Izbornik Zatvoriti

Zakon o bezbednosti saobraćaja i biciklisti

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/3977

Kod nas su uslovi takvi da biciklisti ne mogu da izbegnu učešće u saobraćaju. Iako Zakon ne previđa obavezu dobijanja dozvole za vožnju bicikla javnim putevima neophodno je da biciklisti budu upoznati sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

U ovom članku ću ukratko sumirati ono što je neophodno znati, a tiče se biciklista. Istaći ću ono što se direktno odnosi na bicikliste, ali se podrazumeva da oni moraju poznavati sve propise koji se odnose na učešće u saobraćaju.

Oprema

Zakon pod biciklom smatra prevozno sredstvo sa najmanje dva točka, koje se pokreće snagom vozača, odnosno, putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove.

Bicikl koji učestvuje u saobraćaju mora da bude tehnički ispravan. Mora imati ugrađeno jedno belo svetlo na prednjoj i jedno crveno na zadnjoj strani.

Biikl u saobraćaju na putu ne mogu imati uređaje, sklopove i opremu čija upotreba može ugroziti, ometati ili izazvati zabunu drugog učesnika u saobraćaju.

Bicikl ne sme na prednjoj strani da ima uređaje ili materije koje daju, odnosno odbijaju svetlost crvene boje, a na zadnjoj strani koje daju, odnosno odbijaju svetlost bele boje, kao ni trepćuće svetlo koje nije predviđeno propisima. Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima.

Ponašanje biciklista u saobraćaju

Kada vozač sedi na biciklu i vozi ga, on ima status vozila u saobraćaju i na njega se odnose propisi na isti način kao i na druga vozila. Kada biciklista gura bicikl pored sebe, tada ima status pešaka i na njega se odnose propisi isto kao i na pešake.

Biciklista je dužan da postupa u skladu sa svojim statusom i propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnom signalizacijom i naredbama ovlašćenog službenog lica.

Biciklista je dužan da se u saobraćaju ponaša u sladu sa okolnostima na takav način da ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju.

Vozač bicikla je dužan da upravlja vozilom na način koji ne umanjuje stabilnost vozila i neometa druge učenike usaobraćaju, a naročito ne sme da: ispušta upravljač iz ruku, sklanja noge sa pedala, se pridržava za drugo vozilo, vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo za bicikl,  dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano, ili prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja.

Biciklista ne sme da u toku vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko ne koristi opremu koja omogućava da obavlja razgovore tako da su mu obe ruke slobodne. Takođe ne sme da koristi audio ili video uređaje na način koji ga onemogućavaju da čuje i vidi  druge učesnike u saobraćaju ili na drugi način ometaju njegovu pažnju prilikom upravljanja biciklom. Vozač bicikla ne sme držati slušalice na oba uva.

Prilikom skretanja biciklista je dužan da ostalim učesnicima u saobraćaju to najavi odručivanjem ruke na onoj strani na kuju namerava da skrene.

Prilikom uključivanja u saobraćaj, biciklista mora da se uveri da time neće ometati druge učesnike u saobraćaju.

Kretanje bicikla po putu

Biciklistima je zabranjeno kretanje autoputem i motoputem. Na javnim putevima nije zozvoljeno upravljanje biciklom decimlađojod 12 godina. Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom mogu upravljati deca starija od devet godina ako su pod nadzorom osobe starije od 16 godina.

Biciklista za kretanje mora koristiti onu površinu koja je za njega namenjena. Dužan je da se kreće desnom stranom kolovoza u smeru kretanja. Na putevima koji nemaju posebnu traku ili stazu za bicikle, biciklista je dužan da se kolovozom u širini od najviše jedan metar od desne strane kolovoza. Kada biciklista gura bicikl pored sebe dužan je da se kreće desnom ivicom kolovoza.

Ako se biciklista kreće sporo i time ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mestu omogući da ga drugo vozilo pretekne, obiđe ili prođe.

Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Od sumraka, noću i do svitanja, kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na biciklu moraju biti uključena jedno belo svetlo na prednjoj strani  i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može an biciklu prevoziti dete do 8 godina starosti, ukoliko je na bicikl ugrađeno posebno sedište za tu namenu.

Vozač bicikla ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, psihoaktivnih susptanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Bicikl u saobraćaju na putu može imati priključno vozilo na dva točka, namenjeno za prevoz tereta, priključeno tako da je obezbeđena stabilnost vozila. U priključnom vozilu se ne smeju prevoziti putnici. Priključno vozilo ne sme biti šire od jednog metra, a na zadnjoj strani mora imati poziciono svetlo crvene boje ili trouglasti katadiopter.

Kretanje biciklističkom stazom

Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Njom se ne smeju kretati motorna vozila i pešaci.

Ako na kolovozu postoji obeležena traka za bicikle ili pored kolovoza postoji biciklistička staza, biciklista je dužan da ih koristi.

Biciklista se mora kretati desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Biciklista se biciklističkom stazom ne sme kretati brzinom većom od 35 km/h. Na biciklistikoj traci, biciklista se mora kretati desnom stranom u odnosu na smer kretanja.

Obaveze vozača bicikla prema pešacima

Vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza, kada mu je svetlosnim signalom ili nardbom policijskog službenika zabranjen prolaz. Ako mu je prolaz dozvoljen vozač je dužan da propusti pešaka koji je stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da to učini.

Vozač koji skreće na bočni put je dužan da propusti pešaka koji je stupio ili na kolovoz ili pokazuje nameru da to učini, bez obzira da li se tu nalazi obeležen pešački prelaz.

Ukoliko su pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe, osobe u invalidskim kolicima, ili koriste druga pomagala za kretanje, vozač je dužan da zaustavi vozilo prilikom propuštanja.

Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.

Svetlosna signalizacija

Za regulisanje vozila se koristi trobojna svetlosna signalizaija. Značenja svetala su sledeća:

– crveno svetlo – zabranjen prolaz,
– žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka,
– zeleno svetlo – dozvoljen prolaz,
– istovremeno uključeno žuto i crveno svetlo – zabranjen prolaz i nagoveštaj da će se uključiti zeleno svetlo,
– trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost,
– trepćuće zeleno svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog, a zatim crvenog svetla.

Vozač ne sme proći svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz.

Semafor sa trobojnim svetlima može da ima dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak) koji označava da vozač može vozilom da prođe svetlosni znak samo u pravcu označenim strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno ili žuto svetlo pri čemu mora da propusti sva vozila koja se kreću po putu na koji ulazi kao i da propusti pešake koji prelaze preko kolovoza.

Podrobnije upoznavaanje sa Zakonom

Net treba da se zadovoljite sami čitanjem ovog članka. On je namenjen da izvuče najvažnije elemente zakona na koje biciklsiti treba da obrate posebnu pažnju. Ipak je najbolje da pročitate ceo tekst Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i upoznate se sa njim u celini. Tekst Zakona možete preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf

71 Comments

 1. Danilo

  Želim da se nadovežem na problem o kome je pisao(la) FP.
  Ja imam slične probleme sa pešacima koji trče i šetaju biciklističkom stazom. Da li ovlašćeno lice može da napiše kaznu licima koja šetaju i trče biciklističkom stazom? Redovno vozim bicikl Bulevarom Evrope, imam svu potrebnu opremu na biciklu i veoma sam frustrian kada vidim ljude koji trče ili šetaju biciklističkom stazom. Viđam i bicikliste koji ne drže ruke na upravljaču, drže jednom rukom a u drugoj telefon, pored vode psa dok voze itd. Da li mogu da prijavim takve osobe i kome mogu da se obratim? Još jednom da ponovim da me posebno frustriraju lica koja trče ili šetaju biciklističkom stazom i samo na potezu između dva kružna toka u toku jedne moje vožnje u jednom smeru te deonice prođem pored desetak osoba koje tuda trče. Najviše ih ima u vremenu od 16h do 18h u letnjim periodima i lepim vremenskim uslovima.
  Hvala na odgovoru.

  • Peđa

   Kretanje pešaka biciklističkom trakom je saobraćajni prekršaj i trebalo bi da se regulie kao i svaki drugi takav prekršaj.

   Koliko je ralno očekivati d aće neko to da sankcioniše, savim je druga stvar.

   Ono što moćeš, osim prijave policiji da uradiš je:

   – Fotografiši i objavi na društvenim mrežama, svom blogu, forumima i slično.

   – Biciklom se otpozadi prikradi pešaku i kad mu priđeš na dlaku, drekni mu na uvce iz sve snage „Čuvaaaj!“, „Pazi!“ ili nešto slično sa upozoravajućim prizvukom.

   – Prišunjaj se kao u prethodnom, a onda naglo zakoši da zaškripe gume. Na to skaču ko opareni.

   – Treća varijanta je da nabaviš onu malu vezdušmu sirene na kompresovani vazduh u spreju u spreju, pa kad se prišunja da svirneš pešaku na uvce. To provereno strašno deluje na obesne kamiondžije, pa mora i na pešake. Samo pazi, nekoga može da strefi srčka.

   – Samo u iznimnim prilikama primeni lagani i bezopasni fizički kontakt, koliko da prepadneš pešaka i da mu staviš do znanja da se za dlaku izvukao.

 2. Marija

  Peđa svaka čast za ovu beležnici o zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i biciklistima. Mislim da biciklisti treba da znaju i to da ukoliko padnete sa bicikla naplatiće vam se kazna za ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju.
  Reflektujući prsluk je obavezan na otvorenom put!
  Pitala bih mnoge koji ovde postavljaju razna pitanja zašto pažljivo ne pročitaju postaljen tekst, odgovori na pitanja većinu pitanja se nalaze u njemu.

 3. dragan

  da li biciklista kada prelazi preko pesackog prelaza ,treba :da uspori kretanje biciklom,da sidje sa bicikle i predje pesacki ili velikom brzinom predje preko pesackog prelaza ako mu je upaljeno zeleno svetlo(zeleni pesak)?hvala.

  • Peđa

   Bicikl ima status vozila samo kada ga biciklista vozi. Biciklista koji gura bicikl je pešak. Dakle, biciklista pešački prelaz prelazi samo gurajući bicikl.

 4. Meda

  Evo moje situacije. Ispred pesackog prelaza usporim auto i cujem udarac u desno krilo auta. Biciklista dosao odpozadi sa moje desne strane. Izadjem zena na mene, a ona me udarila i jos se udgurnula rukom od auta. Pridjem, jel sve u redu i td… Zena kaze sve ok i sedne na bajs i ode. Posle dva dana zovu iz policije. Zena otisala kod lekara kao otekla joj noga. Policija meni krivicnu prijavu. Svedoci na mojoj strani. Kakav ishod mogu da ocekujem, sto se tice prijave?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.