Изборник Затворити

Закон о безбедности саобраћаја и бициклисти

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/3977

Код нас су услови такви да бициклисти не могу да избегну учешће у саобраћају. Иако Закон не превиђа обавезу добијања дозволе за вожњу бицикла јавним путевима неопходно је да бициклисти буду упознати са Законом о безбедности саобраћаја.

У овом чланку ћу укратко сумирати оно што је неопходно знати, а тиче се бициклиста. Истаћи ћу оно што се директно односи на бициклисте, али се подразумева да они морају познавати све прописе који се односе на учешће у саобраћају.

Опрема

Закон под бициклом сматра превозно средство са најмање два точка, које се покреће снагом возача, односно, путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове.

Бицикл који учествује у саобраћају мора да буде технички исправан. Мора имати уграђено једно бело светло на предњој и једно црвено на задњој страни.

Биикл у саобраћају на путу не могу имати уређаје, склопове и опрему чија употреба може угрозити, ометати или изазвати забуну другог учесника у саобраћају.

Бицикл не сме на предњој страни да има уређаје или материје које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, као ни трепћуће светло које није предвиђено прописима. На возилу се не смеју налазити нити користити уређаји који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима.

Понашање бициклиста у саобраћају

Када возач седи на бициклу и вози га, он има статус возила у саобраћају и на њега се односе прописи на исти начин као и на друга возила. Када бициклиста гура бицикл поред себе, тада има статус пешака и на њега се односе прописи исто као и на пешаке.

Бициклиста је дужан да поступа у складу са својим статусом и прописима о правилима саобраћаја, саобраћајном сигнализацијом и наредбама овлашћеног службеног лица.

Бициклиста је дужан да се у саобраћају понаша у сладу са околностима на такав начин да не изазива опасност и не омета друге учеснике у саобраћају.

Возач бицикла је дужан да управља возилом на начин који не умањује стабилност возила и неомета друге ученике усаобраћају, а нарочито не сме да: испушта управљач из руку, склања ноге са педала, се придржава за друго возило, води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило за бицикл,  допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано, или превози предмете који могу да га ометају током управљања.

Бициклиста не сме да у току вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију уколико не користи опрему која омогућава да обавља разговоре тако да су му обе руке слободне. Такође не сме да користи аудио или видео уређаје на начин који га онемогућавају да чује и види  друге учеснике у саобраћају или на други начин ометају његову пажњу приликом управљања бициклом. Возач бицикла не сме држати слушалице на оба ува.

Приликом скретања бициклиста је дужан да осталим учесницима у саобраћају то најави одручивањем руке на оној страни на кују намерава да скрене.

Приликом укључивања у саобраћај, бициклиста мора да се увери да тиме неће ометати друге учеснике у саобраћају.

Кретање бицикла по путу

Бициклистима је забрањено кретање аутопутем и мотопутем. На јавним путевима није зозвољено управљање бициклом децимлађојод 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.

Бициклиста за кретање мора користити ону површину која је за њега намењена. Дужан је да се креће десном страном коловоза у смеру кретања. На путевима који немају посебну траку или стазу за бицикле, бициклиста је дужан да се коловозом у ширини од највише један метар од десне стране коловоза. Када бициклиста гура бицикл поред себе дужан је да се креће десном ивицом коловоза.

Ако се бициклиста креће споро и тиме омета нормалан саобраћај, дужан је да на првом одговарајућем месту омогући да га друго возило претекне, обиђе или прође.

Ако се два или више возача бицикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.

Од сумрака, ноћу и до свитања, као и дању у условима смањене видљивости, на бициклу морају бити укључена једно бело светло на предњој страни  и једно црвено светло на задњој страни.

Возач бицикла старији од 18 година може ан бициклу превозити дете до 8 година старости, уколико је на бицикл уграђено посебно седиште за ту намену.

Возач бицикла не сме да превози лице које је под утицајем алкохола, психоактивних сусптанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.

Бицикл у саобраћају на путу може имати прикључно возило на два точка, намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила. У прикључном возилу се не смеју превозити путници. Прикључно возило не сме бити шире од једног метра, а на задњој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер.

Кретање бициклистичком стазом

Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала. Њом се не смеју кретати моторна возила и пешаци.

Ако на коловозу постоји обележена трака за бицикле или поред коловоза постоји бициклистичка стаза, бициклиста је дужан да их користи.

Бициклиста се мора кретати десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.

Бициклиста се бициклистичком стазом не сме кретати брзином већом од 35 km/h. На бициклистикој траци, бициклиста се мора кретати десном страном у односу на смер кретања.

Обавезе возача бицикла према пешацима

Возач је дужан да заустави возило испред пешачког прелаза, када му је светлосним сигналом или нардбом полицијског службеника забрањен пролаз. Ако му је пролаз дозвољен возач је дужан да пропусти пешака који је ступио на пешачки прелаз или показује намеру да то учини.

Возач који скреће на бочни пут је дужан да пропусти пешака који је ступио или на коловоз или показује намеру да то учини, без обзира да ли се ту налази обележен пешачки прелаз.

Уколико су пешаци деца, немоћна лица, слепе особе, особе у инвалидским колицима, или користе друга помагала за кретање, возач је дужан да заустави возило приликом пропуштања.

Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која се креће по коловозу.

Светлосна сигнализација

За регулисање возила се користи тробојна светлосна сигнализаија. Значења светала су следећа:

– црвено светло – забрањен пролаз,
– жуто светло – забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
– зелено светло – дозвољен пролаз,
– истовремено укључено жуто и црвено светло – забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
– трепћуће жуто светло – обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
– трепћуће зелено светло – дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла.

Возач не сме проћи светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз.

Семафор са тробојним светлима може да има додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак) који означава да возач може возилом да прође светлосни знак само у правцу означеним стрелицом и за време док је упаљено црвено или жуто светло при чему мора да пропусти сва возила која се крећу по путу на који улази као и да пропусти пешаке који прелазе преко коловоза.

Подробније упознаваање са Законом

Нет треба да се задовољите сами читањем овог чланка. Он је намењен да извуче најважније елементе закона на које бициклсити треба да обрате посебну пажњу. Ипак је најбоље да прочитате цео текст Закона о безбедности саобраћаја на путевима и упознате се са њим у целини. Текст Закона можете преузети са сајта Министарства унутрашњих послова: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf

71 Comments

 1. Danilo

  Želim da se nadovežem na problem o kome je pisao(la) FP.
  Ja imam slične probleme sa pešacima koji trče i šetaju biciklističkom stazom. Da li ovlašćeno lice može da napiše kaznu licima koja šetaju i trče biciklističkom stazom? Redovno vozim bicikl Bulevarom Evrope, imam svu potrebnu opremu na biciklu i veoma sam frustrian kada vidim ljude koji trče ili šetaju biciklističkom stazom. Viđam i bicikliste koji ne drže ruke na upravljaču, drže jednom rukom a u drugoj telefon, pored vode psa dok voze itd. Da li mogu da prijavim takve osobe i kome mogu da se obratim? Još jednom da ponovim da me posebno frustriraju lica koja trče ili šetaju biciklističkom stazom i samo na potezu između dva kružna toka u toku jedne moje vožnje u jednom smeru te deonice prođem pored desetak osoba koje tuda trče. Najviše ih ima u vremenu od 16h do 18h u letnjim periodima i lepim vremenskim uslovima.
  Hvala na odgovoru.

  • Пеђа

   Кретање пешака бициклистичком траком је саобраћајни прекршај и требало би да се регулие као и сваки други такав прекршај.

   Колико је рално очекивати д аће неко то да санкционише, савим је друга ствар.

   Оно што моћеш, осим пријаве полицији да урадиш је:

   – Фотографиши и објави на друштвеним мрежама, свом блогу, форумима и слично.

   – Бициклом се отпозади прикради пешаку и кад му приђеш на длаку, дрекни му на увце из све снаге „Чувааај!“, „Пази!“ или нешто слично са упозоравајућим призвуком.

   – Пришуњај се као у претходном, а онда нагло закоши да зашкрипе гуме. На то скачу ко опарени.

   – Трећа варијанта је да набавиш ону малу вездушму сирене на компресовани ваздух у спреју у спреју, па кад се пришуња да свирнеш пешаку на увце. То проверено страшно делује на обесне камионџије, па мора и на пешаке. Само пази, некога може да стрефи срчка.

   – Само у изнимним приликама примени лагани и безопасни физички контакт, колико да препаднеш пешака и да му ставиш до знања да се за длаку извукао.

 2. Marija

  Peđa svaka čast za ovu beležnici o zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i biciklistima. Mislim da biciklisti treba da znaju i to da ukoliko padnete sa bicikla naplatiće vam se kazna za ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju.
  Reflektujući prsluk je obavezan na otvorenom put!
  Pitala bih mnoge koji ovde postavljaju razna pitanja zašto pažljivo ne pročitaju postaljen tekst, odgovori na pitanja većinu pitanja se nalaze u njemu.

 3. dragan

  da li biciklista kada prelazi preko pesackog prelaza ,treba :da uspori kretanje biciklom,da sidje sa bicikle i predje pesacki ili velikom brzinom predje preko pesackog prelaza ako mu je upaljeno zeleno svetlo(zeleni pesak)?hvala.

 4. Никола

  Поздрав, мене интересује да ли бициклиста сме да прође прелаз бициклистичке стазе возећи бицикл?

  • Пеђа

   Бицикл има статус возила само када га бициклиста вози. Бициклиста који гура бицикл је пешак. Дакле, бициклиста пешачки прелаз прелази само гурајући бицикл.

 5. Meda

  Evo moje situacije. Ispred pesackog prelaza usporim auto i cujem udarac u desno krilo auta. Biciklista dosao odpozadi sa moje desne strane. Izadjem zena na mene, a ona me udarila i jos se udgurnula rukom od auta. Pridjem, jel sve u redu i td… Zena kaze sve ok i sedne na bajs i ode. Posle dva dana zovu iz policije. Zena otisala kod lekara kao otekla joj noga. Policija meni krivicnu prijavu. Svedoci na mojoj strani. Kakav ishod mogu da ocekujem, sto se tice prijave?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Попуните израз тако да буде тачан: *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.