Izbornik Zatvoriti

Radio-amaterizam: licence i dozvole

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/7987

Radio-frekvencije su prirodni resurs koji je ograničen. Njegova ograničenost se ogleda u tome to je konačan broj radio-stanica koje mogu da ga upotrebljavaju a da se ne preklapaju i ne ometaju jedna drugu. Kao i svi takvi resursi njegova upotreba je kontrolisana.

Upradio-amaterska licencaotreba radio-frekvencija je regulisana međunarodnim propisima i standardnima. Prema potrebi, frekvencije se dodeljuju državnim i vojnim službama, komercijalnim korisnicima i civilnim službama.

Radio-amateri su jedini civilni korisnici radio-frekvencija kojima su frekvencije dodeljene na korišćenje besplatno.

Upotreba frekvencija nije slobodna. Zbog toga što radio-talasi dopiru do svih tačaka na Zemlji (a idu i duboko u svemir) neophodno je da bude strogo regulisano ko šta sme da emituje i na kojim frekvencijama, kako bi se izbegla međusobna ometanja.

Međunarodni propisi uslovljavaju da je za svako emitovanje radio-talas potrebno imati licencu i dozvolu za rad.

Licenca

Radio-amaterska licenca je dokument koji potvrđuje da je radio-amater, operator, stručno osposobljen za upotrebu radio-talasa. Licenca opisuje nivo stručne osposobljenosti i time određuje koje frekvencije operator može da koristi  na koji način.

Nivo stručne osposobljenosti se naziva klasom i to su:

Prva klasa označava najviši stepen osposobljenosti. Operatoru ove klase je dozvoljeno korišćenje svih frekvencija dodeljenih radio-amaterima i svim vrstama emisije dozvoljenim radio-amaterima, kao i maksimalnim snagama koje su dozvoljene radio-amaterima.

Ova klasa je usklađena sa međunarodnim CEPT I protokolom, što znači da važi u svim državama koje su potpisnici CEPT protokola. To omogućava radio-amaterima da, pod određenim uslovima, emituju i sa teritorija drugih država koje su u CEPT-u, pa i da dobijaju nacionalne licence drugih država.

Druga klasa označava stepen osposobljenosti za korišćenje UKT frekvencija . Dozvoljeno je korišćenje dela UKT opsega (opsezi 144 i 432 Mhz) predviđenih za repetitorske i simpleksne veze frekventnom modulacijom uz određeno ograničenje maksimalne emitovane snage.

Treća klasa je namenjena početnicima. Ona je namenjena za učenje i sticanje iskustava. Ima ograničenja po pitanju dozvoljenih frekvencija i emitovane snage ali za početnike ona ne predstavljaju problem. Ono što je važno, to je da ova klasa omogućava rad i na kratkotalasnim i na ultrakratkotalasnim opsezima svim vrstama rada, odnosno pruža sve što je neophodno za praktičan rad i održavanje veza sa celim svetom.

Radio-amaterske licence izdaje nadležna regulatorna agencija RAEK (stari naziv RATEL) a administrativni posao oko izdavanja licenci vrši Savez radio-amatera Srbije.

Pozivni znak

Međunarodni propisi su ustanovili obavezu svake radio-stanice da se identifikuje prilikom emisije. Za identifikaciju se upotrebljavaju pozivni znakovi.

Radio-amaterski pozivni znak u Srbiji se sastoji od prefiksa YU ili YT iza koga sledi jednocifreni broj a zatim troslovni sufiks sačinjen od slova latinskog pisma.

Operatori prve klase koji ispune određene uslove mogu imati dvoslovni odnosno jednoslovni sufiks u pozivnom znaku. Specijalni pozivni znakovi mogu imati višecifreni broj i više znakova u sufiksu.

Izdavanjem licence, radio-amateru se dodeljuje i pozivni znak. Radio-amateru se omogućava da izabere znak po želji, a u sladu sa pravilima o dodeljivanju pozivnih znakova.

Jednom dodeljen pozivni znak se može promeniti samo promenom licence ili sticanjem prava na dvoslovni odnosno jednoslovni znak.

Osposobljavanje

ham-radioRadio-amater treba da ima određena znanja iz oblasti radio-saobraćaja, radio-tehnike, elektronike i elektrotehnike i poznavanja propisa. Radio-klubovi organizuju kurseve ali se sva znanja mogu steći i samostalnim učenjem.

Zavisno od sklonosti i nivoa znanja, polaganjem ispita se stiče određena radio-amaterska klasa.

Nivoi znanja za drugu i treću klasa su utvrđeni tako da svako ko je iole zainteresovan može da nauči (ako već ne zna) sve što je potrebno da bi ih stekao. Za prvu klasu je već potrebno više znanja, a ono se stiče vremenom.

Polaganja za radio-amaterske klase se redovno organizuju u radio-kluovima i u Savezu radio-amatera Srbije, a sastoji se od popunjavanja pisanog testa, uglavnom izborom ponuđenih odgovora.

Dozvola

Propisi ne zabranjuju slobodno slušanje svih frekvencija (uz ograničenje da nije dozvoljeno da prenosite trećim licima to što slušate).

Međutim, da bi se radio-stanica mogla upotrebljavati za emitovanje, neophodno je da ima dozvolu. Dozvolom za radio-stanicu se potvrđuje da je ona usklađena sa propisima i registrovan je njen vlasnik. Dozvola obuhvata oznaku proizvođača, model i serijski broj stanice, tehničke karakteristike, antenski sistem i mesto postavljanja stanice.

Dozvole za radio-amaterske stanice, po pravilu, omogućavaju korišćenje stanica na svim frekvencijama, vrstama rada i emitovanom snagom kako propisi dozvoljavaju, odnosno prema mogućnostima same radio-stanice. Za radio-stanice posebne namene dozvola može omogućavati samo tu namenu (repetitori, radio-farovi, automatske-stanice i drugo).

Ovaj dokument takođe izdaje RAEK (RATEL), a administrativni posao oko izdavanja vrši Savez radio-amatera Srbije.

Upotreba

Dakle, da bi radio-amater mogao da emituje i održava radio-veze neophodno je da ima izdatu licencu kojom je definisano koje frekvencije može da koristi, koje vrste emisija i kojom maksimalnom snagom. Ona određuje i njegov pozivni znak sa kojim se identifikuje prilikom emisija.

Uz to, radio-amater može da emituje samo sa stanice koja ima izdatu dozvolu. Nije uslov da radio-stanica bude u njegovom vlasništvu, odnosno registrovana na njega. To znači da licencirani radio-amater može emitovati sa svoje radio-stanice, klupske radio-stanice ili sa radio-stanice koja je vlaništvo bilo kog drugog radio-amatera.

Prilikom emitovanja, radio-amater je obavezan da se identifikuje svojim pozivnim znakom a ne pozivnim znakom vlasnika radio-stanice. Izuzetak su klupske radio-stanice, sa kojih se može emitovati uz identifikaciju pozivnog znaka radio-kluba. Štaviše, neki radio-klubovi ne dozvoljavaju da se sa njihovih radio-stanica emituje sa ličnim pozivnim znacima.

1 Comment

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.