Teme: Bežične mreže | Besplatni programi

Metageek inSSIDer otkriva bežične mreže

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/4988

Prilikom bežičnog povezivanja naročitoje bitno postati svestan sredine, odnosno okruženja u kome se naša bežična mreža nalazi. Neizostavno se prilikom postavljanja opreme mora vršiti merenje i utvrditi kakvih sve signala ima na mestu gde ostvarijemo vezu.

Najpopularniji program ove namene je NetStumbler, koji je postao obavezna alatka svakog administratora. Od nedavno, program ima konkurenciju koju je objavila firma Metageek u obliku programa inSSIDer.

Program inSSIDer je besplatan i otvorenog koda, a ima korisnički interfejs koji umnogome nalikuje Chanalyzer-u koji ima sličnu namenu ali radi samo sa specijalizovanim Wi-Spy spektralnim analizatorima.

Radni prostor je podeljen na dva dela. U gornjem se nalazi spisak svih bežičnih pristupnih tačaka koje program vidi, a u donjem su detaljniji podaci i dodatne opcije.

Vidljivi signali se grafički prikazuju na dva načina: Jedan je vremenski, koji prikazuje sve signale koje čuje u realnom vremenu kao prepoznatljiv grafikon. To nam omogućava da vidimo i uporedimo signale različitih tačaka, ali i da pratimo promenu tih signala sa protokom vremena (na primer, dok okrećemo antenu).

Vremenski grafikon

Drugi grafikon prikazuje zauzetost kanala. Za svaku pristupnu tačku, program crta mali grafikon spektra koji ta tačka zauzima . Iako prikaz izgleda kao prikaz spektralnog analizatora, ustvari program ne prikazje stvarno stanje, već pretpostavljenu spektralnu sliku pristupne tačke na osnovu modulacije koju ona podržava. Postoje dva prikaza spektra, jedan za opseg od 2.4 GHz a drugi za opseg od 5 GHz.

Zauzetost kanala

Odlična mogućnost je opcija postavljanja filtera. Kada se nalazite na mestu gde ima mnogo pristupnih tačaka, grafikoni postaju pretrpani i nečitki. Korišćenjem filtera možete da uključite prikaz samo za one pristupne tačke koje vas interesuju. Tako vam grafikoni neinteresantnih tačaka neće smetati. Filtriranje možete izvesti po prilično velikom broju parametara.

Dodatna opcija je podrška za GPS uređaje, tako da izmerene podatke možete povezati sa lokacijom na kojoj su izmereni. Podržani su svi GPS uređaji koji koriste NMEA v2.3 protokol.

Program koristi vondouz API za pristup bežičnim adapterima, tako da u suštini treba da radi sa svakim adapterom koga vindous prepoznaje. To je velika prednost u odnosu na NetStumbler koji je još uvek probirljiv i neće raditi sa svim karticama.

Podaci se mogu snimati u log u GPX i KML formatu, ali i u NS2 formatu koji koristi NetStumbler.

Ovo je vrlo interesantna alatka koju administratori bežičnih mreža moraju obavezno probati, a može da bude zanimljiv i svakom drugom ko upotrebljava bežično umrežavanje, naročito ako imate laptop, pa želite da proverite ima li neka slobodna mreža u vašoj okolini.

7 comments to Metageek inSSIDer otkriva bežične mreže

Leave a Reply to Srecko

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *