Teme: Photoshop | Fotografske tehnike

PhotoShop kao polarizacioni filter

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/840

U članku Polarizacioni filter – namena i način upotrebe videli ste šta je polarizacioni filter, kada se koristi i kako se koristi. Ali šta ako ovaj filter nemate ili vaš fotoaparat nema mogućnost korišćenja filtera, ili ga prosto niste imali kod sebe kada je trebalo (c c c)?

Fotografiju možete i naknadno obraditi PhotoShop-om i dobiti prilično uverljiv efekat kao da je upotrebljen polarizacioni filter.

Ako fotografiju u PhotoShop-u pogledate kao RGB kanale, primetićete da sadržaj crvenog kanala ima upravo one karakteristike koje se postižu polarizacionim filterom: plavilo neba i zelene površine su tamniji, a i refleksije su slabije izražene. Zašto to ne iskoristiti? Dovoljno je da iskopirate sadržaj crvenog kanala i upotrebite ga da popravite luminansu cele fotografije.

Primer efekta polarizacionog filtera u Photoshop-u

Primer efekta polarizacionog filtera u Photoshop-u

Detaljno uputstvo sa primerima pogledajte na Photoshop Tutorials – Photo Effects – Polarizing Filter. Na ovom sajtu ćete naći još zanimljivih i praktičnih uputstava za Photoshop i fotografiju.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *