenje da li to može da bude oslobađajuća okolnost kod sudije za prekršaje tj. da li sam u obavezi da imam upaljeno prednje i zadnje svetlo u gradu gde postoji. Zakon nije jasan…

  • Svetla su obavezna i moraju biti uključena kada je mrak bez obzira na osvetljenost ulica.

   Ne brini se zbog zakona nego zbog glave na ramenima.

   Obrati pažnju kada vidiš biciklisti da ti ide u susret, kakva je razlika ako ima upaljena svetla ili ako nema. Sa svetlima je mnogo uočljiviji čak i po danu a kamoli uveče.

 • Ze

  Gde to piše?
  Da li je to lično mišljenje i ako nije, na čemu je bazirano, da li su poznati takvi slučajevi i gde mogu da se pronađu?
  Da li postoji državni, službeni organ koji vrši tumačenje zakona, konkretno u slučaju saobraćaja i ako postoji koji su podaci za kontakt?
  Hvala na pomoći.

  • Marija

   Svetla na biciklu su obavezna bez obzira da li si u osvetljenoj ulici ili ne. Svetla služe da tebe drugi vide. Zakon je po meni vrlo jasan!

 • Imaš Zakon o saobaćaju a imaš i Policijsku upravo da tražiš tumačenje, amože i da pitaš svakog policajca kad ga vidiš na ulici.

  E sad, meni je veći problem da neko milsi da ne treba da ima svetla na bicikli i još da ne treba da ih drži uključena uveče.

  Ja ih nekad uključim i po danu, ako se krećem putem opterećenim saobraćajem. Čak, iako po propisima ne bi trebalo, uključim da trepću jer sam tako još uočljiviji.

 • Rastko

  Mene interesuje isto što je pitao(pitala) angie a to je da li je zabranjeno voziti bicikl po trotoaru kada u blizini uopšte nema biciklističke staze?

  Upravo sam video da su jednog biciklistu u Leskovcu kaznili sa 5000 din. zbog toga. Pritom je na kolovozu u toj ulici zabranjeno voziti bicikl.

  • Bicikl se može voziti samo po saobraćajnim površinama predviđenim za vozila. Bicikl je vozilo. Trotoar je samo za pešake, ako nije drugačije obeleženo.

   Ako moraš da se krećeš trotoarom, siđi sa bicikle i guraj je pored sebe. Tada si pešak i za tebe važe pravila kao za pešake.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *