Изборник Затворити

Калибрација карата у програму OziExplorer

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/4538

Када вам је потребно да користите наше топографске карте на рачунару за помоћ приликом навигације уз коришћење ГПС уређаја, тешко да можете заобићи програм OziExplorer. Он је веома популаран, поготово код нас, јер је у њега релaтивно лако учитати и калибрисати наше топографске карте.

Калибрација је поступак којим се географска карта у растерском облику (добијена најчешће скенирањем) у одговарајућем програму географски орјентише. Када је карта географски орјентисана, то омогућава да се и географске координате преносе са карте и на карту у дигиталном облику.

Да би се наше топографске карте могле користити у програму OziExplorer, потребно је да програм буде подешен да користи датум Hermannskogel Serbia. Како се то ради, прочитајте у чланку OziExplorer и датум топографских карата Србије и Црне Горе.

Карта за калибрацију

За потребе овог чланка била ми је потребна карта на којој ћу показати технику калибрације. Како су наше топографске карте предмет лиценци и њихово објављивање није дозвољено, уместо праве топографске карте, употребићу скицу коју сам нацртао за ову прилику. Скица је географски тачна, колико сам могао то да изведем, те може послужити за потребе овог упутства, али ви свакако исто можете извести и са правом топографском картом коју поседујете.

Наравно, сличан поступак калибрације се може извеси и са свим другим картама.

Датум карте коју ћу употребити је Hermannskogel Serbia (геоид Bessel 1481) у Гаус-Кригеровој пројекцији (Transverse Mercator) са почетним меридијаном у Гриничу.

Карта покрива површину 30 x 100 километара приказујући места и путну мрежу у ужичком крају. Карта је у резолуцији 1024 x 1249 тачака. Координатни систем нацртан на карти је метрички, а координате су уписане у хиљадама метара.

Шта је калибрација карата?

Калибрација се занива на у суштини врло једноставном принципу: програму треба саопштити тачне координате неких тачака на карти, а он ће на основу тога моћи да израчуна гоеграфске координате свих осталих тачака (не тако једноставним) математичким усклађивањем географског координатног система карте са координатама тачака које чине скенирану карту.

Калибрацију карата увек треба радити што је могуће прецизније и пажљиво, јер свака грешка ће се одразити касније на тачност очитавања координата са карте.  Иако је довољно унети податке за две тачке, трудите се да их унесете више, а најмање четири. Избор тачака које ће бити употребљене за калибрацију је битан – оне треба да буду што удаљеније једна од друге на карти.

За калибрацују је најбоље користити тачке на угловима карте. Ако имате целе топографске карте, онда су на њима уписане тачне координате углова и то је идеалан случај. Најчешће је  довољно да у OziExplorer као калибрационе тачке унесете сва четири угла карте. Програм допушта да унесете и више тачака, што треба користити ако је карта у лошем стању: изгужвана, исцепана, или извитоперена због влаге. Додатне тачке ће повећати прецизност калибрације.

Уколико вам координате углова карте нису познате, онда користите друге препознатљиве тачке на карти за које имате тачне координате које можете очитати и са саме карте. Можете користити и тачке на којима се спајају линије координатног система карте, с обзиром да је за њих најлакше прецизно прочитати координате са саме карте.

Подешавање датума и пројекције карте

Време је да почнемо са поступком калибрације. Први корак је подешавање датума и пројекције карте. Отворићемо OziExplorer и учитати карту у њега опцијом Load and Calibrate Map Image. Учитаћемо датотеку uzice-map.gif и она ће бити приказана у дијалогу за калибрацију мапе.

У већем делу дијалога приказана је учитана карта а на десној страни се налазе оције за подешавање калибрације. Језичак Setup, служи за подешавање датума и пројекције карте и још неких, мање битних параметара. Како ја углавном користим наше карте програм унапред уписује потребне вредности.

Подешавање Transverse Mercator пројекције

У пољу Map Datum је уписан датум Hermannskogel Serbia. Ако то код вас није случај, изаберите из понуђеног списка овај датум (погледајте на крај списка, где се налазе кориснички дефинисани датуми из датотеке datums.dat).

У пољу Map Projection треба да стоји Transverse Mercator, а затим кликните на дугме Projection Setup, како бисте подесили параметре пројекције. Отвориће се нови дијалог који треба попунити према слици десно.

Посебно обратите пажњу на поља Central Meridian и False Easting. Вредности ова два поља зависе од зоне којој карта припада. Карта из примера припада зони 7, али карта коју ви калибришете може бити у некој другој зони те је овај дијалог одговарајуће подешен.

Овим подешавањима је одређен датум и пројекција карте. Сада је потребно само још унети калибрационе тачке, како би OziExplorer могао да исправно очитава координате са учитане карте.

Подешавање калибрационих тачака

У истом дијалогу, поред језичка Setup, налази се још неколико језичака под насловима Point 1, Point 2 па до Point 9. Њима се подешавају калибрационе тачке.

Као што сам већ рекао, за калибрационе тачке треба изабрати оне тачке на карти за које знамо прецизне координате. На карти коју за овај пример калибришем, најпогоднији су сами углови карте, с обзиром да испуњавају све услове: познате су њихове тачне координате и то су уједно међусобно најудаљеније тачке на карти.

Као прву тачку узећемо горњи леви угао карте. То је тачка која има координате обележене као  7390 географске дужине (лонгитуда) и 4870 географске ширине (латитуда). Већ сам поменуо да су координате на овој карти изражене у метричким јединицама и то у хиљадама метара. Дакле ове две координате у ствари читамо као 7390000, 4870000 (метара).

Прва калибрациона тачка (горњи леви угао карте)

Дијалог за унос калибрационе тачке има више поља. Прва два служе за упис координате тачке на слици (Image coordinates). Свака дигитализована слика имао свој координатни систем изражен у броју тачака (pixel). Тачка у горњем левом углу слике има координате 0,0.

Док мишем прелазите преко карте, изнад карте ће бити приказане координате тачке слике изнад које се налази курсор. Када кликнете на карту координате тачке на коју сте кликнули ће бити преписане у поља Image coordinates, а на слици ће бити нацртан круг са крстом који показује коју сте тачку изабрали.

Сада само преостаје да упишете које су тачне координате на карти тачке коју сте означили. Координату можете уписати у поља Degrees & Mins ако уносите угловне координате (у степенима), односно у поља User Grid, ако уносите метричке координате. Наша карта садржи метричке координате, те ћемо их уписати у доња поља. Поље Easting служи за унос географске дужине, па ћемо ту уписати 7390000, а поље Northing за унос географске ширине где уписујемо 4870000. Тиме смо унели прву калибрациону тачку.

На сличан начин унећемо и преостале три тачке према сликама:

Друга калибрациона тачка (горњи десни угао карте)
Трећа калибрациона тачка (доњи десни угао карте)
Четврта калибрациона тачка (доњи леви угао карте)

Када су унете све четири тачке, потребно је да подешавање калибрације снимимо. Клик на дугме Save отвара дијалог за избор датотеке у коју ћемо снимити калибрацију. Изаберемо име uzice-mapa.map и снимимо.

Датотека са наставком map садржи све податке који су потребни да би OziExplorer могао да исправно тумачи координате на карти. Она се увек користи у пару са сликом која садржи саму карту.

Провера исправности калибрације

Ма како да сте сигурни да сте све добро подесили увек на крају проверите да ли је калибрација исправна. Приликом уписивања силних бројева лако се направи грешка, а довољно је негде прескочити нулу или зарез, или заборавити да се означи исток, север или југ, и калибрација неће бити исправна.

Најједноставнији начин за проверу калибрације је поређење координатне мреже на скенираној карти и у подешеном координатном систему. Карта коју калибришете увек има исцртан координатни систем. Када сте извршили калибрацију, можете и OziExplorer подесити да и он црта координатни систем преко карте. Ако се оба координантна система поклопе, то значи да сте све добро урадили.

У менију OziExplorer-а изаберите опцију Map / Grid Line Setup. Отвориће се дијалог за подешавање цртања координатне мреже. Први табулатор (Lat/Lon) служи за цртање мреже угловних координата, а други (Other Grid) служи за метричке координате. Како је наша карта у метричким координатама користићемо други дијалог.

Подешавање исцртавања координатне мреже

Изабраћемо да се линије координатне мреже цртану на растојању (Line Interval) од 5 километара (на нашој карти је растојање између линија 10 километара) и изабраћемо да се ознаке координата (Label Interval) исписују такође на сваких 5 километара, дакле на свакој линији. Боје линија, величину слова и остале опције можете подесити по жељи. Кликните на Save да снимите подешену координaтну мрежи и Close да затворите овај дијалог.

Сада ће OziExplorer приказати калибрисану карту у свом главном прозору. Карта је спремна за коришћење што доказује и нацртана координатна мрежа која се савршено поклапа са картом.

Приказ исправно калибрисане карте

Употреба карте

Калибрисана карта учитана у OziExplorer спремна је за употребу. На њој можете приказивати путање и тачке снимљене ГПС-ом или са карте прецртавати путање и тачке и учитавати их у ГПС.

Преузмите калибрисану карту

Карту, калибрациону датотеку и примере снимљене путање и тачака налазе се у датотеци uzice-mapa.zip (2991 downloads) коју можете преузети одавде.

Слични чланци

69 Comments

 1. Željko

  Poštovanje..
  Nakon što sam pripremio kartu napravio sam import tracka (GPX) snimljenog GPSom.. Točke su prenešena kako valja, no samo je 1/8 pređenog tracka prenešena na kartu, odnosno točno prvih 100WP tog tracka..
  Probao sam isključiti/uključiti/mijenjati Track filter no u tom grmu ne leži zec..
  Može pomoć – gdje je ograničenje ?
  Zahvaljujem

 2. željko

  Jesam. Mislim da je track je ispravan (i stvaran, sa zadnje šetnje planinicama, 9,2km). Kada ga pogledam u MapSource ili u Google Earth-u sve je u redu..
  Da li mogu da ti pošaljem taj dio karte, napravljen map i track pa da ti pokušaš ili imaš i pametnijeg posla ?
  Ako može – daj molim mail ..

 3. Željko

  Sada sam učitao još tri GPX tracka, snimljena sa raznim uređajima (Garmin Forerun. i sl) i raznim programima (MapSource, RunSat..) – isti problem: ako se GPX track kojeg učitavamo sastoji od više od 100 točaka – Ozi učita (i spoji) samo prvih 100 točaka..
  Ozi kojeg imam je verzija 3.95.5n.

 4. Garo

  Iz nekog razloga ne uspevamo da kalibrisemo kartu koju koristimo u skladu sa Vasim uputstvom. Pokusali smo da ispostujemo proceduru ali greske su 2km za Hermannskogel Serbia i otprilike 2′ za WGS 84. Ukoliko imate bilo kakvu preporuku sta da uradimo molim Vas da nam javite cim pre. Karte pokusavano da unesemo na eTREX 30 i ako ste koristili ovaj uredjaj svaka dodatna preporuka je dobrodosla.

  Unapred vam se zahvaljujemo na pomoci.

  • Peđa

   Проверите добро сва подешавања. Нарочито обатите пажљу да ли сте користили децималну тачку или децимални зарез или да вам се негде није провукла нека нула више или мање. Обавезно проверите датум мапе.

 5. Garo

  Puno Vam hvala na odgovoru. Pokusali smo ponovo i jedina razlika je to sto nam u polju Progection setup/Minutes.m ne dozvoljava da upisemo .0000000 vec uporno ostavlja 0.0000. Zbog detaljnosti pokusavamo da koristimo nase vojne topografske karte i nadam se da ipak nesto pogresno radimo. Ako imate neki dodatni savet molim Vas da nam o tome javite.

  Unapred hvala!

 6. Željko

  Bez pitanja, samo zahvala na poduci i obuci u svim člancima..
  Za korak dalje – stavio sam Ozy CE i u GPS uređaj (ustvari Windows Mobile mobitel)pa se u prirodi gibam po JNA kartama, koje su preciznije i jasnije nego AdriaTopo i sl..
  Pozdrav

 7. dusan

  pozdrav za Pedju,sve pohvale za clanke jer su veoma korisni… hteo sam da pitam,da li mape koje su kalibrisane u oziexploreru,koje se koriste u androzic programu i imaju ozf2 ekstenziju,mogu da se koriste i u oruxmaps ili iGO programu,ili treba neka obrada,konvertovanje? unapred havala! pozdrav

  • Peđa

   Oruxmaps може да користи OziExplorer мапе али нисам сигуран да ли баш ozf2. PNG и JPG могу да се пребаце без проблема.

  • Пеђа

   Ако сте све урадили по упутство то мора да ради. Ак ен ради или нисте нешто добро урадили (у томслучају пробајте да све подесите пново, и паљиво праите упутства) или имате неку верзију програма која је мушичава. Било је случајева да су људи сам урадили упдате програма и тада им је све радило.

 8. slobodan

  Sada je sve u redu. U svakom slučaju hvala.
  Da li u kartu koja je kalibrisana u Hermannskogel Serbia mogu da impotrujem track u formatu .gpx i po kojoj proceduri a ako ne može koji je način?
  Track imam snimljen u navedenom formatu na PC.

  • Пеђа

   Наравно да може. Ози приликом учитавања података усаглашава датуме и сви подаци треба да се лепо приказују.

 9. slobodan

  Još jednom, Peđa hvala.
  Uspio sam da importujem track samo mi se sada javlja problrm da u kalibrisanoj karti u VGS84 nemam poklapanje grida sa koordinatama na karti. Provjeravam o čemu se radi pa ako otkrijem javljam.

  • Пеђа

   Ако је карта у Херманскугел датуму, онда се подела на карти не може се поклапати са поделом у WGS84 коју Ози црта преко карте.

 10. Aleksandar

  Sve pohvale za sajt! Prilikom kalibracije nasih topografskih karata javlja se problem sto su uvek 3 kalibracione tacke (od 4 tacke) ispravne tj. sto u odnosu na grid-sr-wgs84.wpt stoje na ispravnom mestu. Kada iskljucim jednu tacku i ostanu 3 sve lepo stoji. Kada uljucim sve 4 tacke da bih proverio kalibraciju tacke su u pravcu istok zapad u redu ali se ne gadjaju u pravcu sever jug za nekih 20 tak metara. Nije bitno koju tacku iskljucim tri su uvek na idealnim pozicijama a cetvrta nikako ne moze da bude ok. Jedimo mi ostaje da je karta lose skenirana pa je verovatno upredena po dijagonali. Imam nekoliko karata i sa svima je slican problem. Kada proverim vojne karte koje su vec uradjene u razmerama 20 50 i 100 sve je u redu. Sta vi mislite? Pozdrav!

 11. Aleksandar

  Nasao sam problem, samo ne znam da ga resim! Kada oznacim prvu tacku i u nju uvezem waypoint iz vaseg grida, grid-sr-wgs84.wpt,
  44 00 i 20 30 on ne ubaci tacno ove vrednosti vec ubaci 44 00 0013 i 20 30 0 0001. Ovo odstupanje od 0013 na jednom stepenu i 0001 na drugom stepenu ustvari pomere tacku da ne bude tacno gde treba. Ubacio sam hermannskogel serbia u root Ozija (3.95.6b) ovo je najnoviji sa sajta. To ustvari pravi problem da ustvari koordinate nisu tacno gde treba vec su malo pomerene. I tako je ustvari svaka tacka pomerena za malo. Kao da nevidi ovaj datum hermannskogel serbia. U prikazu datuma on se vidi kao zadnji. Stavi vi mislite , kako ovo da resim?

 12. GBole

  Evo ovako. Nekada davno sastavio sam sve topografske karte Srb i Cg u jednu. Mislim na 1:25000; 50000; 100000; 300000 i 500000 i koristio ih za Oziexplorer. Sada se pojavio OruxMaps koji mislim da je za android sveobuhvatniji i sada pokušavam da ih konvertujem u nešto što on čita. Neshvatljivo je da čita ozf2 koji je zamenjen 2004 godine. MapMerge v1.04 ne može nigde da se nadje.
  Da li je ozf produkt isključivo Ozi-ja ili postoji mogućnost da se u nekom GIS-u učita ozf4 a zatim konvertuje u neki otrk2 (ili šta već čita OruxMaps)

  • Пеђа

   OZF2 i OZF4 су специфични формати које користи OziExplorer. Ако се добро сећам, формат OZF2 је откривен реверзним инжењерингом тако да постоји неколико програма који умеју да га прочитају.

   Аутор програма OziExplorer је зато изменио формат и направио OZF4 тако да онемогући да други програми читају те мапе. Мислим да још увек нико није успео да открије структуру тог формата.

   Због тога ја и не користим више OziExplorer.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Попуните израз тако да буде тачан: *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.