Teme: OziExplorer | Putanje i orijentiri

Waypoint grid za karte Srbije i Crne Gore rezolucije 12.5º (WGS84/Hermannskogel Serbia)

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/2728

waypoint-gridKod kalibracije naših karata pojavljuje se jedan problem sa upotrebom geografskog datuma. Kao što znate iz mojih ranijih članaka, naše topografske karte su crtane u specifičnom geografskom koordinatnom sistemu koji se zove Hermanskogel (Hermannskogel) datum i to varijantu koju nazivam Hermanskogel Srbija (Hermannskogel Serbia).

Ovaj datum je tako nekarakterističan, da ga skoro nijedan geografski program ne podržava, a to drastično sužava mogućnost primene digitalizovanih karata.

Rešenje je, naravno, da se kalibracija karata radi u WGS84 datumu koji je široko rasprostranjen i podržan u mnogim programima. To je izvodljivo, ali je neophodno da se kalibracione koordinate preračunaju iz Hermannskogel Serbia u WGS84 i da se pri tom ne napravi nikakva greška.

Postupak je prilično složen i lako je napraviti neki propust koji će dati netačno kalibrisanu kartu.

Da bih olakšao ovaj posao napravio sam zbirku tačaka koje odgovaraju kalibracionim tačkama naših topografskih karata ali su već definisane u WGS84 datumu tako da nema potrebe za preračunavanjem. Zbirku sam pripremio u OziExplorer waypoint WPT formatu i univerzalnom GPX formatu, tako da se mogu koristiti u raznim programima.

Grid se sastoji od tačaka (waypoint) koje pokrivaju prostor Srbije i Crne Gore, a tačke su na međusobnom rastojanju od 12.5º. To znači da sadrže tačke na uglovima svih topografskih karata počev od razmere 1:25000 pa naviše.

Svaka tačka sadrži naziv u kome se nalazi oznaka koordinate po datumu, Hermannskogel Serbia, dok je koordinata tačke u WGS84 datumu. Koordinate u nazivu su u formatu dd mm ss.sss, pošto su tako zabeležene i na kartama.

Prilikom kalibracije karte, izaberite da kalibrišete u WGS84 datumu, a kada unosite kalibracione tačke, vežite ih sa waypoint-ima koji po imenu odgovaraju koordinatama uglova karte koju kalibrišete. Kada ovo izvedete dobićete kartu kalibirisanu u WGS84 datumu.

Preuzmite datoteke:

grid Srbija wgs84 (GPX)

grid Srbija wgs84 (OziExplorer WPT)

grid Crna Gora wgs84 (GPX)

grid Crna Gora wgs84 (OziExplorer WPT)

33 comments to Waypoint grid za karte Srbije i Crne Gore rezolucije 12.5º (WGS84/Hermannskogel Serbia)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *