Teme: Garmin

Prikaz podataka vlasnika Garmin Oregon GPS uređaja

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/4493

Ako izgubite GPS uređaj, zgodno je da na njemu stoje podaci o vlasniku kako bi pošteni nalazač mogao da vam ga vrati. Stariji modeli garmin navigacija su imali opciju da upišete podatke o vlasniku koji se prikazuju kada se uređaj uključi.

Garmin Oregon takvu opciju nema u svom meni sistemu, ali ipak, mogućnost prikaza podataka postoji.

Zakačite uređaj na računar i pristupite mu kao USB disku. Napravite tekst datoteku \Garmin\startup.txt i u nju upišite tekst koji želite da bude prikazan prilikom uključenja uređaja u sledećem obliku:

<display = 0>
REGISTERED OWNER
Milan Petrovic
+381641111111
milan@mail.com
...please return if found...

Ako tekst sadrži neengleska slova onda datoteku snimite u UTF8 formatu.

Prvi red teksta je komanda display koja određuje koliko dugo će tekst biti prikazan. Ako stoji vrednost nula onda će tekst biti prikazivan dok traje podizanje sistema, a ako stoji neki broj veći od nule, za toliko sekundi se produžava prikazivanje poruke. U suštini, nema potrebe za produžavanjem.

Sledećih pet redova teksta je tekst koji će biti prikazan. Svaki red može imati najviše 30 znakova.

Nakon što upišete datoteku, restartujte uređaj.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *