Izbornik Zatvoriti

Sufiksi u radio-amaterskim pozivnim znakovima

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/8166

yt9ttp_p_or_mm_m

Prema Pravilniku o korišćenju amaterski radio stanica (član 25) regulisano je da, ako amaterska radio stanica emituje van mesta navedenog u licenci, ona može koristiti dodatne sufikse kako bi naznačila takav način rada.

Sufiks se u radio telegrafiji odvaja od pozivnog znaka znakom kosa crta (/) a u radio telefoniji se iza pozivnog znak aizgovara reč koja odgovara oznaci sufiksa.

Sufiksi mogu biti:

– za emitovanje za vreme zadržavanja, sa mesta koje nije unapred određeno u telegrafiji se korsiti /P a u telefoniji engleska reč portable (portabl). Na primer, moj pozivni znak bi se telegrafijom emitovao kao YT9TP/P a telefonijom bi glasio ipsilon timok devet timok pirot portable na srpskom, odnosno yankie tango nine tango papa portable na engleskom jeziku.

– za emitovanje iz motornog vozila ili broda koji se nalazi unutar teritorijalnih voda u telegrafiji se koristi sufiks /M, a u telefoniji engleska reč mobile (mobl). Na primer, moj pozivni znak bi se telegrafijom emitovao kao YT9TP/M a telefonijom bi glasio ipsilon timok devet timok pirot mobil na srpskom, odnosno yankie tango nine tango papa mobile na engleskom jeziku.

– za emitovanje iz vazduhoplova u telegrafiji se korsiti sufiks /AM, a u telefoniji engleski izraz air mobile (er mobl). Na primer, moj pozivni znak bi se telegrafijom emitovao kao YT9TP/AM a telefonijom bi glasio ipsilon timok devet timok pirot mobil na srpskom, odnosno yankie tango nine tango papa air mobile na engleskom jeziku.

Pravilnik definiše ova tri sufiksa ali izgleda da ne zabranjuje upotrebu i drugih sufiksa.

Ostali sufiksi koji su u upotrebi

S obzirom da su u svetu u upotrebi i drugi sufiksi objasnićemo neke do njih da biste znali o čemu se radi ako čujete stanicu sa takvim sufiksom.

Ipak, imajte u vidu da se propisi razlikuju od zemlje do zemlje. U nekim zemljama je propisano koji se sufiksi mogu upotrebljavati i drugi nisu dozvoljeni. U nekim zemljama su neki sufiksi definisani, ali nije zabranjeno koristiti i druge sufikse. U nekim zemljama je upotreba nekih sufiksa obavezna. U nekim zemljama su neki sufiksi zabranjeni čak i ako su u drugim zemljama dozvoljeni. Neki sufiksi imaju različitu primenu u različitim zemljama.

Stoga opise ovih sufiksa uzmite samo kao vodič.

/MM (maritime mobile) – označava stanicu koja emituje sa broda. U nekim zemljama se to odnosi samo ako se stanica nalazi u međunarodnim vodama. U nekim zemljama obuhvata sve stanice koje se ne nalaze u zemlji porekla.  U nekim zemljama se odnosi na stanice koje emituju sa vodene površine na koju deluje plima i oseka, tako da obuhvata i neke veće reke i jezera.

/QRP – stanice koje emituju snagom ne većom od 5 W.

/PM (pedestrian mobile) – stanice koje su mobilne ali se nalaze na telu operatora koji se kreće peške.

U nekim zemljama postoji složen sistem sufiksa koji se koriste u situacijama kada stanica ne emituje sa adrese navedene u licenci.

U nekim zemljama ako se stanica nalazi na teritoriji druge oblasti u istoj državi ili u drugoj državi, u sufiksu navodi pozivni znak te oblasti ili države.

/P ili /M

Ako se malo upustite u istraživanje, naići ćete na različite izvore koji različito tumače značenje ova dva sufiksa. Neki do tih izvora su i propisi koji važe u državama koje su ih donele. Stoga, ponekad, bez dubljeg poznavanja propisa pojeidnih država teško da ćete moći tačno da znate šta u svari prefiks predstavlja.

Za ova dva prefiksa verovatno je najbolje da ih tumačite ovako:

/P upotrebljava stanica koja se nalazi na fiksnoj lokaciji i neće iznenada meati lokaciju, odnosno, operator je u stanju da održi potpunu vezu i da zapiše potrebne podatke.

/M upotrebljava stanica koja je u pokretu ili privremeno zaustavljena ali operator nije u stanju da se previše posveti održavanju veza i može u bilo kom trenutku biti prinuđen da pažnju posveti nečem drugom, odnosno, može se desiti da vam odgovori sa zakašnjenjem ili da vam uopšte ne odgovori.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.