Teme: Radio-amaterizam

Radio-amaterizam: Rad sa mladima – stvaranje stručnjaka

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/7803

Radio-amaterizam je od samog nastanka privlačan jer omogućava pristup najsavremenijim telekomunikacionim tehnologijama. To je bilo naročito interesantno u vreme kada telekomunikacije nisu bile dostupne svima, ali i danas, kada čak i deca imaju mobilne telefone, magičnost ostvarivanja direktnih radio-veza sa ljudima širom sveta, ili izgradnje elektronskih i radio-uređaja sopstvenim znanjem i veštinama ne gubi na privlačnosti.

radio-amaterizam-15

Radio-klubovi su uvek predstavljali stecišta ljudi koje zanima radio-tehnika i komunikacije. Njihova je uloga i danas da mlade privuku i upute ih u tajne telekomunikacija, sejući klice znanja za buduće stručnjake u ovoj i srodnim oblastima.

Mladi se u radio-klubovima ne uče samo tehnici već i drugarstvu, upoznavanju, osećaju za zajedništvo i timsko delovanje i nesebičnom deljenju znanja.

radio-amaterizam-04

Nasuprot mnogim aktivnostima koje su danas mladima dostupne, radio-amaterizam je retka oblast koja im omogućava stvarno sticanje znanja i veština iz oblasti tehnike i to besplatno, jer radio-amaterski pokret nije komercijalan.

Iako je radi-amaterizam najviše okrenut tehnici, on uključuje zaista širok plan drugih oblasti. Na primer, radio-amateri mogu vrlo dobro da sarađuju sa drugim organizacijama kao što su planinari i izviđači, jer neke radio-amaterske aktivnosti podrazumevaju i takva znanja i veštine.

radio-amaterizam-16m

Ovaj članak je deo serije članaka o radio-amaterizmu:

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *