Теме: Бежичне мреже | Мобилна телефонија

Колико је опасно зрачење wireless опреме?

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/529

Често се поставља питање колико је опасно зрачење wireless опреме и да ли је здраво проводити дуго времена у њеној близини. Ово нарочито брине људе који имају wireless уређаје у просторијама у којима проводе доста времена у току дана.

Одговор који се увек добија је да зрачење није штетно и да је далеко мање од опасног, али углавном без конкретних чињеница. Овим чланком објаснићу како стоје ствари по питању дозвољеног озрачивања и колико је стварно зрачење уређаја за бежично умрежавање.

Одмах на почетку констатоваћу да је рална претпоставка да је свако зрачење у некој мери штетно зависно од интензитета и трајања зрачења, али да зрачење wireless уређаја, а свакако оних који су у оквиру прописа, није ни близу опасном. Дакле око тога се не треба бринути.

Фреквентни опсег Контролисана изложеност (просек у току 6 минута)
(mW/cm2)
Неконтролисана изложеност
(просек у току 30-минута)(mW/cm2)
0.3-3.0 MHz (100)*
3.0-30 MHz (900/f2)
0.3-1.34 MHz (100)
1.34-30 MHz (180/f2)
30-300 MHz 1.0 0.2
300-1500 MHz f/300 f/1500
1,5-100 GHz 5 1.0

Преглед дозвољеног озрачивања по фреквенцијама (IEEE C95.1)

Максимално дозвољено излагање радио-зрачењу се дефинише за два окружења: контролисано и неконтролисано.

Под контролисаним се сматра излагање које се одвија у условима када су људи свесни зрачења и предузимају одређене мере да га умање, а неконтролисано се одвија у слободном простору где људи зрачења нису свесни и не предузимају никакве мере заштите од њега. Контролисано излагање се изражава као просек у шест минута излагања, а неконтролисано као просек у 30 минута излагања.

Опасност радио-зрачења зависи од фреквенције, зато је у приложеној табели дат преглед дозвољеног озрачивања по фреквентним опсезима према IEEE C95.1 који је објављен 1992. године. Новији стандард је 1998. године објавио ICNIRP, којим су уведена додатна ограничења на нижим фреквенцијама али на фреквенцијама које нас интересују су ограничења остала непромењена.

Фреквенције које су нама важне су 2.4 GHz и 5.x GHz. У табели можемо видети да је за оба ова опсега дозвољено озрачивање 5 mW/cm2 за 6 минута у контролисаном окружењу, а за неконтролисано окружење дозвољено је озрачивање од 1 mW/cm2 у 30 минута.

Ове податке ћемо упоредити са израчунатим реалним радио-зрачењем којем човек може бити изложен ако се налази у близини wireless радио антене. Друга табела показује зрачење које се емитује зависно од емитоване снаге из антене (снага предајника увећана за добит антене) на растојањима 20 cm, 50 cm, 1 m и 2 m од антене, као и удаљености на којима је ово зрачење на граници дозвољеног:

Емитована снага из антене
(mW)
Удаљеност на којој је зрачење на граници дозвољеног Реално зрачење на 2.4 i 5.x GHz по растојањима
контролисано окружење (m) неконтролисано окружење (m) 20 cm (mW/cm2) 50 cm (mW/cm2) 1 m (mW/cm2) 2 m (mW/cm2)
50 0.030 0.047 0.026 0.004 0.001 < 0.001
100 0.035 0.060 0.051 0.008 0.002 0.001
200 0.044 0.079 0.102 0.016 0.004 0.001
400 0.056 0.105 0.203 0.032 0.008 0.002
800 0.072 0.142 0.405 0.065 0.016 0.004
1600 0.096 0.195 0.807 0.129 0.032 0.008
3200 0.129 0.269 1.611 0.258 0.064 0.016

Из табеле је очигледно да је у свим случајевима ово зрачење далеко испод дозвољеног, чак и када је емитована снага много већа од дозвољене. Чак и у случају да се човек налази на само 20 cm од антене биће изложен зрачењу које је неколико пута мање од дозвољеног.

Једино у случају да је емитована снага 3.2 W, а човек се налази на 20 cm од антене биће изложен количини зрачења која је већа од дозвољене, али само ако се у том пољу налази константно 30 минута. Ово је, наравно, прилично нереална ситуација, јер је таква ситуација практично немогућа физички, а поготово зато што wireless уређаји не емитују константно, тако да би за опасну дозу требало провести знатно више времена од 30 минута. Такође треба узети у обзир да је шеттна кличина зрачења изражена по квадратном сантиметру, а човек је обично зрачењу изложен знатно већом површином.

Немогућа је ни ситуација да човек том зрачењу буде изложен непрекидно шест минута, када је још увек два пута мање озрачен него што је то дозвољено.

Ако погледамо реалније ситуације, да се човек у пољу предајника налази на одстојању од метар – два, ниво зрачења је вишеструко смањен, до нивоа занемарљивог.

Дакле, можемо закључити да wireless уређаји намењени за бежично умрежавање немају опасно зрачење и да о томе не морамо да бринемо.

Изворно написано на: http://wireless.uzice.net/uputstva/koliko-je-wifi-zracenje-opasno/

9 comments to Колико је опасно зрачење wireless опреме?

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Попуните израз тако да буде тачан: *