Koliko je štetno zračenje mobilnog telefona?

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1321

U članku Koliko je opasno zračenje wireless opreme? sam objasnio na koji način se utvrđuje u kojoj meri neki radio-predajnik za bežično umrežavanje emituje štetno zračenje. Vrlo često me pitaju da li se to odnosi i na mobilnu telefoniju.

Sa mobilnim telefonima stvar je ipak nešto drugačija jer oni rade na nižim frekvencijama te imaju veću prodornost kroz prostor, emituju veću snagu i koriste se vrlo blizu tela. Nemam tačne podatke, pa ne mogu da napravim sličnu tabelu kao što sam uradio za bežični radio opseg, ali evo nekih činjenica:

Prema standardu IEEE C95.1 iz 1992. godine, dozvoljena izloženost na frekvenciji 900 MHz, na kojoj rade mobilni telefoni je 3 mW/cm2 (kontrolisana) odnosno, 0.6

 […]
[ ... vidi ceo članak ... ]

Karta pokrivenosti GPS signalima (jačina signala)

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/1196

Karta pokazuje očekivanu preciznost na osnovu primljenog signala na celoj površini Zemljine kugle. Ovo je karta koja sadrži najave u promenama pokrivenosti GPS signalom. Redovno je ažurirana, tako da kad god je pogledate videćete trenutno stanje.

 […]
[ ... vidi ceo članak ... ]