Koji datum karte koristiti na GPS-u?

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1199

GPS je podrazumevano podešen da prikazuje koordinate u WGS84 datumu karte. Ujedno ovo je i najbolji izbor, naročito ako je potrebno da podatke razmenjujete sa drugima.  WGS84 je usvojen kao svetski standard, podrazumevan i podržan na svakom GPS uređaju, i u svakom kartografskom programu, što omogućava laku razmenu podataka.

Čak i ako vi za prikaz izaberete neki drugi datum, GPS za podatke interno uvek koristi u WGS84. Izuzetak je samo prenos podataka NMEA protokolom, kada će podaci biti preneti u onom datumu koji ste izabrali.

Ako GPS koristite sa nekim kartama koje nisu u WGS84 datumu, tada treba da GPS podesite na datum koji odgovara kartama, kako biste mogli da imate iste koordinate na oba mesta. […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

Koliko je satelita potrebno za određivanje lokacije pomoću GPS uređaja?

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1149

GPS se za određivanje svoje pozicije oslanja na informacije koje dobija od navigacionih satelita. Svaki satelit emituje signal kojim se identifikuje, saopštava svoju poziciju i vreme kada je emitovao signal.

GPS prijemniku je to dovoljno. Kada primi signal od satelita iz njega saznaje koji satelit je emitovao signal i u koje vreme. Radio-signal se kreće kroz prostor brzinom približnom brzini svetlosti. Razlika u vremenu kada je signal emitovan i vremenu kada je primljen direktno ukazuje koji je put signal prešao, a to je rastojanje od satelita do prijemnika.

Merenjem vremena, GPS prijemnik u stvari određuje rastojanje, zato je tačnost merenja vremena ključno u tačnosti GPS navigacije. […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

GPS kao kompas u uslovima kada nema satelitskog prijema?

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1201

Ako ste u poziciji gde GPS ne može da uhvati signal satelita, tako da je navigacija nemoguća, to ne znači da je GPS neupotrebljiv. Ipak možete da ga upotrebite kao kompas.

GPS ima opciju da prikaže trenutni položaj Sunca i Meseca. Ovi podaci nisu izmereni nego izračunati iz tekućeg datuma i vremena, što znači da su dostupni i kada nema komunikacije sa satelitima. Uključite na GPS-u prikaz položaja Sunca i Meseca, postavite GPS na dlan vodoravno, okrenite ga tako da se položaj Sunca ili Meseca (šta već vidite na nebu) poklopi sa pravcem koji pokazuje GPS. Sada će vam GPS na ekranu pokazivati strane sveta tačno orijentisane. […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

Garmin pustio na tržište eTrex Vista H i eTrex Legend H GPS

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1173

Ponuda ručnih GPS uređaja opšte namene se odvija u zanimljivom smeru. Nakon što je na tržište izbacio unapređenu seriju eTrex uređaja, prvo varijantu C koja je donela ekran u boji, pa je Cx donela proširivanje memorijskim karticama, a onda i HCx koja je uključila novi, znatno osetljiviji GPS čip, stara serija uređaja sa crno-belim ekranom  je time postala potpuno deklasirana.

Međutim, početkom ove godine Garmin je napravio neobičan korak – vratio je na tržište modele sa crno-belim ekranom nešto unapređene, ali, po svemu sudeći, sa prvenstvenom namerom da budu jefini i tako pristupačniji kupcima.

Novi uređaji su eTrex Vista H i eTrex Legend H, varijante stare serije kojima su najočiglednija unapređenja novi, mnogo osetljiviji, prijemnik i USB priključak umesto starog RS232. […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

U GPS tehnologiji sve je relativno

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1152

Kada govorimo o GPS tehnologiji, sve to deluje uglavnom jednostavno i u principu i jeste tako: GPS uređaj radi tako što određuje svoju udaljenost od satelita čije lokacije napred zna. Na osnovu tih udaljenosti, on izračunava svoju poziciju. Vrlo jednostavno zar ne?

satelitIpak, pojava GPS-a uvela je u praksu pojmove kojima baratamo uglavnom teorijski. Kada se radi o sistemu takve preciznosti, sve se mora uzeti u obzir, pa čak i sama relativnost.

Teorija relativnosti ima direktan uticaj na preciznost GPS merenja, jer se sateliti u svojim orbitama kreću brzinama nekoliko hiljada kilometara u sekundi (na primer, satelit na orbiti 24.184 […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

Ponovo ažurirana Garmin mapa: Srbija i Crna Gora verzija 1.9 drugi put

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/946

Pre neki dan sam obavestio da je objavljena verzija 1.9 mape Srbije i Crne gore za Garmin. U međuvremenu se ispostavilo da su se prilikom objavljivanja pojavile neke kritične greške u karti tako da je danas objavljena ispravka ove dopune.

Ako ste u međuvremenu već preuzeli datoteku sa novom verzijom, onda je preuzmite i instalirajte ponovo. Ispravku ćete naći na istom mestu na sajtu Garmina za Srbiju i Crnu Goru. Oznaka verzije mape je ostala ista.

 […]
[ ... vidi ceo članak ... ]