Теме: Пословање | СПАМ

И закон о електронској трговини забрањује спам

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/4007

Зако о електронској трговини је Народна Скупштина Републике Србије усвојила крајем маја 2009. године. Он се бави електронским пословањем али је ипак и он морао да се осврне на спам, као непожељну појаву. Тако наше законодавство, са два закона (овим и Законом о оглашавању директно забрањује спам) а посредно  и другим законима који се тичу високотехнолошког криминала и другим.

Ево извода из Закона који се односе на спам:

Члан 3.

8 ) комерцијална порука је порука у било којем облику, сачињена да промовише, непосредно или посредно, робу, услуге или углед правног или физичког лица које обавља регистровану делатност.

Члан 8.

Коришћење електронске поште у сврху слања нетражене комерцијалне поруке, дозвољено је само уз претходни пристанак лица коме је таква врста поруке намењена, у складу са законом.

Члан 22.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице – пружалац услуга, ако:

2 ) пошаље нетражену комерцијалну поруку без претходног пристанка лица којем је таква порука намењена (члан 8);

Цео текст Закона можете преузети са сајта Скупштине Србије.

4 comments to И закон о електронској трговини забрањује спам

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Попуните израз тако да буде тачан: *