Izbornik Zatvoriti

Elektronska trgovina – plaćanje preko Interneta i fiskalna kasa

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1922

Vrlo često me pitaju na koji način je regulisana internet trgovina i korišćenje fiskalnih kasa.

Razlog je što je izdavanje fiskalnih kasa za robu i usluge prodate preko Interneta vrlo nepraktično a sa druge strane, neizdavanje fiskalnih računa je veoma ozbiljan prekršaj. Zbog toga često ljudi odustaju od ideje da započnu trgovinu preko Interneta ili se odluče da rade na crno i tako budu ispod rada poreskih inspekcija.

I sam sam u takvoj situaciji, da, iako se bavim isključivo pružanjem usluga, poslovanje sam ograničio samo na pravna lica. Potpuno sam isključio mogućnost davanja usluga fizičkim licima da bih izbegao sve komplikacije sa fiskalnim računima i fiskalnim kasama. Razlog je bio taj što nikako nisam mogao da dobijem jasna tumačenja naših propisa. No, pošto sve češće dobijam zahteve od fizičkih lica, morao sam i ovim problemom da se pozabavim.

Šta kaže zakon

Član tri, stav prvi i drugi Zakona o fiskalnim kasama kaže da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo,odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju ako se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za usluge plaća pravno lice, odnosno preduzetnik, nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, bezgotovinsko plaćanje).

Treći stav ovog člana Zakona oslobađa obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase poljoprivrednih proizvođača, vlasnika samosalnih zanatskih radnji koji na pijačnim tezgama i sličnim obejktima prodaju poljoprivredne proizvode ili sopstvene zanatske proizvode i domaće radinosti, bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koji naknadu za prodatu robu ili usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i drugo).

Zakon je ostavio mogućnost Vladi da posebnom uredbom, dodatno proširi listu lica koja ne moraju da promet roba i usluga evidentiraju preko fiskalne kase. Tako je Uredbom o određivanju lica na koja se usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Službeni glasnik RS, broj 100/04 i 106/04), Vlada listu delatnosti zaista i proširila. Ova Uredba je prestala da važi 1. aprila ove godine, od kada važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Službeni glasnik RS, broj 18/09).

Kako se Zakon tumači

Glavni kamen spoticanja je tumačenje zakona. U listi delatnosti koje je Vlada Uredbom dodatno oslobodila obaveze evidencija prometa preko fiskalnih kasa se nalazi delatnost 52610, Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu). Neka tumačenja su u ovu delatnost uključivale i davanje usluga putem Interneta, a neka su tumačila da se ova delatnost odnosi isključivo na poštansku slubu.

Ova nedoumia je razrešena objavljenim nekolko mišljenja Ministarstva finansija Republike Srbije koja su se odnosila na različite delatnosti. Jedno od njih je Mišljenje broj 4300-00-00132/2008-04 od 12. maja 2008. godine, koje se odnosi na delatnost 72400 (Izgradnja baze podataka), vezano za promet ovih usluga i usluga reklamiranja pravnim i fizičkim licima putem Interneta, u kome se kaže:

„Privredni subjekt koji u okviru pretežne delatnosti 72400 (izgradnja baze podataka) obavlja i promet pomenutih usluga, kao i usluga reklamiranja pravnim i fizičkim licima putem interneta, pri čemu se kompletna usluga obavlja elektronskim putem, a naplata vrši direktnom uplatom na račun izvršioca usluga, ilikreditnom karticom, bez direktnog kontakta sa fizičkim licem, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.“

U mišljenju se naglašava sledeće:

„Kako se ovakav vid prodaje tretira kao delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), i koja je kao takva izuzeta odobaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom usluga (npr. usluge reklame i propagande) fizičkim licima putem interneta, s tim da se kompletna usluga obavlja elektronskim putem, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, pri čemu privredni subjekt pre otpočinjanja obavljanja pomenute delatnosti, pored odluke o početku obavljanja delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu).

Pored ovog, Ministartvo je objavilo još nekoliko mišljenja koja se odnose na neke druge delatnosti, ali su u svojoj suštini saglasna ovom navedenom.

Sve bi bilo jasno da nije nove Uredbe objavljene u Službenom glasniku broj 18/09 u kome je ova delatnost 52610 i dalje na listi oslobođenih od evidencije putem fiskalnih kasa samo sa jednim nejasnim proširenjem. Opis ove delatnosti u novoj uredbi glasi: „52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom.“

Ovaj dodatak je izazvao dosta nedoumica, i ponovo izazvao različita tumačenja od kojih neka  idu dotle da se opis tumači kao da oslobođenje važi samo ako se roba isporuči poštom, ali ne i kurirskim službama, Internetom ili na neki drugi sličan način.

Mišljenja koje sam naveo je Ministarstvo objavilo pre nego što je nova Uredba stupila na snagu, tako da se na njih više ne možemo pozivati kao na zvanično važeće tumačenje, a nova uredba je tek stupila na snagu tako da treba neko vreme da se dobije novo tumačenje.

Ja ne vidim neki razlog zašto bi nova uredba po pitanju delatnosti 52610 bila tumačena drugačije nego kako je to činjeno i prema starim uredbama. Ne vidim logiku da se sada slanje običnom poštom tretira drugačije nego slanje kurirskim službama. I jedno i drugo jeste poštanska usluga. Jedina razlika je što se uslugom isporuke običnih poštanskih pošiljki bavi jedino PTT, pa bi tumačenje da se evidencija prometa ne mora vršiti preko fiskalnih kasa samo ako se roba šalje preko PTT-a stavila ovo preduzeće u vrlo neobičan monopolski položaj.

Uz to, ni u starim uredbama Internet nije pominjan kao način isporuke, pa se ova delatnost odnosila i na njega, tumačenjem Ministarstva finansija. Zašto bi to sada bilo drugačije?

Smisao ove delatnosti je u isporuci robe ili usluge a da ne postoji direktan fizički kontakt prodavca i kupca, te je u tom smislu nepraktično rukovanje fiskalnim računima. U nekim situacijama izdavanje fiskalnog računa može da napravi veliku komplikaciju prodavcu – na primer, naručilac ne preuzme robu, naravno – ne plati je, i ona se vrati prodavcu sa izdatim fiskalnim računom koji sada treba na neki način poništiti, a stigao je sa nekoliko dana razlike u odnosu na datum kada je račun izdat.

Kvaka 22

Naše zakonodavstvo ne bi bilo naše da nema začkoljica. Prema mišljenju Ministarstva, neophodan uslov je da preduzeće doregistruje delatnost 52610 pre neko što počne trgovinu sa fizičkim licima putem Interneta.

Na scenu stupa Agencija za privredne registre koja kaže, da se ne može registrovati više delatnosti za preduzeće. Registruje se samo jedna, pretežna, a preduzeće se može baviti i drugim delatnostima ukoliko ne postoje neka zakonska ograničenja.

Drugim rečima, ako želite da registrujete delatnost 52610, ne možete imati registrovanu svoju osnovnu delatnost.

Izvori

Zakon o fiskalnim kasama, Službeni glasnik RS, broj 135/04

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, Službeni glasnik RS, broj 18/09

Uredba o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, Službeni glasnik RS, broj 100/04

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, Službeni glasnik RS, broj 106/04

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj 4300-00-00132/2008-04 od 12. maja 2008. godine – Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnekase, u slučaju kada privredni subjekt u okviru pretežne delatnosti 72400 (Izgradnja baze podataka) obavlja i promet pomenutihusluga, kao i usluga reklamiranja pravnim i fizičkim licima putem interneta

Mišljenje Ministarstva finansija, broj 430-00-00275/2006-04 od 13.12.2006. godine – Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt obavlja promet dobara (softverski programi) na malo putem interneta, pri čemu se preuzimanje dobara vrši internetom, putem elektronske pošte, a naplata dobara direktnom uplatom na račun isporučioca ili kreditnom karticom.

Mišljenje Ministarstva finansija, broj 430-00-00329/2006-04 od 13.12.2006. godine – Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt obavlja promet dobara (kancelarijski i školski pribor) na malo putem interneta, pri čemu se preuzimanje dobara vrši pouzećem, a naplata pri preuzimanju dobara direktnom uplatom na račun isporučioca ili karticom.

Privredni Savetnik broj 8/2009, strana 19

41 Comments

 1. Žarko Milićević

  @Kvaka 22
  Nije tačno da može da se navede samo jedna delatnost prilikom osnivanja. Može se navesti samo jedna pretežna delatnost (glavna – 72×00, ili štaveć) a pored nje se slobodno može staviti više sporednih, među njima i 52610. Problem može bude ako traže da 52610 bude pretežna delatnost; ne bi trebalo to da traže, al država je to… :/

 2. Peđa

  Tako je bilo ranije. Veruj, išao sam lično da proverim i bili su kategorični da se prilikom registracije (ili promene registracije) može navesti samo jedna (pretežna) delatnost. Čak i obrazac za registaciju sadrži samo polje za jednu delatnost.

 3. Žarko Milićević

  Da, izgleda da u obrasce i ide samo jedna, pretežna delatnost, ali u Odluci o osnivanju privrednog društva i još nekim aktima možeš da navedeš i ostale delatnosti.

  Sad nemam primere pri ruci, ali to bi trebalo da se vidi i u Rešenju iz APRa…

  • Peđa

   Veroatno većina ljudi kojima je ovo interesantno rade kao preduzetnici. Nemaju oni osnivačka akta nego samo rešenje koje im se izdaje po obrascu zahteva za upis u registar, a tu nema prostora za dodatne delatnosti.

   Ako si u poziciji da rasvetliš više ovaj problem, stavi slobodno u komentar, verujem da će ti mnogi biti zahvalni.

 4. Tamara

  Koliko sam ja uspela da shvatim (a to svakako nije dovoljno za moj problem)svaki preduzetnik ima pravo da se bavi svim dozvoljenim(a to su ona koja nisu zabranjena, je l’)delatnostima za koje ispunjava potrebne uslove (skolska sprema, sanitarne dozvole… kako za koju delatnost, za mnoge bas nista)bez obzira za koju je registrovan u APR. U APR, medjutim, nema sanse da registruje vise od jedne, jer se ta smatra preteznom i ostalo ih se ne tice, osim, ako prijavis dodatni prostor (van sedista radnje)u kome radis (opet pretezno, a ne samo)drugu delatnost. To ne mora ali moze i opet je samo max jedna za jedan prostor. Ima „misljenje registratora“ ili tako nesto na sajtu APR… i u prici o registraciji dodatnog prostora (pod uputstvima ili tako nesto). Ovo je sigurno jos juce vazilo.
  Stvar je glupa do bola. Ako prijavis bilo koju od 10 delatnosti kojima se bavis i to ispadne (tako krene posao) najmanje zastupljeno, nikom nista. Ako si slucajno pri tom izabrao neku koja novom uredbom upada u fiskalizaciju, izgleda (jos nisam sigurna) da onda MORAS DA KUPIS KASU I SVE STO UZ NJU SLEDUJE bez obzira da li prodajes zapravo internetom, postom, radis samo sa pravnim licima…. ili uopste vise ne obavljas tu delatnost. Kasa ti izgleda sleduje po registrovanoj sifri delatnosti, a ne po stvarnom stanju stvari. I sad, ako ne radis zapravo to sto se mora ukucati u fiskalnu, sedi ti ta kasa (osim sto su te odrali i nacimali za sve u vezi sa njom) i svaki dan pravis neki glupi izvestaj o radu kase!?
  placas redovni obavezni servis i tako to. HOROR!
  Inace od opstine do opstine su u onim terenskim inspekcijama razlicita tumacenja ovakvog slucaja i niko nece da se sasvim izjasni. Dakle, ili nemaju pojma ili namerno muljaju da bi posle vise kazni naplatili, a kazne u vezi sa milion neslucenih prekrsaja u vezi sa fiskalnom kasom su od 50.000 do 1.000.000 dinara, pa vi vidite.
  Ja odoh da se preregistrujem cim shvatim na sta, jer izrada suvenira i zeza je tek nejasno definisana…..

  • Peđa

   Nije to baš tako komplikovano. ako radiš samo sa firmama, onda ti ne treba fiskalna kasa, bez obzira na delatnost. Naravno postoje neke delatnosti za koje se podrazumeva rad sa fizičkim licima.

 5. Igor

  Elem,

  da pokusam malo da rasvetlim problematiku o kojoj se prica.

  Pretezna sifra delatnosti koju upisujete u APR je „osnovna“ delatnost kojom se preduzece ili preduzetnik bavi. Dopunske delatnosti evidentirate kroz obrazac za dobijanje PIB-a i/ili PDV potvrde(ne znam tacno kako se zovu ali mislim da je jedan od njih EPPDV npr.) U tom formularu vi upisujete koliko % se bavite osnovnom a koliko % se bavite nekim drugim delatnostima (jednom dopunskom ili kroz vise dopunskih delatnosti), tako da na taj nacin ubacite sifru delatnosti 52610 i mozete slobodno da radite.

  S obzirom da sam se konsultovao i sa nekoliko razlicitih knjigovodja i sa Terenskom kontrolom Poreske sluzbe, zakljucak je da ako se trgovina i placanje obavljaju preko interneta, gde firma nema dodirnih tacaka sa CASH-om vec se sve transakcije evidentiraju kroz tekuci racun preduzeca, NIJE POTREBNA FISKALNA KASA. Fiskalna kasa je u ovakvim slucajevima potrebna iskljucivo ako vam klijent daje „zivi“ novac na ruke.

  Tako da ako mislite da pocnete neki posao preko interneta, slobodno to uradite jer nemate nikakvih zakonskih niti poreskih poteskoca.

  Pozdrav

 6. Peđa

  Igore to kako ti objašnjavaš jeste logično ali nama. Onima koji tumače prošise to nije tako.

  U mišljeenjima koja sam citirao vrlo je izričito da se mora imati registrovana navedena delatnost 52610 da bi se moglo raditi bez fiskalne kase.

  Takođe APR ne priznaje dopunske delatnosti. Njihovo tumačenje je da firma registruje jednu pretežnu delatnost a po zakonu ima pravo da se bavi i drugim delatnostima. U njihovim dokumentima ne postoji način da se navede dopunska delatnosti.

 7. Mladja

  Vlasnik sam samostalne zanatske radnje za proizvodnju ostalih proizvoda od drveta,sifra delatnosti 20510.
  Svoje proizvode prodajem na pijaci,a ponekad i na vasarima.Citajuci zakon o fiskalnim kasama u kome se kaze:

  „Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje
  koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva
  i domaće radinosti“
  Povodom toga ,posto je sada u jeku akcija kontrola fiskalnih kasa na pijacama hteo bih da pitam da li je za moju
  radnju potrebna kasa i ako jeste kako i na koju adresu da je fiskalizujem.Da li na radionicu(sediste),tezgu na pijaci ili nesto
  trece posto kao sto rekoh prodajem ponekad i na vasarima.Koliko mi je poznato ako je registrujem na kucnu adresu ona ne moze
  da se „pomera“.Ako na pijacnu tezgu,kako onda otici negde na vasar.Napominjem jos da sam jedini zaposljeni u radionici i da svoje
  proizvode uglavnom prodajem na terenu (ne u sedistu).
  Molio bih za pomoc,ali onako „narodnim jezikom“,da li je kasa potrebna.Ako jeste kako da je registrujem,a ako nije kako i na sta da se pozovem prilikom kontrole.
  Hvala

 8. Peđa

  Ne mogu vam mnogo pomoći jer ja nisam stručan za ovu problematiku. Najbolje je da se obratite direktno Poreskoj upravi ili nekom viđenijem knjigovođi za savet.

  Po onome koliko mogu da pročitam u Zakonu, ako se bavite prodajeom sopstvenih zanatskih proizvoda odnosno sopstvenih proizvoda domaće radinosti nemate obavezu da koristite fiskalnu kasu.

  Takođe, možda možete da se pozovete i na Uredbu kojom se dodatno od obaveze korišćenja fiskalne kase oslobađaju putujući trgovci, ali nek knjigovođa dobro prouči taj stav jer je delimično dvosmislen.

  Nije mi poznato da se fiskalna kasa registruje za korišćenje na određenoj adresi, već se registruje na neku firmu. Znam i za primere iz prakse da se koriste fiskalne kase na baterije koje se nose na teren. U Zakonu postoji pojam mobilne fiskalne kase.

 9. Zorica

  Dakle, ukoliko cu kao preduzetnik poslovati iskljucivo sa pravnim licima, i naplata ce se iskljucivo obavljati preko tekuceg racuna, NISAM u obavezi da imam fiskalnu kasu bez obzira na sifru delatnosti?
  Hvala unapred!

 10. Paja

  Poštovani

  evo taman što sam osnovao preduzeće, bavio bih se prodajom preko interneta, i eto stojim pred problemom i pitanjem da li trebam fiskalnu kasu ili ne…?!
  Osnvovna delatnost firme je šifra 51430, ali isto tako registrovao sam sve drugo moguće, tako da je i registrovana delatnost sa šifrom 52610, ali to nije kao što sam rekao osnovna delatnost.
  Plaćanje bi rešio naravno pouzećem a raznosio bih kurirom.
  Da li ja trebam da imam fiskalnu kasu?
  Hvala na informacijama!

 11. Peđa

  Pajo, najjednostvnije je da pošalješ pitanje Ministarstvu finansija. Samo oni mogu da ti tačno kažu šta i kako, pa ako ti neka inspekciaj upadne da im pokažeš crno an belo. SVako naše mišljenje je samo mišljenje i ne može te spasti pred inspekcijom.

  A nažalost, u praksi, različiti inspektori, različito tumače propise, tako d apre njima može da ti pomogne samo neko ko je iznad njih, a to je Ministarstvo finansija.

 12. Jasmina

  Poštovani
  I ja imam problem u tumačenju yakona o fiskaliyaciji.Registrovana mi je šifra delatnosti 17540 sa kojom nemam skoro nikakve veze,ali su u APR-u nešto morali da mi stave.Šifra je proizvodnja kanapa,užadi,tampona,značaka i ostalih tekstilnih predmeta na drugom mestu ne pomenuta a ja sam kupila industrijsku mašinu za vez i bavim se vezom na reklamnim materijalima kao što su kape,majice,radna odela itd.Po novoj uredbi od Juna 2009 ja sam obavezna da imam fiskalnu kasu i ako sam napomenula da ću isključivo raditi sa pravnim licima.Išla sam i kod načelnika poreske uprave i on je kategorički rekao da moram da je imam.Ako ja radim samo sa pravnim licima i izdajem račun,a naplata se vrši preko računa znači da nemam kontakt sa novcem po njima moram fiskalni račun da priheftam na postojeći račun što po meni nema nikakve logike ali zakon je takav.Pošto mi to nije imalo smisla napisala sam žalbu poreskoj upravi kao iMinistarstvu trgovine i usluga jer su oni nadležni.Poslala sam prošle godine tj.06.06.2009 i još nisam dobila odgovor mada je zakonski rok 60 dana.U slučaju inspekcije ja sam pokrivena sa kopijama i povratnicama ali sam čula da inspekcija može da mi naplati kaznu bez obzira. Kako god okrenem sve se svodi na plaćanje kazni jer je država tako odredila,a što godinu dana nisu našli za shodno da mi odgovore to nema veze.Pozdrav

 13. Peđa

  Uredba iz 2009. ne uvodi obavezu korišćenja fiskalne kase već navodi delatnosti koje nisu obavezne da je koriste.

  Za druge delatnosti postoji obaveza korišćenja fisklane kase samo ako su i drugi uslovi ispunjeni.

  Koliko znam, ko radi samo sa pravnim licima, ne mora da koristi fiskalnu kasu, pošto za njom uopšte nema potrebe. Takva firma poreske obaveze knjiži i namiruje obračunom PDV-a na računima.

  Zakon kaže:

  Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

  Član 3.

  Lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.
  Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

  Možda ste registrovani kao zanatska radnja ili nešto tako što po drugom osnovu uvodi obavezu korišćenja fiskalne kase. Jesu li vas uputili tačno koji je osnov da vas obavezuju da imate fiskalnu kasu?

  Čime se tačno bavite?

 14. Jasmina

  Da,registrovana sam kao ZR.Kao što sam rekla imam industrijsku mašinu za vez,i radim reklamni materijal tj.vez logo firme na majicama,kapama,radnim odelima. Koji je osnov da bih imala fiskalnu kasu ne znam jer i nisam dobila odgovor od načelnika jer mi je pomenuo samo uredbu.Problem nastaje u APR-u jer su se pojavila nova zanimanja i oni ne prate to da bi regisrovali nove šifre.Malo sam tražila po internetu i moja delatnost bi mogla da se svrsta u stare zanate i to u dve podgupe.
  1-Umetnički zanat
  2-Domaća radinost
  Jer ja sem reklamnog materijala mogu da radim vez na narodnim nošnjam,peškirima od srpskog platna itd.Javila sam vam se najviše jer ste gospodina Paju uputili na Ministarstvo,pa sam htela da ostavim komentar da se ne nada puno,jer ja još uvek nisam dobila odgovor.Pozdrav

 15. Maja

  Iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (“Službeni list SRJ“, br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99),delatnosti koje nema obavezu evid. preko fisk.kase iz sledećih grana i podgrupa klasifikacije delatnosti i to:
  1) Sve delatnosti u okviru sledećih grana, odnosno podgrupa:
  52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu;
  52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože;
  60100 Železnički saobraćaj;
  60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
  60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju;
  60220 Taksi prevoz;
  60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
  60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
  61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima;
  62100 Vazdušni saobraćaj, linijski;
  62200 Vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter);
  63211 Održavanje i nega kola;
  63212 Održavanje pruga;
  63213 Održavanje uređaja na železnici;
  63300 Delatnost putničkih agencija i turoperatora;
  641 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki;
  642 Telekomunikacije;
  651 Monetarne institucije;
  652 Ostalo finansijsko poslovanje;
  660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
  671 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju;
  672 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove;
  74111 Advokatski poslovi;
  74700 Čišćenje objekata;
  75300 Obavezno socijalno osiguranje;
  801 Osnovno obrazovanje;
  802 Srednje obrazovanje;
  803 Više i visoko obrazovanje;
  851 Zdravstvena zaštita stanovništva;
  852 Veterinarske aktivnosti;
  853 Socijalna zaštita;
  91310 Delatnost verskih organizacija;
  92130 Prikazivanje filmova
  92310 Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost;
  92320 Rad umetničkih ustanova;
  92511 Delatnost biblioteka;
  92512 Delatnost arhiva;
  92521 Delatnost muzeja, galerija i zbirki;
  926 Sportske aktivnosti;
  92710 Kockanje i klađenje.
  2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih podgrupa:
  18220 Proizvodnja ostale odeće – šivenje po narudžbini, osim ukoliko se ova delatnost obavlja u okviru modnog salona.
  52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica:
  – prodaja preko automata,
  – prodaja preko putujućih prodavaca
  – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe
  – kolporteri;
  52730 Opravka satova, časovnika i nakita:
  – opravka satova,
  – opravka časovnika;
  52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta – opravka odeće;
  63214 Usluge u drumskom saobraćaju
  – prateće aktivnosti vezane za rad parkirališta ili garaža i parkirališta za bicikle;
  93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute
  – delatnost čistača cipela, nosača i lica za parkiranje automobila.
  Delatnostima iz stava 1. ovog člana smatraju se i delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 42/98), osim pružanja usluga na pijacama.
  Delatnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i pojedini poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti („Službeni glasnik RS“, broj 86/02 – u daljem tekstu:Pravilnik), i to:
  1) stari zanati iz člana 3. stav 2. do 4. Pravilnika, osim:
  – kamenorezačkih,
  – voskarsko – liciderskih,
  – medičarskih,
  – priprema pojedinih mesnih, mlečnih i biljnih proizvoda na trdicionalan način;
  2) domaća radinost iz člana 4. stav 2. Pravilnika
  Član 3.
  Pravna lica i preduzetnici koja obavljaju delatnosti iz člana 2. ove uredbe nisu u obavezi da preko fiskalne kase evidentiraju promet ostvaren obavljanjem tih delatnosti.
  Pravna lica i preduzetnici koji vrše promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima u okviru obavljanja delatnosti koje nisu navedene u članu 2. ove uredbe, kao i pravna lica i preduzetnici koji vrše promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, a nisu Zakonom oslobođeni obaveze evidentiranja prometa preko fisklanih kasa, dužni su da svaki pojedinačni promet evidentiraju isključivo preko fiskalnih kasa.
  Pravna lica i preduzetnici iz stava 2. ovog člana, ne mogu u prostoriji ili na drugom mestu na kome se vrši promet proizvoda i usluga držati drugu registar kasu osim fiskalne.
  Član 4.
  Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 16. Maja

  Medjutim promene su nastale uredbom aprila 2009god. («Službeni glasnik RS», broj 09/09)i daljim uredbama…
  Delatnosti za koje nastupa obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase :

  1) od 31. maja 2009. godine za delatnosti:
  18220 Proizvodnja ostale odeće;
  52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta – opravka odeće;
  63300 Delatnost putničkih agencija i turoperatora;
  851 Zdravstvena zaštita stanovništva, osim zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  852 Veterinarske aktivnosti, osim primarne terenske zdravstvene zaštite životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju
  životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja.

  2) od 31. decembra 2009. godine za delatnosti:
  60220 Taksi prevoz;
  ova uredba je brisana («Službeni glasnik RS», br. 109/09)sto znaci da je taksistima pomeren rok za 31.08.2010
  3) od 31. avgusta 2010. godine za delatnosti:
  52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica:
  – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda;
  52730 Opravka satova, časovnika i nakita;
  60220 Taksi prevoz;
  74111 Advokatski poslovi;
  74700 Čišćenje objekata;
  801 Osnovno obrazovanje;
  802 Srednje obrazovanje;
  803 Više i visoko obrazovanje.

  Nadam se da sam bar malo pomogla …
  Pozdrav.

 17. BRANKKO

  @Maja & ostali upuceni:
  Da li ovo znaci da je danas moguca prodaja/naplata preko interneta bez fiskalne kase? Pri bih razgranicio dva slucaja:
  1) Kada se nesto naruci preko interneta, posalje postom i plati pouzecem.
  2) Kada se naplata izvrsi preko interneta (kreditnom karticom, paypal-om, eventualno SMS-om i sl.) a roba/usluga isporuci na bilo koji nacin (npr postom ili takodje preko Interneta)

 18. PREDRAG

  Ja opet nisam na kraju razumeo, da li je za prodaju fizičkim licima preko interneta (dakle slanje proizvoda npr kurirskim službama)potrebna fiskalna kasa i izdavanje računa ili ne? :)

  Evo konkretno u mom slučaju preduzetnik sam i pretežna delatnost mi je 72200 – Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa, a konkretno bavim se Web dizajnom, kao i grafičkim dizajnom. Takođe, smislio sam jednu društvenu igru koju proizvodim i nameravam da prodajem, za početak, naručivanjem preko sajta i slanjem poštom ili kurirskim službama… pa me zanima da li je za ovo neophodna fiskalna kasa jer mi je to, za sada, jedini proizvod!

  Hvala unapred.

Ostavite odgovor na Milić Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.