Teme: Informatičko društvo

Od danas važi povećan limit na 50 evra za uvoz bez carine

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/6035

Pre dve nedelje mediji su brujali o tome kako je Vlada donela odluku da poveća limit za uvoz bez carine. Mediji su objavili i to da su predstavnci Vlade pozvali dva-tri „predstavnika“ internet zajednice te da su ih o  tome obavestili. Kako su izabrali ko su predstavnici internet zajednice, nije objašnjeno.

No, u svim tim obaveštenjima niko nije rekao da odluka ne počinje da stupa odmah po donošenju, već da postoji uobičajena procedura: da ona bude objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije i da počinje da važi osam dana nakon objavljivanja. Takođe, niko nije objavio ni celokupan tekst odluke, već je samo preneto ono što je usmeno saopšteno.

Zašto je sve ovo važno? Zato što su ljudi objavljenu vest shvatili zdravo za gotovo i mislili da nova uredba važi čim je saopšteno u medijima da je donesena. I koliko znam, ima ih koji su se lepo opekli, jer su im stigli paketi skulji od dosadanjih 25 evra koliko je ograničenje bilo.

Nekoliko dana sam pokušavao da saznam kada će odluka biti objavljena u Službenom glasniku i od kada će ustvari zaista važiti. Jedva sam našao čovek akoji radi u Ministarstvu trgovine koji mi je to i rekao. Naime, Odluka je objavljena tek 5. oktobra, pa je tako postala važeća 13. oktobra (ako ja dobro računam). No za svaki slučaj, dao sam još jedan dan „fore“ tako da prenosim da je od danas sigurno moguće primiti paket iz inostranstva vrednosti do 50 evra a za koji nećete morati da platite carinu i porez.

Nažalost, iako je odluka postala važeća, ona građanima Srbije i dalje nije javno dostupna. Ni Ministarstvo finansija, ni Vlada, ni Carina, niko nije objavio tekst pomenute uredbe. Ceo tekst odluke mogu da vide samo oni koji kupe Službeni glasnik ili plate nekoj od agencija koje se bave preradom i objavljivanjem zakonskih propisa.

Jedini zvaničan izvor koji se poziva na ovu odluku je sajt Carine, koji na svojoj strani o Carinskim povlasticama za fizička lica, ima u napomeni izmenu koja je usledila skorašnjom odlukom Vlade.

U suštini i dalje važi ranija Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, sa izmenama člana 6, stav 2 gde se broj 45 zamenjuje brojem 70, i člana 29. stav 2. tačka 1) gde se broj 25 zamenjuje brojem 50.

Evo kako glasi član 6. nakon izmene:

Pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom
licu

Član 6.

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, koje nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 70 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Pošiljka je nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, ako:

1) se radi o povremenim pošiljkama,

2) se pošiljka sastoji od robe namenjene isključivo za ličnu upotrebu korisnika povlastice ili članova njegove porodice, koja po svojoj prirodi i količini ne ukazuje da se radi komercijalnoj pošiljci,

3) ne postoji bilo kakva obaveza plaćanja primaoca pošiljke.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži duvan i duvanske proizvode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: 50 cigareta, 25 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu), 10 cigara, 50 g duvana za pušenje ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži alkohol i alkoholna pića, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: destilisana i žestoka alkoholna pića sa procentom alkohola većim od 22 %, nedenaturisani etil alkohol sa procentom alkohola od 80 % i više (1 litar) ili destilisana i žestoka alkoholna pića, aperitivi sa osnovom u vinu ili alkoholom i slična pića sa procentom alkohola ne više od 22 %, penušava i likerska vina (1 litar) ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića i
ostalo vino (1 litar).

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži parfeme i toaletne vode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: parfemi do 50 ml ili toaletne vode do 25 ml.
Vrednost pošiljke iz stava 2. ovog člana ne obuhvata iznos stvarno plaćenih troškova prevoza, odnosno poštarine.

Roba iz stava 1. ovog člana koja nije deljiva nije obuhvaćena ovom povlasticom.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ne odnosi se na pošiljke čija je ukupna vrednost  veća od vrednosti propisane u stavu 1. ovog člana, kao ni na pošiljke koju domaći i strani državljani primaju od pravnih lica iz inostranstva.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu koju korisnik povlastice iz stava 1. ovog člana prima iz inostranstva carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

A član 29. nakon izmene glasi:

Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode

Član 29.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Pošiljkom male vrednosti, nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, osim pošiljki koje se sastoje od alkohola i alkoholnih pića, parfema i toaletne vode, duvana i duvanskih proizvoda, smatraju se:

1) pošiljke čija vrednost ne prelazi 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

2) javne isprave, trgovačka korespodencija, poslovne knjige, robna, pravna i finansijska dokumentacija, čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni strani novac, kao i privatna korespodencija.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz stava 1. ovog člana carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

Stvarno bi bio red da vlast počne da građane obaveštava tačno, potpuno, pravovremeno i na način da propisi budu svim građanima slobodno dostupni a ne da moraju da plaćaju da ih vide.

18 comments to Od danas važi povećan limit na 50 evra za uvoz bez carine

Leave a Reply to Peđa

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *