Izbornik Zatvoriti

Kalibracija karata u programu OziExplorer

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/4538

Kada vam je potrebno da koristite naše topografske karte na računaru za pomoć prilikom navigacije uz korišćenje GPS uređaja, teško da možete zaobići program OziExplorer. On je veoma popularan, pogotovo kod nas, jer je u njega relativno lako učitati i kalibrisati naše topografske karte.

Kalibracija je postupak kojim se geografska karta u rasterskom obliku (dobijena najčešće skeniranjem) u odgovarajućem programu geografski orjentiše. Kada je karta geografski orjentisana, to omogućava da se i geografske koordinate prenose sa karte i na kartu u digitalnom obliku.

Da bi se naše topografske karte mogle koristiti u programu OziExplorer, potrebno je da program bude podešen da koristi datum Hermannskogel Serbia. Kako se to radi, pročitajte u članku OziExplorer i datum topografskih karata Srbije i Crne Gore.

Karta za kalibraciju

Za potrebe ovog članka bila mi je potrebna karta na kojoj ću pokazati tehniku kalibracije. Kako su naše topografske karte predmet licenci i njihovo objavljivanje nije dozvoljeno, umesto prave topografske karte, upotrebiću skicu koju sam nacrtao za ovu priliku. Skica je geografski tačna, koliko sam mogao to da izvedem, te može poslužiti za potrebe ovog uputstva, ali vi svakako isto možete izvesti i sa pravom topografskom kartom koju posedujete.

Naravno, sličan postupak kalibracije se može izvesi i sa svim drugim kartama.

Datum karte koju ću upotrebiti je Hermannskogel Serbia (geoid Bessel 1481) u Gaus-Krigerovoj projekciji (Transverse Mercator) sa početnim meridijanom u Griniču.

Karta pokriva površinu 30 x 100 kilometara prikazujući mesta i putnu mrežu u užičkom kraju. Karta je u rezoluciji 1024 x 1249 tačaka. Koordinatni sistem nacrtan na karti je metrički, a koordinate su upisane u hiljadama metara.

Šta je kalibracija karata?

Kalibracija se zaniva na u suštini vrlo jednostavnom principu: programu treba saopštiti tačne koordinate nekih tačaka na karti, a on će na osnovu toga moći da izračuna goegrafske koordinate svih ostalih tačaka (ne tako jednostavnim) matematičkim usklađivanjem geografskog koordinatnog sistema karte sa koordinatama tačaka koje čine skeniranu kartu.

Kalibraciju karata uvek treba raditi što je moguće preciznije i pažljivo, jer svaka greška će se odraziti kasnije na tačnost očitavanja koordinata sa karte.  Iako je dovoljno uneti podatke za dve tačke, trudite se da ih unesete više, a najmanje četiri. Izbor tačaka koje će biti upotrebljene za kalibraciju je bitan – one treba da budu što udaljenije jedna od druge na karti.

Za kalibracuju je najbolje koristiti tačke na uglovima karte. Ako imate cele topografske karte, onda su na njima upisane tačne koordinate uglova i to je idealan slučaj. Najčešće je  dovoljno da u OziExplorer kao kalibracione tačke unesete sva četiri ugla karte. Program dopušta da unesete i više tačaka, što treba koristiti ako je karta u lošem stanju: izgužvana, iscepana, ili izvitoperena zbog vlage. Dodatne tačke će povećati preciznost kalibracije.

Ukoliko vam koordinate uglova karte nisu poznate, onda koristite druge prepoznatljive tačke na karti za koje imate tačne koordinate koje možete očitati i sa same karte. Možete koristiti i tačke na kojima se spajaju linije koordinatnog sistema karte, s obzirom da je za njih najlakše precizno pročitati koordinate sa same karte.

Podešavanje datuma i projekcije karte

Vreme je da počnemo sa postupkom kalibracije. Prvi korak je podešavanje datuma i projekcije karte. Otvorićemo OziExplorer i učitati kartu u njega opcijom Load and Calibrate Map Image. Učitaćemo datoteku uzice-map.gif i ona će biti prikazana u dijalogu za kalibraciju mape.

U većem delu dijaloga prikazana je učitana karta a na desnoj strani se nalaze ocije za podešavanje kalibracije. Jezičak Setup, služi za podešavanje datuma i projekcije karte i još nekih, manje bitnih parametara. Kako ja uglavnom koristim naše karte program unapred upisuje potrebne vrednosti.

Podešavanje Transverse Mercator projekcije

U polju Map Datum je upisan datum Hermannskogel Serbia. Ako to kod vas nije slučaj, izaberite iz ponuđenog spiska ovaj datum (pogledajte na kraj spiska, gde se nalaze korisnički definisani datumi iz datoteke datums.dat).

U polju Map Projection treba da stoji Transverse Mercator, a zatim kliknite na dugme Projection Setup, kako biste podesili parametre projekcije. Otvoriće se novi dijalog koji treba popuniti prema slici desno.

Posebno obratite pažnju na polja Central Meridian i False Easting. Vrednosti ova dva polja zavise od zone kojoj karta pripada. Karta iz primera pripada zoni 7, ali karta koju vi kalibrišete može biti u nekoj drugoj zoni te je ovaj dijalog odgovarajuće podešen.

Ovim podešavanjima je određen datum i projekcija karte. Sada je potrebno samo još uneti kalibracione tačke, kako bi OziExplorer mogao da ispravno očitava koordinate sa učitane karte.

Podešavanje kalibracionih tačaka

U istom dijalogu, pored jezička Setup, nalazi se još nekoliko jezičaka pod naslovima Point 1, Point 2 pa do Point 9. Njima se podešavaju kalibracione tačke.

Kao što sam već rekao, za kalibracione tačke treba izabrati one tačke na karti za koje znamo precizne koordinate. Na karti koju za ovaj primer kalibrišem, najpogodniji su sami uglovi karte, s obzirom da ispunjavaju sve uslove: poznate su njihove tačne koordinate i to su ujedno međusobno najudaljenije tačke na karti.

Kao prvu tačku uzećemo gornji levi ugao karte. To je tačka koja ima koordinate obeležene kao  7390 geografske dužine (longituda) i 4870 geografske širine (latituda). Već sam pomenuo da su koordinate na ovoj karti izražene u metričkim jedinicama i to u hiljadama metara. Dakle ove dve koordinate u stvari čitamo kao 7390000, 4870000 (metara).

Prva kalibraciona tačka (gornji levi ugao karte)

Dijalog za unos kalibracione tačke ima više polja. Prva dva služe za upis koordinate tačke na slici (Image coordinates). Svaka digitalizovana slika imao svoj koordinatni sistem izražen u broju tačaka (pixel). Tačka u gornjem levom uglu slike ima koordinate 0,0.

Dok mišem prelazite preko karte, iznad karte će biti prikazane koordinate tačke slike iznad koje se nalazi kursor. Kada kliknete na kartu koordinate tačke na koju ste kliknuli će biti prepisane u polja Image coordinates, a na slici će biti nacrtan krug sa krstom koji pokazuje koju ste tačku izabrali.

Sada samo preostaje da upišete koje su tačne koordinate na karti tačke koju ste označili. Koordinatu možete upisati u polja Degrees & Mins ako unosite uglovne koordinate (u stepenima), odnosno u polja User Grid, ako unosite metričke koordinate. Naša karta sadrži metričke koordinate, te ćemo ih upisati u donja polja. Polje Easting služi za unos geografske dužine, pa ćemo tu upisati 7390000, a polje Northing za unos geografske širine gde upisujemo 4870000. Time smo uneli prvu kalibracionu tačku.

Na sličan način unećemo i preostale tri tačke prema slikama:

Druga kalibraciona tačka (gornji desni ugao karte)
Treća kalibraciona tačka (donji desni ugao karte)
Četvrta kalibraciona tačka (donji levi ugao karte)

Kada su unete sve četiri tačke, potrebno je da podešavanje kalibracije snimimo. Klik na dugme Save otvara dijalog za izbor datoteke u koju ćemo snimiti kalibraciju. Izaberemo ime uzice-mapa.map i snimimo.

Datoteka sa nastavkom map sadrži sve podatke koji su potrebni da bi OziExplorer mogao da ispravno tumači koordinate na karti. Ona se uvek koristi u paru sa slikom koja sadrži samu kartu.

Provera ispravnosti kalibracije

Ma kako da ste sigurni da ste sve dobro podesili uvek na kraju proverite da li je kalibracija ispravna. Prilikom upisivanja silnih brojeva lako se napravi greška, a dovoljno je negde preskočiti nulu ili zarez, ili zaboraviti da se označi istok, sever ili jug, i kalibracija neće biti ispravna.

Najjednostavniji način za proveru kalibracije je poređenje koordinatne mreže na skeniranoj karti i u podešenom koordinatnom sistemu. Karta koju kalibrišete uvek ima iscrtan koordinatni sistem. Kada ste izvršili kalibraciju, možete i OziExplorer podesiti da i on crta koordinatni sistem preko karte. Ako se oba koordinantna sistema poklope, to znači da ste sve dobro uradili.

U meniju OziExplorer-a izaberite opciju Map / Grid Line Setup. Otvoriće se dijalog za podešavanje crtanja koordinatne mreže. Prvi tabulator (Lat/Lon) služi za crtanje mreže uglovnih koordinata, a drugi (Other Grid) služi za metričke koordinate. Kako je naša karta u metričkim koordinatama koristićemo drugi dijalog.

Podešavanje iscrtavanja koordinatne mreže

Izabraćemo da se linije koordinatne mreže crtanu na rastojanju (Line Interval) od 5 kilometara (na našoj karti je rastojanje između linija 10 kilometara) i izabraćemo da se oznake koordinata (Label Interval) ispisuju takođe na svakih 5 kilometara, dakle na svakoj liniji. Boje linija, veličinu slova i ostale opcije možete podesiti po želji. Kliknite na Save da snimite podešenu koordinatnu mreži i Close da zatvorite ovaj dijalog.

Sada će OziExplorer prikazati kalibrisanu kartu u svom glavnom prozoru. Karta je spremna za korišćenje što dokazuje i nacrtana koordinatna mreža koja se savršeno poklapa sa kartom.

Prikaz ispravno kalibrisane karte

Upotreba karte

Kalibrisana karta učitana u OziExplorer spremna je za upotrebu. Na njoj možete prikazivati putanje i tačke snimljene GPS-om ili sa karte precrtavati putanje i tačke i učitavati ih u GPS.

Preuzmite kalibrisanu kartu

Kartu, kalibracionu datoteku i primere snimljene putanje i tačaka nalaze se u datoteci uzice-mapa.zip (2137 downloads) koju možete preuzeti odavde.

Slični članci

69 Comments

 1. Nikola

  Odlično uputstvo! Stvarno ima dosta detalja na koje treba obratiti paznju prilikom kalibracije, a ovo uputstvo prolazi „od A do Š“ kroz ceo proces. Pozdrav

 2. Branko

  Pozdrav Peđa,
  Potreban je mi je tvoja pomoć.Moj prijatelj ima Magellan Triton 500 (a ne zna ništa o oziju niti oko kompjutera)a ovaj GPS ima mogućnost da poput Oregona itd Garmina radi sa našim topografskima kartama ali je problem što on radi sa WGS84 datumom i kada sam importovao 1:50.000 topo kartu Kraljeva trek je bio potpuno dislociran u stranu,dakle dobar po poravcu sever-jug ali za oko 200 m dislociran u istok-zapad.
  Kada sam probao da istu kartu kalibrišem u Oziju tako što sam utvrdio kordinate uglova karte ali da pri tome promenim datum iz Hermannskogela u WGS84 deformacija je bila još gora.
  Za rad sa trekovima,mapama itd Magellan koristi VantagePoint.

  Postoji li program kojim bih jednostavno uglove naše topografske karte mogao da pretvorim u 84-ku.
  Pozdrav

 3. Dejan

  Dragi Peđa
  Kako da kalibrišem kartu u Oziju koja podpada pod dve zone.U pitanju je deo Fruške Gore koji jednim delom pripada zoni 7 a drugim delom zoni 6.Koje parametre da unesem u tom slučaju.Pozdrav Dejan Glendža Novi Sad

 4. Dejan

  PS.Ja sam kalibraciju izvršio po parametrima za zonu 7 i kada sam pomoću Grida proverio kalibraciju bila je drastično, smešno, pogrešna

 5. Peđa

  Nisam imao takvih problema. Ako karta pokriva dve zone, nacrtana je sa parametrima jedne od njih.

  Nisam imao problema sa kalibracijom takvih karata, a koristo sam uvek parametre zone na kojoj je veći deo karte..

  Proveri da nisi nešto omanuo u unošenju parametara za georeferenciranje pa da ti zato beži grid.

  Možeš da probaš da kalibraciju uradiš uglovnim koordinatama. Ako ih nemaš, preračunaj te koje si očitao sa karte. Uglovne koordinate ne zavise od TM zona.

  Ako hoćeš, možeš mi poslati imejlom kartu i kalibraciju koju si uradio da pogledam.

 6. Dejan

  Hvala ti.Poslat ću ti kartu ali pre toga ja mislim ili da ne znam da unesem Hermannskogel Sebija u Ozi ili ovaj Ozi koji sam skinuo ne radi.Naime, U glavnom folderu programa u opšte nemam datoteku datums.dat.Ja to napravim tako što u Wordu otkucam one koordinate tačno kako si naveo i snimim to u glavnom folderu.On u Viewu prikaže na kraju liste Hermannskogel Serbia ali se “ponaša“ kao da ne prepoznaje koodinate, kao da ih nisam uneo.Reci mi da li se pravi datoteka na ovaj način.Osim toga kada priključim GPS Ozi mi prijavljuje da ne može da skida informacije.ZATO BIH PROBAO DA SKINEM NOVI OZI SA NEKE ADRESE ZA KOJI ZNAŠ DA RADI POUZDANO DA BIH ELIMINISAO TU MOGUĆNOST.Ali u koliko smatraš da nisam dobro napravio datoteku datums.dat.(JA MISLIM DA NISAM) da mi to objasniš KOTAK PO KORAK.
  NAJLEPŠE HVALA NA ODGOVORU I RAZUMEVANJU ZA NAS POČETNIKE
  DEJAN NOVI SAD

 7. Dejan

  Na tom sajtu sam našao dve mogućnosti za download: Shareware/Demo verzija(ona omogućava load mapa samo u WGS 84 datumu…slabu komunikaciju sa GPS-om itd..)i Trial verzija takođe dosta ograničavajuća.Molim te pošalji mi link za skidanje najnovije,DOBRE, verzije
  Hvala

 8. Dejan

  Dragi Peđa
  Kako da skeniranu karu iz Ozi-a (da li je to rasterski format.U pitanju su vojne skenirane karte) prebacim u GPS.

 9. Stefan

  Sva objasnjenja su odlicna, sve sam podesio, ali ipak nece… Tj, kad proverim kalibraciju na kraju, linije se poklapaju po geografskoj duzini, ali linija na kojoj na karti pise 7490 se poklapa sa linijom gde u programu pise 4900(4900000) i posle se sve linije poklapaju ali ne i brojevi. Sto se tice geografske sirine, tu se ne poklapaju ni linije ni brojevi (linije se ne poklapaju za malo i proporcionalno su pomerene). Sve sam proverio vise puta i ne znam sta da radim osim da pitam Vas u cemu je problem. Karta koju pokusavam da uklopim je iz okoline Kragujevca i trebalo bi da pripada zoni 7. Nadam se skorijem odgovoru i hvala unapred.

  • Peđa

   Siguran sam da nešto nisi dobro podesio samo da previđaš grešku. Proveri da li si dobro označi sever i istok za koordinate, da li svi brojevi imaju dovoljan broj nula, da li je decimalna tačka gde treba da bude i slično.

   Učitaj u ozieksplorer primer koji je stavljen uz ovaj članak i uporedi kako je on podešen. Za probu, probaj prvo da kalibrišeš sam ovu kartu koju sam dao u članku pa kada ti to uspe, na isti način kalibriši i druge karte.

 10. Stefan

  uhhh, ne znam sta vise da radim… Isto se desava i kad ucitam vasu mapu, kad je kalibrisem sam, ili kad radim neku drugu. Uvek isto, pomereno. Sve sam proverio 100 puta i sve moguce varijante. Mogu li da Vam posaljem na mail par slika kako to izgleda kod mene, ili tako nesto? Ne znam ni kako mozete da mi pomognete. Hvala na strpljenju.

  • Peđa

   Primer iz ovog članka je sigurno dobro kalibrisan. Proveri da li ti je dobro podešen datum koji se korsiti za prikaz mape. Ako tu nije izabran Hermannskogel Serbia onda se grid neće poklapati iako je karta dobro kalibrisana.

 11. Đorđe

  Peđa, da li postoji način pomoću kojeg bi se kalibrisala karta pri čemu bi postojala mogućnost da se doda i nadmorska visina?
  Pozdrav

  • Peđa

   Kako mislite da se doda nadmorka visina na kartu. Karta ne sadrži taj podatak. Za nadmorske visine se u ozieksplorer može posebno učitati baza visina, i on to pokazuje nezavisno od karte.

   Videću kad uhvatim vremena da objasnim kako se to radi.

 12. Đorđe

  U programu GoogleEarth kad se prelazi kursorom preko radne površine u podnožju se očitava i nadmorska visina.
  Uopšte nije potrebna visoka preciznost, kao ni tačnost. Osnovna ideja bi bila proračun RR veze.

  • Peđa

   Treba ti za proračun radio linka? Neće ti onda to baš pomoći. Za takav račun ti treba specijalizovan program, jer je neophodno da se uračuna zakrivljenje Zemljine površine, Fresnelova zona i slično.

   Preporučujem program RadioMobile. Malo je komplikovan na prvu ruku ali stvarno radi posao. U planu mi je da napravim prikaz i osnovno uputstvo za njegovo korišćenje.

   Takođe možeš probati i LigoWave Link Calculator. To je onlajn program.

   • Đorđe

    To je osnovna ideja. Postoji i na linuksu SPLAT koji je dosta dobar. Hteo sam samo da napravim kartu sa sve tri koordinate.
    Hvala u svakom slučaju

    • Peđa

     Kao što rekoh, baza visina ne ide u kartu nego se učitava posebno u program i važi za sve karte. Čim uhvatim vremena napraviću objašnjenje kako se to podešava.

 13. sinpe

  Poštovani g. Peđa, sve čestitke za sajt. Pošto sam dobio zbirku skeniranih i geopozicioniranih mapa Srbije, instalirao sam Ozi 3.95.4m, izvršio podešavanja po vašim uputstvima i prvo učitao uzice-mapa.map (Hermannskoger Serbia). Zatim sam probao i moje mape 25, 50 i 100 (urađene u Hermannskogel). Situacija je svaki put ista: uglovna podela i učitani trekovi se „savršeno“ poklapaju sa sken. mapom ali metarska podela „beži“ 1500m na sever. Da li su u pitanju osnovna podešavanja Ozi-ja ili nešto drugo. Mogu poslati mape da proverite. Pozdrav i hvala.

   • sinpe

    Ne jedem, ne spavam, samo „podrobno proveravam“ ;).
    File / Configuration / Maps / Alternate Grid = User Grid.
    Imajte razumevanja za početnike, lepo pitah da li je do Ozi-ja!

 14. Stefan

  Sinpe, hvala na pomoci za File / Configuration / Maps / Alternate Grid = User Grid. Ja sam to prevideo pa mi se karta nije poklapala… Ali tu nije sve gotovo, sad imam pitanje za Pedju :). Imam precizne koordinate nekih mesta pa sam uporedjivao sa kalibrisanom kartom u ozy-u. Geografska sirina se odlicno poklapa, ali duzina bezi levo za nekih 20 sekundi (oko 300m). Uvek bezi za toliko, koju god tacku posmatrao (uporedjivao sam i sa google earthom). Sva podesavanja su precizno unesena i nema greske (proveravalo vise nas). Sta moze biti problem?

  • Peđa

   Verovatno koordinata koju imate nije u istom datumu kao i karta koju koristite. Na primer, razlika između WGS84 i Hermannskogel Serbia je tu negde oko 250 do 300 metara, kako gde.

 15. Stefan

  Tacno. Kada sam za datum display stavio WGS84, sve koordinate koje imam se poklapaju sa odgovarajucim mestima na karti. Jeste da se grid pomerio kada sam stavio na WGS84, linije se vise ne poklapaju sa linijama na karti, ali vazno da se poklapaju koordinate sa ovima koje imam. Valjda je to to. Hvala na pomoci i razumevanju za nas pocetnike.

  • Peđa

   Linije na topografskoj karti su ucrtane u datumu Hermannskogel Serbia i one ostaju takve jer su nacrtane na karti.

   Kada je program podešen da prikazuje podatke u istom datumu, linije će se poklapati.

   Kada program podesite da prikazuje podatke u nekom drugom datumu, naravno da se linije koje program crta više neće biti na istom mestu, jer će biti crtane u drugom koordinatnom sistemu.

   Zato sam i preporučio da se pomoću tih linija proverava tačnost kalibracije karte. Ako je sve ispravno a prikaz podešen na datum karte, onda će se linije poklopiti. Kada je to urađeno kako treba, onda prikaz možete prebaciti u bilo koji drugi datum i on će takođe biti tačan (iako se koordinate neće poklapati sa onima na karti).

 16. darko

  Sve čestitke za ovaj sajt,
  I naravno jedno pitanje, Da li je moguće uz pomoć parametara dobijenih kalibracijom tk karata uz pomoć Oziexplorera iste „uvući“ u GIS (ArcMAP) i u AutoCAD Map, i na koji način.
  Pokušavao sam ali vjerovatno negdje griješim, veliki pozz

  • Peđa

   Nisam to radio ali sam siguran da može. Profesionalni GIS programi ne znaju da čitaju format ozi eksplorera ali postoje neki konvertori koji bi trebalo da mogu da prebace mape u razne formate.

   S druge strane, na sličan načn kao u ozi eksploreru, možete geografski orjentisati mape u samom GIS programu. Parametri i koordinate su isti.

 17. darko

  Evo upravo provjerih, u Gis mi učitava karte uz pomoć fajla sa ekstenzijom TFW dok ke izlaz i Oziexplorera MAP. Da li je poznat konvertor između ove dvije ekstenzije,
  Srdačan pozdrav i podrška ovom sajtu

 18. darko

  Postovani Pedja,
  Vlasnik sam Garminovog GPSMAP 62 koji podržava kartografiju. Uvlačenje rastera u njega ide preko KMZ formata. Ja imam sljedeći problem: kada raster kalibrišem u oziju i uz pomoć Global mapera eksportujem ga u KMZ format, a zatim isti „navučem“ na google on mi je iako izvanredno pozicioniran, uvijek jednako smaknut za nekih 600m. Zanima me da li griješim u kalibraciji u oziju (malo mi je raster iskrivljen u odnosu na onaj grid za kontrolu) ili je u pitanju nešto drugu. Predmetno područje je Bosna i Hercegovina.
  Veliki pozdrav

 19. Goran

  Postovani Peđa,
  Svaka čast.Vojno sam lice i imam naše karte 1:50000. Uspeo sam daprebacim naše vojnemape u WGS 84. Bez vasnikad ne bih uspeo. Svaka čast.Trebalo je uložiti dosta vremena,truda i znanja.
  Veliki pozdravi. Hvala
  Goran Milosevic.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.