Teme: Radio-amaterizam

Radio-amaterizam: Radio-amaterski turizam

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/7809

Radio-amateri imaju naročitu mogućnost promocije naše zemlje u svetu direktnim kontaktima sa radio-amaterima širom Zemljine kugle.

radio-amaterizam-11

Za to služe specijalne aktivnosti povodom važnijih istorijskih datuma i ili aktivacijom lokacija od posebne važnosti bilo sa aspekta istorije, geografije, zaštite prirode i slično. Ovakve aktivnosti izazivaju pažnju radio-amatera i motivišu ih da više saznaju o takvim mestima i događajima a često i da sami posete takva mesta. Ponekad se organizuju prave male ekspedicije. Najviše interesovanja je za istorijske lokalitete i zaštićena prirodna dobra.

radio-amaterizam-18

Sa razvojem tehnologija, radio-amaterska oprema postala je kompaktna i lako prenosiva. To je stvorilo uslove za razvoj mobilnog radio-amaterizma. Sve je više ljudi koji putuju i sa sobom nose radio-amatersku opremu. Njima je cilj da posete zanimljiva mesta i da odatle održavaju veze. Veze sa takvim radio-amaterima kada rade sa neke zanimljive lokacije su naročito cenjene.

Sve veći broj mobilnih radio-amatera je doveo do toga da je uspostavljen specijalan režim međunarodnog licenciranja u okviru CEPT-a koji omogućava međusobnu kompatibilnost nacionalnih radio-amaterskih licenci i time stvaraju uslove radio-amaterima da putuju sa svojom opremom bez ikakvih administrativnih komplikacija. Naša zemlja ima dosta potencijala za ovakve radio-amaterske aktivnosti a u sistemu je CEPT licenci tako da strani radio-amateri mogu vrlo lako da dolaze sa svojom opremom i održavaju radio-amaterske veze.

radio-amaterizam-17m

Ovaj članak je deo serije članaka o radio-amaterizmu:

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *