Teme: Radio-amaterizam

CW Communicator

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/8690

Istražujući programe za učenje Morzeove telegrafije za potrebe obuke u našem radio klubu YU1ABH, naišao sam na jedan prilično interesantan program – CW Communicator (CWCOM). Autor programa je Džon VK1EME. Ovaj program omogućava da koristeći telegrafski kod komunicirate sa drugim operatorima preko interneta. Naravno, svrha programa je učenje jer veze održane preko Interneta se ne smatraju pravim vezama. Smatram da ovaj program može biti izuzetno koristan prilikom obuke mladih telegrafista jer im omogućava da uz pomoć računara i Interneta mogu da vežbaju telegrafiju i održavanje veza na način koji je vrlo blizak radu na radio-stanici.

CW Communicator

CW Communicator

Vezu sa drugim operatorima možete ostvariti tako što ćete direktno povezati programe koristeći IP adrese računara. Ovakve veze mogu se napraviti između računara u lokalnoj mreži ali i preko Interneta.

Drugi način je da se koristi javni server prekokga se veze mogu ostvarivati sa bilo kom ko ima isti ovaj program i povezan je na server. Prilikom povezivanje sa može birati kanal, što simulira izbor radne frekvencije. Samo oni operatori koji su na istom kanalu, to jest na istoj frekvenciji se mogu ćuti međusobno i to svi koji su na istom kanalu, ne mora biti samo dva operatora.

Telegrafiju korisnik može kucati na više načina:

– koristeći tastaturu računara tako što koristi dugme kursorske strelice na dole kao simulacija telegrafskog tastera;

– koristeći dugme miša kao telegrafski taster, može se simulirati običan taster ili ručica;

– koristeći pravi telegrafski taster povezan na računar preko serijskog porta (može i sa USB adapterom) ili gejm porta, može se korsititi običan taster ili ručica.

Program ne mora biti povezan sa drugim operatorima, već se može upotrebiti i za samostalno vežbanje kucanja telegrafije. Program takođe i dekodira telegrafski kod tako da pomaže u učenju kucanja kao i u prijemu. Dekoder je malo „tvrd“ i zahteva pravilno kucanje ali ume i da se blago prilagodi stilu kucanja operatora.

Nažalost, sajt ovog programa ne radi, tako da ga je teško naći i preuzeti sa Interneta. Zbog toga ga stavljam ovde da možete i odavde da ga preuzmete: CW Communicator (220 downloads)

Uz program stiže i uputstvo ali je dobro da pogledate sajt https://morsepower.blogspot.rs/ gde je dato dosta vrlo korisnih uputstava za podešavanje i upotrebu ovog programa.

Program je besplatan.

1 comment to CW Communicator

Leave a Reply to Gerry

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *