Izbornik Zatvoriti

Upotrebljavate li SWR-metar?

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/9846

Neophodno je da antena koja se povezuje na predajnik ima impedansu koja odgovara impedansi predajnika. Ako ove impedanse nisu usklađene, u antenskom sistemu se javlja reflektovana snaga. Ova snaga se sabira sa emotovanom snagom i javljaju se vrhovi snage koji mogu biti značajno veliki i izazvati i kvar radio-stanice. Takođe, usled neusklađenosti impedanse velika je verovatnoća da će izračena snaga u antenu biti znatno manja do zanemarljiva. Takođe se povećavaju neželjene smetnje koje antenski sistem emituje u okolini radio-stanice.

Neusklađenost impedansi antenskog sistema i predajnike je uvek loša stvar i mora da se izbegne. Da bismo to izbegli moramo prvo da izmerimo. Merenje usklađenosti impedansi se posredno vrši relativno jednostavnim instrumenom koji su stvari poredi odnos emitovane i reflektovane snage (standing wave ratio – SWR).

Kako se upotrebljava SWR-metar

Ovaj instrument ima dva priključka – ulazni i izlazni. Ulazni priključak se povezuje na antenski izlaz predajnika radio-uređaja. Između njega i uređaja ne treba da bude povezano ništa osim samog kabla kojim su spojeni. Sve ostalo: antenski vod, prilagodna kutija, antenski preklopnik, antena i drugo povezuje se na izlaz instrumenta. Tako će instrument da meri celokupni antenski sistem koji je povezan na radio-uređaj.

Najčešće se upotrebljava jednostavan instrument, koji se uglavnom i naziva SWR-metrom. On se sastoji od dva merna instrumenta – jedan meri emitovanu snagu a drugi pokazuje izmereni SWR. Pored toga istrument ima i dugme kojim se podešava pokazivanje instrumenta koji meri emitovanu snagu. Takav instrument je na primer Osker 200 koji je prikazan na prvoj slici.

Postoje i modeli sa jednim mernim instrumentom a preklopnikom se bira da li instrument pokazuje izlaznu snagu ili SWR. Oni su obični najjeftiniji ali su manje praktični jer ne možete istovremeno da vidite i izlaznu snagu i izmereni SWR.

Merenje vršimo tako što emitujemo signal konstantnom snagom (CW, FM ili zviždanjem u mikrofon u SSB modu). Dok emitujemo, dugmetom podesimo da instrument koji pokazuje emitovanu snagu pokazuje na 100% skale. Kada je igla na ovom instrumentu na 100%, drugi instrument pokazuje koliki je SWR. Da, toliko je prosto.

Ovakav instrument se može upotrebljavati i za merenje emtovane snage. Obično se uz njega dobija tablica koja pokazuje kako treba podesiti dugme na instrumentu da bi se merila snaga na određenom frekventnom opsegu. Kada to podesite po tablici onda instrument koji meri emitovanu snagu neće pokazivati 100% već će pokazivati kolika je realno izmerena emitovana snaga (u vatima).

Ovakvi instumenti imaju jednu manu: merenje zavisi od frekvencije na kojoj se meri. Zbog toga moramo dugmetom da ih podešavamo prilikom merenja.

Druga vrsta instrumenata je složenija. Oni nemaju podešavanje jer ne zavise od frekvencije. Oni uvek pokazuju tačnu izmerenu snagu i SWR i obično ih zovemo povermetrima (power meter) odnosno meračima snage. Naravno, takvi instrumenti su i znatno skuplji, naročito ako želite da imate instrument koji je precizan i zaista ne zavisi od frekvencije (što je teško postići – stoga i visoka cena).

Takav instrument je na primer Daiwa CN-901 na slici ispod. On sadrži jedan merni instrument sa dve igle. Jedna pokazuje izmerenu snagu a izmereni SWR se očitava na mestu gde se dve igle ukrštaju. Instrument ima mogućnost izbora opsega merenja snage (20W/200W/200W) i izbor da li se meri srednja ili vršna snaga.

Daiwa CN-901

U novijim radio-stanicama SWR-metar je ugrađen u sam uređaj. Skala instrumenta je obično predviđena za razne vrste merenja pa je potrebno da izaberete (nekim preklopnikom ili opcijom u meniju) da se meri SWR. Ovo je i najbolja opcija, jer instument imate ugrađen u uređaj i uvek je na raspolaganju.

Koji je SWR prihvatljiv

Što je SWR niži to je bolje. Idealan SWR je 1:1 ali je on praktično i nemoguć. Ali zato sve što teži ovom odnosu je dobro. U praksi se smatra da je SWR do 1:1.5 dobar SWR, a prihvatljivo je do 1:2.

Ako je izmerena vrednost 1:2 ili veća SWR nije prihvatljiv i ne treba emitovati. Ja osećam nelagodu već kada je SWR iznad 1:1.5.

SWR-metar ne morate ni shvatati kao precizan merni instrument. Možete ga posmatrati kao indikator SWR-a: ako se igla malo mrda, to je dobro, ako počne mnogo da se mrda – ne valja.

Kada treba meriti SWR

Visok SWR se može javiti u bilo kom trenutku, usled kvara na anteni, lošeg kontakta na konektoru, neispravnosti antenskog voda i slično. Zbog toga je neophodno da tokom emitovanja stalno pratimo SWR i reagujemo ako se on poveća na neprihvatljiv nivo. Dakle ne treba se uopšte pitati da li vam je SWR-metar potreban. On je obavezan.

Ako imate SWR-metar ugrađen u radio-uređaj podesite da vam je on aktivan kada ste u predaji. Neki operatori imaju naviku da podese da im se prilikom predaje prikazuje izmerena snaga, što je uglavnom nepotrebno. Ono što je neophodno to je da uvek kada emitujete pratite koliki je SWR.

Isto važi i za SWR-metre koji imaju samo jedan merni instrument pa morate da birate da li se prikazuje emitovana snaga ili SWR. Uvek instrument držite na prikazivanju SWR-a.

Koji SWR-metar treba nabaviti?

Dilema u stvari nije velika. Iako povermetar kao pomenuta Daiwa izgleda moćno i jeste ozbiljan instrument pitanje je da li je vama on potreban. Merenje snage nije toliko bitna mogućnosta a merenje SWR-a je neophodno. Uz to, jednostavan SWR-metar je mnogo jeftiniji.

Nabavka instrumenta koji precizno meri izračenu snagu ima opravdanje samo ako vam je to često potrebno, na primer bavite se gradnjom predajnika i potrebno je da često merite izlaznu snagu novosagrađenih uređaja. Ali ako imate uobičajenu primopredajnu sekciju i uvek radite sa jednom istom radio stanicom – merenje snage vam nije neophodno.

Na šta obratiti pažnju kod nabavke

Kao i za većinu instrumenata i za SWR-metre važi da je skuplje – bolje. No, to ne znači da jeftiniji modeli nisu upotrebljivi. U stvari, kod modela sa podešavanjem, razlike između jeftinih i skupih modela nisu toliko značajne. Kod ovih drugih, merača snage, manja cena znači i veću nepreciznost ili nelinearnost u merenju koja može da bude tolika da dovede u pitanje upotrebljivost instrumenta. Tu zaista skuplje po pravilu znači i bolje.

No da stavimo cenu na stranu, evo tehničkih detalja na koje treba da obratite pažnju:

Frekventni opseg. Ovi instrumenti su osetljivi na frekvenciju na kojoj se vrši merenje. SWR-meri su obično predviđeni ili za KT opseg ili za UKT. UKT instrumenti često mogu da se koriste samo na opsegu 144 MHz ali ne i na 432 MHz. Retki su instrumetni koji mogu da rade i na KT i UKT, kao što je na primer već pominjani Osker 200 koji je pouzdan do 200 MHz.

Naročito se pazite SWR-metara predviđenih za CB opseg. Oni neretko ne rade dobro ni na 27 MHz za šta su predviđeni a kamoli na celom KT ili UKT opsegu. Njih je lako prepoznati, obično su nenormalno jeftini. Ipak, ima i među njima dobrih modela pa nije zgoreg istestirati pre kupovine. Lak može da se desi da naletite na dobar instrument za male pare.

Snaga. Svaki instrument ima ograničenje za koji opseg emitovane snage je predviđen. Ako ga koristite sa emitovanom snagom većom nego što instrument previđen, sasvim je izvesno da ćete oštetiti instrument. Oštećenje se ne mora manifestovati tako što instrument ne radi, već tako što pogrešno meri.

Kućište. Dobar instrument je uvek u metalnom kućištu, potpuno oklopljen. Odličan instrument dodatno ima oklopljen merni most unutar instrumenta. Plastično kućište znači jeftin instrument. To ne mora da znači da instrument nije upotrebljiv ali je znak da treba da ga istestirate pre kupovine.

Konektori. Proverite da li instrument ima konektore koji vam odgovaraju. Ako nema, onda ćete morati da koristite prelaze da biste mogli da instrument povežete u svoj sistem. Svaki prelaz znači dodatne kontakte koji mogu da budu izvor problema.

Iskustva drugih. Pre kupovine potražite na internetu testove ili komentare drugih radio-amatera koji su koristili taj instrument. Tako možete mnogo da saznate o njemu. To je naročito važno za skupe instrumente od kojih se očekuju vrhunske karakteristike, a to često u praksi i nije baš tako.

Kako proveriti SWR-metar

Najjednostavnije je da instrument proverite poređenjem sa drugim instrumentom, za koji zante da je dobar. Povežite oba u antenski sistem i merite. Ako proveravani instrument pokazuje merenja u skladu sa pouzdanim instrumentom, to je to.

Obavezno proverite frekventnu karakteristiku. Umesto antene povežite veštačko opterećenje. Ono treba da ima SWR 1:1 u celom merenom frekventnom opsegu, pa i instrument treba tako da pokaže.

I tu je dobro da poredite sa pouzdanimi nstrumentom jer ako merenja pokazuju odstupanja to ne mora biti do instrumenta nego do kablova ili veđtačkog opterećenja. Ako oba instrumenta pokazuju isto odstupanje onda je sve u redu.

Instrumente sa podešavanjem možete da proverite tako što ćete ih povezati naopako, izlaz umesto ulaza. SWR-metar će i tako raditi samo što će uloge mernih instrumenata biti obrnute, onaj koji je pokazivao snagu sada će pokazivati SWR i obrnuto. Kada obrnete ulaze, otkloni na instrumentima treba da ostanu isti.

Kod povermetara naročito proverite merenje snage. Proverite da li isavno prikazuju snagu u frekventnom opsegu. Takođe proverite da li ispravno prikazuju merenu snagu u mernim opsezima snage. Ovo takođe treba proveriti i u celom frekventnom opsegu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.