Изборник Затворити

Калибрација карата у програму OziExplorer

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/4538

Када вам је потребно да користите наше топографске карте на рачунару за помоћ приликом навигације уз коришћење ГПС уређаја, тешко да можете заобићи програм OziExplorer. Он је веома популаран, поготово код нас, јер је у њега релaтивно лако учитати и калибрисати наше топографске карте.

Калибрација је поступак којим се географска карта у растерском облику (добијена најчешће скенирањем) у одговарајућем програму географски орјентише. Када је карта географски орјентисана, то омогућава да се и географске координате преносе са карте и на карту у дигиталном облику.

Да би се наше топографске карте могле користити у програму OziExplorer, потребно је да програм буде подешен да користи датум Hermannskogel Serbia. Како се то ради, прочитајте у чланку OziExplorer и датум топографских карата Србије и Црне Горе.

Карта за калибрацију

За потребе овог чланка била ми је потребна карта на којој ћу показати технику калибрације. Како су наше топографске карте предмет лиценци и њихово објављивање није дозвољено, уместо праве топографске карте, употребићу скицу коју сам нацртао за ову прилику. Скица је географски тачна, колико сам могао то да изведем, те може послужити за потребе овог упутства, али ви свакако исто можете извести и са правом топографском картом коју поседујете.

Наравно, сличан поступак калибрације се може извеси и са свим другим картама.

Датум карте коју ћу употребити је Hermannskogel Serbia (геоид Bessel 1481) у Гаус-Кригеровој пројекцији (Transverse Mercator) са почетним меридијаном у Гриничу.

Карта покрива површину 30 x 100 километара приказујући места и путну мрежу у ужичком крају. Карта је у резолуцији 1024 x 1249 тачака. Координатни систем нацртан на карти је метрички, а координате су уписане у хиљадама метара.

Шта је калибрација карата?

Калибрација се занива на у суштини врло једноставном принципу: програму треба саопштити тачне координате неких тачака на карти, а он ће на основу тога моћи да израчуна гоеграфске координате свих осталих тачака (не тако једноставним) математичким усклађивањем географског координатног система карте са координатама тачака које чине скенирану карту.

Калибрацију карата увек треба радити што је могуће прецизније и пажљиво, јер свака грешка ће се одразити касније на тачност очитавања координата са карте.  Иако је довољно унети податке за две тачке, трудите се да их унесете више, а најмање четири. Избор тачака које ће бити употребљене за калибрацију је битан – оне треба да буду што удаљеније једна од друге на карти.

За калибрацују је најбоље користити тачке на угловима карте. Ако имате целе топографске карте, онда су на њима уписане тачне координате углова и то је идеалан случај. Најчешће је  довољно да у OziExplorer као калибрационе тачке унесете сва четири угла карте. Програм допушта да унесете и више тачака, што треба користити ако је карта у лошем стању: изгужвана, исцепана, или извитоперена због влаге. Додатне тачке ће повећати прецизност калибрације.

Уколико вам координате углова карте нису познате, онда користите друге препознатљиве тачке на карти за које имате тачне координате које можете очитати и са саме карте. Можете користити и тачке на којима се спајају линије координатног система карте, с обзиром да је за њих најлакше прецизно прочитати координате са саме карте.

Подешавање датума и пројекције карте

Време је да почнемо са поступком калибрације. Први корак је подешавање датума и пројекције карте. Отворићемо OziExplorer и учитати карту у њега опцијом Load and Calibrate Map Image. Учитаћемо датотеку uzice-map.gif и она ће бити приказана у дијалогу за калибрацију мапе.

У већем делу дијалога приказана је учитана карта а на десној страни се налазе оције за подешавање калибрације. Језичак Setup, служи за подешавање датума и пројекције карте и још неких, мање битних параметара. Како ја углавном користим наше карте програм унапред уписује потребне вредности.

Подешавање Transverse Mercator пројекције

У пољу Map Datum је уписан датум Hermannskogel Serbia. Ако то код вас није случај, изаберите из понуђеног списка овај датум (погледајте на крај списка, где се налазе кориснички дефинисани датуми из датотеке datums.dat).

У пољу Map Projection треба да стоји Transverse Mercator, а затим кликните на дугме Projection Setup, како бисте подесили параметре пројекције. Отвориће се нови дијалог који треба попунити према слици десно.

Посебно обратите пажњу на поља Central Meridian и False Easting. Вредности ова два поља зависе од зоне којој карта припада. Карта из примера припада зони 7, али карта коју ви калибришете може бити у некој другој зони те је овај дијалог одговарајуће подешен.

Овим подешавањима је одређен датум и пројекција карте. Сада је потребно само још унети калибрационе тачке, како би OziExplorer могао да исправно очитава координате са учитане карте.

Подешавање калибрационих тачака

У истом дијалогу, поред језичка Setup, налази се још неколико језичака под насловима Point 1, Point 2 па до Point 9. Њима се подешавају калибрационе тачке.

Као што сам већ рекао, за калибрационе тачке треба изабрати оне тачке на карти за које знамо прецизне координате. На карти коју за овај пример калибришем, најпогоднији су сами углови карте, с обзиром да испуњавају све услове: познате су њихове тачне координате и то су уједно међусобно најудаљеније тачке на карти.

Као прву тачку узећемо горњи леви угао карте. То је тачка која има координате обележене као  7390 географске дужине (лонгитуда) и 4870 географске ширине (латитуда). Већ сам поменуо да су координате на овој карти изражене у метричким јединицама и то у хиљадама метара. Дакле ове две координате у ствари читамо као 7390000, 4870000 (метара).

Прва калибрациона тачка (горњи леви угао карте)

Дијалог за унос калибрационе тачке има више поља. Прва два служе за упис координате тачке на слици (Image coordinates). Свака дигитализована слика имао свој координатни систем изражен у броју тачака (pixel). Тачка у горњем левом углу слике има координате 0,0.

Док мишем прелазите преко карте, изнад карте ће бити приказане координате тачке слике изнад које се налази курсор. Када кликнете на карту координате тачке на коју сте кликнули ће бити преписане у поља Image coordinates, а на слици ће бити нацртан круг са крстом који показује коју сте тачку изабрали.

Сада само преостаје да упишете које су тачне координате на карти тачке коју сте означили. Координату можете уписати у поља Degrees & Mins ако уносите угловне координате (у степенима), односно у поља User Grid, ако уносите метричке координате. Наша карта садржи метричке координате, те ћемо их уписати у доња поља. Поље Easting служи за унос географске дужине, па ћемо ту уписати 7390000, а поље Northing за унос географске ширине где уписујемо 4870000. Тиме смо унели прву калибрациону тачку.

На сличан начин унећемо и преостале три тачке према сликама:

Друга калибрациона тачка (горњи десни угао карте)
Трећа калибрациона тачка (доњи десни угао карте)
Четврта калибрациона тачка (доњи леви угао карте)

Када су унете све четири тачке, потребно је да подешавање калибрације снимимо. Клик на дугме Save отвара дијалог за избор датотеке у коју ћемо снимити калибрацију. Изаберемо име uzice-mapa.map и снимимо.

Датотека са наставком map садржи све податке који су потребни да би OziExplorer могао да исправно тумачи координате на карти. Она се увек користи у пару са сликом која садржи саму карту.

Провера исправности калибрације

Ма како да сте сигурни да сте све добро подесили увек на крају проверите да ли је калибрација исправна. Приликом уписивања силних бројева лако се направи грешка, а довољно је негде прескочити нулу или зарез, или заборавити да се означи исток, север или југ, и калибрација неће бити исправна.

Најједноставнији начин за проверу калибрације је поређење координатне мреже на скенираној карти и у подешеном координатном систему. Карта коју калибришете увек има исцртан координатни систем. Када сте извршили калибрацију, можете и OziExplorer подесити да и он црта координатни систем преко карте. Ако се оба координантна система поклопе, то значи да сте све добро урадили.

У менију OziExplorer-а изаберите опцију Map / Grid Line Setup. Отвориће се дијалог за подешавање цртања координатне мреже. Први табулатор (Lat/Lon) служи за цртање мреже угловних координата, а други (Other Grid) служи за метричке координате. Како је наша карта у метричким координатама користићемо други дијалог.

Подешавање исцртавања координатне мреже

Изабраћемо да се линије координатне мреже цртану на растојању (Line Interval) од 5 километара (на нашој карти је растојање између линија 10 километара) и изабраћемо да се ознаке координата (Label Interval) исписују такође на сваких 5 километара, дакле на свакој линији. Боје линија, величину слова и остале опције можете подесити по жељи. Кликните на Save да снимите подешену координaтну мрежи и Close да затворите овај дијалог.

Сада ће OziExplorer приказати калибрисану карту у свом главном прозору. Карта је спремна за коришћење што доказује и нацртана координатна мрежа која се савршено поклапа са картом.

Приказ исправно калибрисане карте

Употреба карте

Калибрисана карта учитана у OziExplorer спремна је за употребу. На њој можете приказивати путање и тачке снимљене ГПС-ом или са карте прецртавати путање и тачке и учитавати их у ГПС.

Преузмите калибрисану карту

Карту, калибрациону датотеку и примере снимљене путање и тачака налазе се у датотеци uzice-mapa.zip (2103 downloads) коју можете преузети одавде.

69 Comments

 1. Nikola

  Odlično uputstvo! Stvarno ima dosta detalja na koje treba obratiti paznju prilikom kalibracije, a ovo uputstvo prolazi „od A do Š“ kroz ceo proces. Pozdrav

 2. Бранко

  Поздрав Пеђа,
  Потребан је ми је твоја помоћ.Мој пријатељ има Magellan Triton 500 (а не зна ништа о озију нити око компјутера)а овај ГПС има могућност да попут Oregona itd Garminа ради са нашим топографскима картама али је проблем што он ради са WGS84 датумом и када сам импортовао 1:50.000 топо карту Краљева трек је био потпуно дислоциран у страну,дакле добар по поравцу север-југ али за око 200 м дислоциран у исток-запад.
  Када сам пробао да исту карту калибришем у Озију тако што сам утврдио кординате углова карте али да при томе променим датум из Hermannskogela у WGS84 деформација је била још гора.
  За рад са трековима,мапама итд Magellan користи VantagePoint.

  Постоји ли програм којим бих једноставно углове наше топографске карте могао да претворим у 84-ку.
  Поздрав

 3. Peđa

  За калибрацију наших топографских карата у програму OziExplorer у WGS84 датуму испрати упутство
  https://pedja.supurovic.net/kalibracija-nasih-topografskih-karata-u-wgs84-datumu

  Што се тиче Магелана, не знам у ком формату прима мапе. Ако постоји могућност да у њега пребациш карте из озија, онда је проблем решен. Ако не, бар можеш да примениш принцип који сам објаснио у упутству да калибришеш карту унеком другом програму.

 4. Dejan

  Dragi Peđa
  Kako da kalibrišem kartu u Oziju koja podpada pod dve zone.U pitanju je deo Fruške Gore koji jednim delom pripada zoni 7 a drugim delom zoni 6.Koje parametre da unesem u tom slučaju.Pozdrav Dejan Glendža Novi Sad

 5. Dejan

  PS.Ja sam kalibraciju izvršio po parametrima za zonu 7 i kada sam pomoću Grida proverio kalibraciju bila je drastično, smešno, pogrešna

 6. Peđa

  Нисам имао таквих проблема. Ако карта покрива две зоне, нацртана је са параметрима једне од њих.

  Нисам имао проблема са калибрацијом таквих карата, а користо сам увек параметре зоне на којој је већи део карте..

  Провери да ниси нешто омануо у уношењу параметара за геореференцирање па да ти зато бежи грид.

  Можеш да пробаш да калибрацију урадиш угловним координатама. Ако их немаш, прерачунај те које си очитао са карте. Угловне координате не зависе од ТМ зона.

  Ако хоћеш, можеш ми послати имејлом карту и калибрацију коју си урадио да погледам.

 7. Dejan

  Hvala ti.Poslat ću ti kartu ali pre toga ja mislim ili da ne znam da unesem Hermannskogel Sebija u Ozi ili ovaj Ozi koji sam skinuo ne radi.Naime, U glavnom folderu programa u opšte nemam datoteku datums.dat.Ja to napravim tako što u Wordu otkucam one koordinate tačno kako si naveo i snimim to u glavnom folderu.On u Viewu prikaže na kraju liste Hermannskogel Serbia ali se “ponaša“ kao da ne prepoznaje koodinate, kao da ih nisam uneo.Reci mi da li se pravi datoteka na ovaj način.Osim toga kada priključim GPS Ozi mi prijavljuje da ne može da skida informacije.ZATO BIH PROBAO DA SKINEM NOVI OZI SA NEKE ADRESE ZA KOJI ZNAŠ DA RADI POUZDANO DA BIH ELIMINISAO TU MOGUĆNOST.Ali u koliko smatraš da nisam dobro napravio datoteku datums.dat.(JA MISLIM DA NISAM) da mi to objasniš KOTAK PO KORAK.
  NAJLEPŠE HVALA NA ODGOVORU I RAZUMEVANJU ZA NAS POČETNIKE
  DEJAN NOVI SAD

 8. Dejan

  Na tom sajtu sam našao dve mogućnosti za download: Shareware/Demo verzija(ona omogućava load mapa samo u WGS 84 datumu…slabu komunikaciju sa GPS-om itd..)i Trial verzija takođe dosta ograničavajuća.Molim te pošalji mi link za skidanje najnovije,DOBRE, verzije
  Hvala

 9. Stefan

  Sva objasnjenja su odlicna, sve sam podesio, ali ipak nece… Tj, kad proverim kalibraciju na kraju, linije se poklapaju po geografskoj duzini, ali linija na kojoj na karti pise 7490 se poklapa sa linijom gde u programu pise 4900(4900000) i posle se sve linije poklapaju ali ne i brojevi. Sto se tice geografske sirine, tu se ne poklapaju ni linije ni brojevi (linije se ne poklapaju za malo i proporcionalno su pomerene). Sve sam proverio vise puta i ne znam sta da radim osim da pitam Vas u cemu je problem. Karta koju pokusavam da uklopim je iz okoline Kragujevca i trebalo bi da pripada zoni 7. Nadam se skorijem odgovoru i hvala unapred.

  • Peđa

   Сигуран сам да нешто ниси добро подесио само да превиђаш грешку. Провери да ли си добро означи север и исток за координате, да ли сви бројеви имају довољан број нула, да ли је децимална тачка где треба да буде и слично.

   Учитај у озиексплорер пример који је стављен уз овај чланак и упореди како је он подешен. За пробу, пробај прво да калибришеш сам ову карту коју сам дао у чланку па када ти то успе, на исти начин калибриши и друге карте.

 10. Stefan

  uhhh, ne znam sta vise da radim… Isto se desava i kad ucitam vasu mapu, kad je kalibrisem sam, ili kad radim neku drugu. Uvek isto, pomereno. Sve sam proverio 100 puta i sve moguce varijante. Mogu li da Vam posaljem na mail par slika kako to izgleda kod mene, ili tako nesto? Ne znam ni kako mozete da mi pomognete. Hvala na strpljenju.

  • Peđa

   Пример из овог чланка је сигурно добро калибрисан. Провери да ли ти је добро подешен датум који се корсити за приказ мапе. Ако ту није изабран Hermannskogel Serbia онда се грид неће поклапати иако је карта добро калибрисана.

 11. Đorđe

  Peđa, da li postoji način pomoću kojeg bi se kalibrisala karta pri čemu bi postojala mogućnost da se doda i nadmorska visina?
  Pozdrav

  • Peđa

   Kako mislite da se doda nadmorka visina na kartu. Karta ne sadrži taj podatak. Za nadmorske visine se u ozieksplorer može posebno učitati baza visina, i on to pokazuje nezavisno od karte.

   Videću kad uhvatim vremena da objasnim kako se to radi.

 12. Đorđe

  U programu GoogleEarth kad se prelazi kursorom preko radne površine u podnožju se očitava i nadmorska visina.
  Uopšte nije potrebna visoka preciznost, kao ni tačnost. Osnovna ideja bi bila proračun RR veze.

  • Peđa

   Треба ти за прорачун радио линка? Неће ти онда то баш помоћи. За такав рачун ти треба специјализован програм, јер је неопходно да се урачуна закривљење Земљине површине, Фреснелова зона и слично.

   Препоручујем програм RadioMobile. Мало је компликован на прву руку али стварно ради посао. У плану ми је да направим приказ и основно упутство за његово коришћење.

   Такође можеш пробати и LigoWave Link Calculator. То је онлајн програм.

   • Đorđe

    To je osnovna ideja. Postoji i na linuksu SPLAT koji je dosta dobar. Hteo sam samo da napravim kartu sa sve tri koordinate.
    Hvala u svakom slučaju

    • Peđa

     Као што рекох, база висина не иде у карту него се учитава посебно у програм и важи за све карте. Чим ухватим времена направићу објашњење како се то подешава.

 13. sinpe

  Poštovani g. Peđa, sve čestitke za sajt. Pošto sam dobio zbirku skeniranih i geopozicioniranih mapa Srbije, instalirao sam Ozi 3.95.4m, izvršio podešavanja po vašim uputstvima i prvo učitao uzice-mapa.map (Hermannskoger Serbia). Zatim sam probao i moje mape 25, 50 i 100 (urađene u Hermannskogel). Situacija je svaki put ista: uglovna podela i učitani trekovi se „savršeno“ poklapaju sa sken. mapom ali metarska podela „beži“ 1500m na sever. Da li su u pitanju osnovna podešavanja Ozi-ja ili nešto drugo. Mogu poslati mape da proverite. Pozdrav i hvala.

  • Peđa

   Подешавања која сам овде навео су довољна. Подробно проверите да ли сте све добро уписали.

   • sinpe

    Ne jedem, ne spavam, samo „podrobno proveravam“ ;).
    File / Configuration / Maps / Alternate Grid = User Grid.
    Imajte razumevanja za početnike, lepo pitah da li je do Ozi-ja!

 14. Stefan

  Sinpe, hvala na pomoci za File / Configuration / Maps / Alternate Grid = User Grid. Ja sam to prevideo pa mi se karta nije poklapala… Ali tu nije sve gotovo, sad imam pitanje za Pedju :). Imam precizne koordinate nekih mesta pa sam uporedjivao sa kalibrisanom kartom u ozy-u. Geografska sirina se odlicno poklapa, ali duzina bezi levo za nekih 20 sekundi (oko 300m). Uvek bezi za toliko, koju god tacku posmatrao (uporedjivao sam i sa google earthom). Sva podesavanja su precizno unesena i nema greske (proveravalo vise nas). Sta moze biti problem?

  • Peđa

   Вероватно координата коју имате није у истом датуму као и карта коју користите. На пример, разлика између WGS84 i Hermannskogel Serbia је ту негде око 250 до 300 метара, како где.

 15. Stefan

  Tacno. Kada sam za datum display stavio WGS84, sve koordinate koje imam se poklapaju sa odgovarajucim mestima na karti. Jeste da se grid pomerio kada sam stavio na WGS84, linije se vise ne poklapaju sa linijama na karti, ali vazno da se poklapaju koordinate sa ovima koje imam. Valjda je to to. Hvala na pomoci i razumevanju za nas pocetnike.

  • Peđa

   Линије на топографској карти су уцртане у датуму Hermannskogel Serbia и оне остају такве јер су нацртане на карти.

   Када је програм подешен да приказује податке у истом датуму, линије ће се поклапати.

   Када програм подесите да приказује податке у неком другом датуму, наравно да се линије које програм црта више неће бити на истом месту, јер ће бити цртане у другом координатном систему.

   Зато сам и препоручио да се помоћу тих линија проверава тачност калибрације карте. Ако је све исправно а приказ подешен на датум карте, онда ће се линије поклопити. Када је то урађено како треба, онда приказ можете пребацити у било који други датум и он ће такође бити тачан (иако се координате неће поклапати са онима на карти).

 16. darko

  Sve čestitke za ovaj sajt,
  I naravno jedno pitanje, Da li je moguće uz pomoć parametara dobijenih kalibracijom tk karata uz pomoć Oziexplorera iste „uvući“ u GIS (ArcMAP) i u AutoCAD Map, i na koji način.
  Pokušavao sam ali vjerovatno negdje griješim, veliki pozz

  • Peđa

   Нисам то радио али сам сигуран да може. Професионални ГИС програми не знају да читају формат ози експлорера али постоје неки конвертори који би требало да могу да пребаце мапе у разне формате.

   С друге стране, на сличан начн као у ози експлореру, можете географски орјентисати мапе у самом ГИС програму. Параметри и координате су исти.

 17. darko

  Evo upravo provjerih, u Gis mi učitava karte uz pomoć fajla sa ekstenzijom TFW dok ke izlaz i Oziexplorera MAP. Da li je poznat konvertor između ove dvije ekstenzije,
  Srdačan pozdrav i podrška ovom sajtu

 18. darko

  Postovani Pedja,
  Vlasnik sam Garminovog GPSMAP 62 koji podržava kartografiju. Uvlačenje rastera u njega ide preko KMZ formata. Ja imam sljedeći problem: kada raster kalibrišem u oziju i uz pomoć Global mapera eksportujem ga u KMZ format, a zatim isti „navučem“ na google on mi je iako izvanredno pozicioniran, uvijek jednako smaknut za nekih 600m. Zanima me da li griješim u kalibraciji u oziju (malo mi je raster iskrivljen u odnosu na onaj grid za kontrolu) ili je u pitanju nešto drugu. Predmetno područje je Bosna i Hercegovina.
  Veliki pozdrav

 19. Goran

  Postovani Peđa,
  Svaka čast.Vojno sam lice i imam naše karte 1:50000. Uspeo sam daprebacim naše vojnemape u WGS 84. Bez vasnikad ne bih uspeo. Svaka čast.Trebalo je uložiti dosta vremena,truda i znanja.
  Veliki pozdravi. Hvala
  Goran Milosevic.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Попуните израз тако да буде тачан: *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.