Теме: URL rewriting

mod_rewrite debug logging

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/5012

Употреба url rewriting технике коју омогућава apache web server је практично незаобилазан посао сваког веб администратора. Међутим, команде су прилично нечитке и лако је направити грешку приликом подешавања.

Колико пута сте се нервирали јер url rewriting који подешавате у .htaccess напросто не ради а ви не можете да утврдите зашто? Ово може да буде итекако фрустрирајуће, нарочито ако таква подешавања не радите често и нисте баш искусни.

У таквим ситуацијама у многоме може да помогне логовање процеса извршавања mod_rewrite команди које овај модул обезбеђује. Ово логовање је подразумевано искључено па је неопходно да га сами укључите.

Отворите датотеку httpd.conf iu њој пронађите подешавање виртуелног сервера за који желите да укључите логовање. У њега уметните команде:

 RewriteLog "logs/test-rewrite.log"
 RewriteLogLevel 3

Команда RewriteLog подешава у коју датотеку ће се снимати лог. Ако укључујете ово логовање истовремено за више виртуелних сервера, онда је добро да сваки од њих записује у своју засебну датотеку.

Команда RewriteLogLevel одређује ниво детаљности инфорамција које се записују. Што је овај број већи, то је већа количина информација. Ово подесите по потреби.

Пример подешеног виртуелног сервера:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin webmaster@dummy-host2.localhost
 DocumentRoot "/www/test"
 ServerName test.loc
 ServerAlias www.test.loc
 ErrorLog "logs/test.loc-error.log"
 CustomLog "logs/test.loc-access.log" common
 RewriteLog "logs/test.loc-rewrite.log"
 RewriteLogLevel 3
</VirtualHost>

Немојте ово логовање остављати укључено стално, већ га користите само када вам је заиста потребно, да не би сервер био непотребно оптерећен. Логовање искључујете тако што за RewriteLogLevel подесите вредност 0 (нула).

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Попуните израз тако да буде тачан: *