Теме: Природњачење

Закон о безбедности саобраћаја и бициклисти

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/3977

Код нас су услови такви да бициклисти не могу да избегну учешће у саобраћају. Иако Закон не превиђа обавезу добијања дозволе за вожњу бицикла јавним путевима неопходно је да бициклисти буду упознати са Законом о безбедности саобраћаја.

У овом чланку ћу укратко сумирати оно што је неопходно знати, а тиче се бициклиста. Истаћи ћу оно што се директно односи на бициклисте, али се подразумева да они морају познавати све прописе који се односе на учешће у саобраћају.

Опрема

Закон под бициклом сматра превозно средство са најмање два точка, које се покреће снагом возача, односно, путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове.

Бицикл који учествује у саобраћају мора да буде технички исправан. Мора имати уграђено једно бело светло на предњој и једно црвено на задњој страни.

Биикл у саобраћају на путу не могу имати уређаје, склопове и опрему чија употреба може угрозити, ометати или изазвати забуну другог учесника у саобраћају.

Бицикл не сме на предњој страни да има уређаје или материје које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, као ни трепћуће светло које није предвиђено прописима. На возилу се не смеју налазити нити користити уређаји који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима.

Понашање бициклиста у саобраћају

Када возач седи на бициклу и вози га, он има статус возила у саобраћају и на њега се односе прописи на исти начин као и на друга возила. Када бициклиста гура бицикл поред себе, тада има статус пешака и на њега се односе прописи исто као и на пешаке.

Бициклиста је дужан да поступа у складу са својим статусом и прописима о правилима саобраћаја, саобраћајном сигнализацијом и наредбама овлашћеног службеног лица.

Бициклиста је дужан да се у саобраћају понаша у сладу са околностима на такав начин да не изазива опасност и не омета друге учеснике у саобраћају.

Возач бицикла је дужан да управља возилом на начин који не умањује стабилност возила и неомета друге ученике усаобраћају, а нарочито не сме да: испушта управљач из руку, склања ноге са педала, се придржава за друго возило, води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило за бицикл,  допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано, или превози предмете који могу да га ометају током управљања.

Бициклиста не сме да у току вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију уколико не користи опрему која омогућава да обавља разговоре тако да су му обе руке слободне. Такође не сме да користи аудио или видео уређаје на начин који га онемогућавају да чује и види  друге учеснике у саобраћају или на други начин ометају његову пажњу приликом управљања бициклом. Возач бицикла не сме држати слушалице на оба ува.

Приликом скретања бициклиста је дужан да осталим учесницима у саобраћају то најави одручивањем руке на оној страни на кују намерава да скрене.

Приликом укључивања у саобраћај, бициклиста мора да се увери да тиме неће ометати друге учеснике у саобраћају.

Кретање бицикла по путу

Бициклистима је забрањено кретање аутопутем и мотопутем. На јавним путевима није зозвољено управљање бициклом децимлађојод 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.

Бициклиста за кретање мора користити ону површину која је за њега намењена. Дужан је да се креће десном страном коловоза у смеру кретања. На путевима који немају посебну траку или стазу за бицикле, бициклиста је дужан да се коловозом у ширини од највише један метар од десне стране коловоза. Када бициклиста гура бицикл поред себе дужан је да се креће десном ивицом коловоза.

Ако се бициклиста креће споро и тиме омета нормалан саобраћај, дужан је да на првом одговарајућем месту омогући да га друго возило претекне, обиђе или прође.

Ако се два или више возача бицикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.

Од сумрака, ноћу и до свитања, као и дању у условима смањене видљивости, на бициклу морају бити укључена једно бело светло на предњој страни  и једно црвено светло на задњој страни.

Возач бицикла старији од 18 година може ан бициклу превозити дете до 8 година старости, уколико је на бицикл уграђено посебно седиште за ту намену.

Возач бицикла не сме да превози лице које је под утицајем алкохола, психоактивних сусптанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.

Бицикл у саобраћају на путу може имати прикључно возило на два точка, намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила. У прикључном возилу се не смеју превозити путници. Прикључно возило не сме бити шире од једног метра, а на задњој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер.

Кретање бициклистичком стазом

Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала. Њом се не смеју кретати моторна возила и пешаци.

Ако на коловозу постоји обележена трака за бицикле или поред коловоза постоји бициклистичка стаза, бициклиста је дужан да их користи.

Бициклиста се мора кретати десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.

Бициклиста се бициклистичком стазом не сме кретати брзином већом од 35 km/h. На бициклистикој траци, бициклиста се мора кретати десном страном у односу на смер кретања.

Обавезе возача бицикла према пешацима

Возач је дужан да заустави возило испред пешачког прелаза, када му је светлосним сигналом или нардбом полицијског службеника забрањен пролаз. Ако му је пролаз дозвољен возач је дужан да пропусти пешака који је ступио на пешачки прелаз или показује намеру да то учини.

Возач који скреће на бочни пут је дужан да пропусти пешака који је ступио или на коловоз или показује намеру да то учини, без обзира да ли се ту налази обележен пешачки прелаз.

Уколико су пешаци деца, немоћна лица, слепе особе, особе у инвалидским колицима, или користе друга помагала за кретање, возач је дужан да заустави возило приликом пропуштања.

Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која се креће по коловозу.

Светлосна сигнализација

За регулисање возила се користи тробојна светлосна сигнализаија. Значења светала су следећа:

– црвено светло – забрањен пролаз,
– жуто светло – забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
– зелено светло – дозвољен пролаз,
– истовремено укључено жуто и црвено светло – забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
– трепћуће жуто светло – обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
– трепћуће зелено светло – дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла.

Возач не сме проћи светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз.

Семафор са тробојним светлима може да има додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак) који означава да возач може возилом да прође светлосни знак само у правцу означеним стрелицом и за време док је упаљено црвено или жуто светло при чему мора да пропусти сва возила која се крећу по путу на који улази као и да пропусти пешаке који прелазе преко коловоза.

Подробније упознаваање са Законом

Нет треба да се задовољите сами читањем овог чланка. Он је намењен да извуче најважније елементе закона на које бициклсити треба да обрате посебну пажњу. Ипак је најбоље да прочитате цео текст Закона о безбедности саобраћаја на путевима и упознате се са њим у целини. Текст Закона можете преузети са сајта Министарства унутрашњих послова: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf


Поделите овај чланак са пријатељима


71 comments to Закон о безбедности саобраћаја и бициклисти

 • Miloš Vučić

  Da li je obavezna upotreba zaštitne kacige prilikom kretanja pa kolovozu van naseljenog mesta?

 • За бициклисте није. То не значи д аихне треба носити. Кациге су прилично јефтине а веома су корисне, не само због заштите од ударања.

 • Milić

  Zakon kao takav odnosi se na sve ucesnike u saobracaju pa i na pesake i zaista nema opravdanja ako se isti ne poznaje dovoljno. Veliki problem je upravo infrastruktura gde je biciklisticka staza misaona imenica. Na nekim mestima nema ni prohodnih trotoara, a ja pricam o bic. stazama… Kako se pesaci ne kaznjavaju mislim da ni bicikliste niko nece dirati. Ove lokalne svakako ne. Ovi koji putuju duze mislim da su dovoljno svesni potreba za svetlosnom signalizacijom – da vide ali i da budu vidjeni. Problem je zaista ogroman nocu kada biciklisu (ne retko i pijanog) vidite previse kasno.. svetloodbojni prsluci su vise nego jeftina zamena za starudije kako vozace tako i bicikle ali se slabo koristi 🙁

 • Сврха закона, ипак,на првом местује у томе да се подигне ниво безбедности.

  Он постоји из два разлога: прво да би се унапред устројеним правилима омогућило да сес ви понашају по истим обрасцима, те да тако свако зна шта може да очекује од других учесника у саобраћају.

  Други разлог је да се они људи који не могу сами да разумеју потребу да постоје правила и потребу да се понашају на безбедан начин, натера да се тако понашају, и тако опет подигне ниво безбедности и њих и других учесника у саобраћају.

  Немојте се много уздати у то да бициклисте нико неће дирати. Бициклисти по правилу представљају огроман ризик на путу. Према неким истраживањаима, у 90% саобраћајки у којима је учествовао бициклист, бициклиста је тај који је изазвао проблем.

  Здрав разум говори да је неопходно да бициклиста буде уочљив док је на путу. Светло на бициклу је томе намењено. Ко користи бицикл на путу без светла тај ставља главу у торбу. Зато закон прописује да је светло обавезно.

 • Dejan

  U zakonu stoji da biciklista ne sme da ima slusalice na oba uva. Da li to znaci da sme da drzi samo jednu slusalicu, ili ne sme da drzi nijednu?

 • Сме да држи слушалицу на једном увету. Друго мора да буде слободно да би чуо шта се дешава у саобраћају око њега.

 • Mihajlo

  Moze li nesto opsirnije o svetlosnoj signalizaciji?

 • На шта опширније мислиш?

 • misko

  Dakle konkretno dali je potrebna kaciga po zakonu i prsluk ili ne?

  • Кацига није обавезна, али свако ко држи до себе, а нарочито главе, треба да је носи. Кацига није скупа. Може се купити већ за 800 динара.

   За прслук не могу да ти тачно кажем јер нисам сигуран. Мислим да у закону не стоји да је обавезан, али ми скоро неко рече да јесте, бар у условима слабе видљивости. Можда је то регулсиано неким подзаконским актом.

   Опет, свеједно, у условима слабе видљивости је итекако добро носити га. Ни прслук није скуп. Цене се крећу око 250 – 300 динара.

 • nesa

  Ko moze da mi naspise na mail cika.nesa@gmail.com sta starim zakonom regulise clan 227 stav 1 ,2 i 3
  Unapred zahvalan!

 • uros

  ukoliko biciklista vozi pod dejstvom srednje alkoholisanosti kakve kazne mu slede i dali gubi b vozacku kategoriju

 • Знам већ за неке људе који су возили бицикл пијани и због тога су изгубили возачку дозволу.

 • nikola

  Zivim u jednom selu kod Cacka i imam dedu i babu u Bitolju(makedonija) pa bih zeleo da idem biciklom kojim putem mi je dozvoljeno da se krecem?

 • Можеш ићи свим путевима осим аутопутева и путева резервисаних за моторна возила (ако таквих има)

 • Milica

  Da li biciklista sme da vozi biciklu preko obelezenog pesackog prelaza ili mora da je pregura?!

  • Треба да је гура.

   Бициклиста може да мења својство у саобраћају. Када вози бицикл, тада за њега важе правила као за возила, а када гура бицикл, тада је пешак.

   То подразумева и да треба да користи одговарајуће саобраћајне површине, када је возило онда оне за возиола, а када је пешак, оне за пешаке.

 • Mile

  1) moram li da imam belo i crveno svetlo ugradjeno na biciklu ako isti necu nikad voziti popodne?

  2) sta je sa onom zutom plastikom na tockovima (u vezi sa recenicom „Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima.“)?

  • 1. Да, светла су обавезна.

   2. И ја сам се исто питао. Знам да полиција до сада није правила проблем за жуте катадиоптере, али јесте ако се користе разна жмигајућа светла и светла у бојама.

 • nenad

  1. do kog uzrasta deca mogu voziti biciklo pod nadzorom roditelja u ulici koja nije prometna (slepa uliica) 2. sta se desava kada pesak u istoj ulici se namerno krece u cik cak tako da bih doprineo da ga dete od 7 godina koje je na biciklu okrzne da bih izazvao konflikt.(ako moze odgovor na mejl hvala)

  • „На јавним путевима није дозвољено управљање бициклом деци млађој од 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.“

   Нема утицаја да ли се ради о слепој улици.

 • Anto

  Da li je dozvoljeno prelaziti granicu biciklom?

 • Anto

  A kada su maloletnici u pitanju?I sta je potrebno od dokumentacije?

  • Прелазак границе је прелазак границе, нема везе накоји начин. Да би прешао границу требају ти исти папири, без обзира идеш ли колима, бициклом, аутобусом, возом…

 • FP

  Šta se desi kada se sudare bicikl i pešak na obeleženoj biciklističkoj stazi? Ko je tada kriv?
  Na primer, biciklista vozi i krene da obilazi pešake koji šetaju stazom za bicikliste, pešak se pomeri i dođe do sudaranja.

  • Иако је стаза резервисана за бициклисте, то не значи да они могу да ударају у сваког ко им се нађе на путу а није бициклиста.

   Кривица зависи од конкретне ситуације, а одређује је суд, ако до тога дође.

 • Milos

  Da li postoji vozacka dozvola za biciklo?

  • За употребу бивикла није потребно да имате дозволу.

   Да бисте могли да се бициклом крећете јавним путевима без надзора, морате имати више од 16 година.

   Деца од 9 до 16 година могу да се крећу бициклом на јавним путевима али само ако су у пратњи старије особе.

   Поред тога, на јавне путеве бициклом изађите тек када одлично овладате вештином вожње бицикле.

   Вожња бицикле на јавним путевима је веома опасна најпре зато што бициклисти нису уочљиви на путу па их бозачи моторних возила често и не примете, али и због пословичне некултуре возача. Гледајте да будете најпре добрим обележавањем самог бицикла, а затим и ношењем одеће светле боје. Најбоље је носити „светлећи“ прслук који је обавезан дао опреме сваког моторног возила и врло је јефтин.

   Да бисте изашли на јавни пут према прописима морате имати потпуно исправан бицикл, исправно предње бело и задње црвено светло.

   Пропис не обавезује али, из искуства, на улицу се не излази без бициклистичке кациге. Кацига мора бити исправна и са потврдом да испуњава прописани квалитет. То не сме бити дечија кацига за игру, него права кацига која је направљена тако да повећа безбедност.

 • FP

  Može li mi neko odgovoriti na pitanje od ranije? Još uvek bi mi značio odgovor.
  Hvala

 • FP

  Naravno da ne znači da biciklisti mogu da udaraju redom pešake. Pitam, jer mi se desila situacija da sam išao iza bicikliste koji je obilazio dve žene koje su išle peške jedna pored druge. Gospođe su se sklonile njemu i krenule da se vraćaju na celu površinu staze ne pogledavši uopšte da li ide još neko iza(ja, u ovom slučaju). Za malo sam ih izbegao ali je jedna od njih počela da se dere na mene kako sam prošao preblizu i svašta mi rekla. A njih dve sam već viđao u više navrata u sličnim situacijama. Zbog toga pitam. Hvala na odgovoru.

 • Vitor

  imam pitanje o prelasku preko granice.. da li prave prbleme, (npr kad nosis noz, sekiru znam da zvic glupo ali to neopodna oprema ukoliko spavas u ssatoru) zanimaju me madjrska i grcka granica ako je neko isao bajsem zazanimaju me neka iskustva.. generalno van srbije i prelazak preko granice..

 • verica

  Na pesackom prelazu pustim pesaka da prodje i samo sto sam krenula na mene je sa desne strane naleteo biciklista koji je vozio rekla bih brzo i udario u moja vrata suvozaca nekako i glavom u sofersajbnu i pao na put sada je u bolnici.Hvala bogu bice dobro. Da li sam samo ja kriva ?

 • Macka

  Od koliko godina dete moze da vozi bicikl??

  • На јавним путевима није дозвољено управљање бициклом деци млађојод 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.

 • Macka

  A od koliko moze da se polaze za avto i motor po kategorijama?

 • Macka

  A od koliko moze da se polaze za avto i motor po kategorijama?

  treba mi odgovor jel idem na takmicenje pa mi treba hitnooo odgovor molim vas napisite mi

 • Sllaki

  ,,Када бициклиста гура бицикл поред себе, тада има статус пешака и на њега се односе прописи исто као и на пешакe“.

  znaci ako me zaustavi policija pri tome imam neispravan bicikl da li mogu da me kazne ako imam prsluk,ili mogu?

 • predrag

  Kolika je maksimalna kazna za prelazak biciklom na crveno u pijanom stanju?

 • Tanja

  Jel mozete odgovoriti na pitanje koje Vam je postavio ovaj clan, jer i mene zanima?! :

  Vitor
  јануар 19th, 2013 at 15:10 · Reply
  imam pitanje o prelasku preko granice.. da li prave prbleme, (npr kad nosis noz, sekiru znam da zvic glupo ali to neopodna oprema ukoliko spavas u ssatoru) zanimaju me madjrska i grcka granica ako je neko isao bajsem zazanimaju me neka iskustva.. generalno van srbije i prelazak preko granice..

 • Luka

  Ovo prethodno pitanje je vise za carinsku sluzbu. U principu noz i sekira su oruzje. Ja sam na Kritu kupio britvu ostrice 12 cm. Stavio u prtljag i donio, niko me nije nista pitao. Ali to su carinski propisi.
  Ja sam danas prelazio ulicu na pesackom prelazu. U nastavku je biciklisticka staza. Prekoracio sam je u dva koraka. Jedan biciklista je morao da uspori zbog toga. Onda je stao i psovao me dva minuta bukvalno. Izgleda da nije bio raspolozen i da me bije.
  Intresuje me da li sam posle prelaska pesackog prelaza na zeleno svetlo duzan da stanem pred biciklisticku stazu i pogledam levo i desno da vidim ima li biciklista, pa da ih sve propustim da ne bi morali zakociti ili usporiti? Da li sam prekrsio zakon ili sta se u stvari desilo?

  • Ако семафори не покривају и бициклистичку стазу, онда да, мораш проверити да ли је стаза слободна пре него што је пређеш, исто као и коловоз.

 • Johny

  Tokom vožnje putničkog automobila,prilikom približavanja pešačkom prelazu video sam biciklistu koji sa moje desne strane vozi trotoarom meni u susret.
  Pred pešačkim prelazom biciklista je naglo skrenuo da pređe preko istog i tom prilikom zakočio a ja sam prošao bez zaustavljanja.

  Da li se biciklista pravilno ponašao u saobraćaju i da li sam spram toga ja učinio neki prekršaj vezano za pešačke prelaze?
  Patrola saobraćajaca je bila u neposrednoj blizini okrenuta prema meni.
  U slučaju da su snimili situaciju, da li se u ovakvim slučajevima može očekivati prekršajni poziv?

  Unapred zahvalan.

 • djordje

  Da li se može u vožnji bicikla voditi pas (mislim da sam primetio da se NE MOŽE VUĆI pas), a vući i voditi nije isto!
  Molim odgovor,
  s poštovanjem,
  Djordje, Novi Sad

  • Ја то свакако не бих радио. Пас може очас посла да те баци са бицикле.

   • Mirko

    Zaboravih napisati da ukoliko je jedna ruka zauzeta, kako cete davati signale prilikom skretanja?
    Zvuci logicno.

    • 72. Sokolovi

     Da pitam?,sto se tice svetlosne signalizacije,pomenuli ste da je zabranjeno trepuce svetlo na bicikli,ja imam ugradjeno belo svetlo koje moze i da treperi i da svetli konstantno, tako isto i sa crvenim svetlom pozadi,ja kad vozim uvek ukljucim da treperi a mislim i da je bolje jer vozaci tada iz daljine imaju bolje upozorenje.

     • Трећућа светла су вероватно забрањена зато што могу да изазову забуну.
      Ипак, мислим да сви бициклисти користе трепћућа светла јер су уочљивија а и штеде батерије.

     • Marija

      mislim da je odgovor ovde, trepćuće svetlo nije zabranjeno „Бицикл не сме на предњој страни да има уређаје или материје које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, као ни трепћуће светло које није предвиђено прописима. На возилу се не смеју налазити нити користити уређаји који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима.

      Šta tu nije jasno?

      • Можда сам нешто превидео али чини ми се да су на возилу једино дозвољена трепћућа светла за показивање намере скретања.

 • 72. Sokolovi

  Pa da li onda policija hoce da pravi neki problem zbog toga a ja jos imam 2 svetla pa izgleda kao rotacija kad treperi neizmenicno,ali meni do sada policija nije pravila nikakav problem zbog toga i to koliko puta sam iso i u susret njima a i prolazio sam pored njih.

 • angie

  da li je kaznjivo voziti bicikl po trotoaru kada u blizini uopste nema biciklisticke staze, i kolika je kazna, ako znate? hvala

 • Ze

  Juče sam zaustavljen od strane policije jer nisam imao prednje i zadnje svetlo na biciklu. Kazna 3000 dinara.
  Inače posedujem prednji beli i zadnji crveni katadiopter, jasno vidljiv i ispravan. Na moje insistiranje službeno lice je unelo u prekršajni nalog komentar „Prekršaj je otrkriven: U gradu gde ima ulično osvetljenje“. Kako bicikl vozim isključivo po gradu gde postoji jako ulično osvetljenje da li to može da bude oslobađajuća okolnost kod sudije za prekršaje tj. da li sam u obavezi da imam upaljeno prednje i zadnje svetlo u gradu gde postoji. Zakon nije jasan…

  • Светла су обавезна и морају бити укључена када је мрак без обзира на осветљеност улица.

   Не брини се због закона него због главе на раменима.

   Обрати пажњу када видиш бициклисти да ти иде у сусрет, каква је разлика ако има упаљена светла или ако нема. Са светлима је много уочљивији чак и по дану а камоли увече.

 • Ze

  Gde to piše?
  Da li je to lično mišljenje i ako nije, na čemu je bazirano, da li su poznati takvi slučajevi i gde mogu da se pronađu?
  Da li postoji državni, službeni organ koji vrši tumačenje zakona, konkretno u slučaju saobraćaja i ako postoji koji su podaci za kontakt?
  Hvala na pomoći.

 • Имаш Закон о саобаћају а имаш и Полицијску управо да тражиш тумачење, аможе и да питаш сваког полицајца кад га видиш на улици.

  Е сад, мени је већи проблем да неко милси да не треба да има светла на бицикли и још да не треба да их држи укључена увече.

  Ја их некад укључим и по дану, ако се крећем путем оптерећеним саобраћајем. Чак, иако по прописима не би требало, укључим да трепћу јер сам тако још уочљивији.

 • Растко

  Мене интересује исто што је питао(питала) angie а то је да ли је забрањено возити бицикл по тротоару када у близини уопште нема бициклистичке стазе?

  Управо сам видео да су једног бициклисту у Лесковцу казнили са 5000 дин. због тога. Притом је на коловозу у тој улици забрањено возити бицикл.

  • Бицикл се може возити само по саобраћајним површинама предвиђеним за возила. Бицикл је возило. Тротоар је само за пешаке, ако није другачије обележено.

   Ако мораш да се крећеш тротоаром, сиђи са бицикле и гурај је поред себе. Тада си пешак и за тебе важе правила као за пешаке.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Попуните израз тако да буде тачан: *