Изборник Затворити

Закон о безбедности саобраћаја и бициклисти

Скраћена веза: https://pedja.supurovic.net/veza/3977

Код нас су услови такви да бициклисти не могу да избегну учешће у саобраћају. Иако Закон не превиђа обавезу добијања дозволе за вожњу бицикла јавним путевима неопходно је да бициклисти буду упознати са Законом о безбедности саобраћаја.

У овом чланку ћу укратко сумирати оно што је неопходно знати, а тиче се бициклиста. Истаћи ћу оно што се директно односи на бициклисте, али се подразумева да они морају познавати све прописе који се односе на учешће у саобраћају.

Опрема

Закон под бициклом сматра превозно средство са најмање два точка, које се покреће снагом возача, односно, путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове.

Бицикл који учествује у саобраћају мора да буде технички исправан. Мора имати уграђено једно бело светло на предњој и једно црвено на задњој страни.

Биикл у саобраћају на путу не могу имати уређаје, склопове и опрему чија употреба може угрозити, ометати или изазвати забуну другог учесника у саобраћају.

Бицикл не сме на предњој страни да има уређаје или материје које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, као ни трепћуће светло које није предвиђено прописима. На возилу се не смеју налазити нити користити уређаји који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима.

Понашање бициклиста у саобраћају

Када возач седи на бициклу и вози га, он има статус возила у саобраћају и на њега се односе прописи на исти начин као и на друга возила. Када бициклиста гура бицикл поред себе, тада има статус пешака и на њега се односе прописи исто као и на пешаке.

Бициклиста је дужан да поступа у складу са својим статусом и прописима о правилима саобраћаја, саобраћајном сигнализацијом и наредбама овлашћеног службеног лица.

Бициклиста је дужан да се у саобраћају понаша у сладу са околностима на такав начин да не изазива опасност и не омета друге учеснике у саобраћају.

Возач бицикла је дужан да управља возилом на начин који не умањује стабилност возила и неомета друге ученике усаобраћају, а нарочито не сме да: испушта управљач из руку, склања ноге са педала, се придржава за друго возило, води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило за бицикл,  допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано, или превози предмете који могу да га ометају током управљања.

Бициклиста не сме да у току вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију уколико не користи опрему која омогућава да обавља разговоре тако да су му обе руке слободне. Такође не сме да користи аудио или видео уређаје на начин који га онемогућавају да чује и види  друге учеснике у саобраћају или на други начин ометају његову пажњу приликом управљања бициклом. Возач бицикла не сме држати слушалице на оба ува.

Приликом скретања бициклиста је дужан да осталим учесницима у саобраћају то најави одручивањем руке на оној страни на кују намерава да скрене.

Приликом укључивања у саобраћај, бициклиста мора да се увери да тиме неће ометати друге учеснике у саобраћају.

Кретање бицикла по путу

Бициклистима је забрањено кретање аутопутем и мотопутем. На јавним путевима није зозвољено управљање бициклом децимлађојод 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.

Бициклиста за кретање мора користити ону површину која је за њега намењена. Дужан је да се креће десном страном коловоза у смеру кретања. На путевима који немају посебну траку или стазу за бицикле, бициклиста је дужан да се коловозом у ширини од највише један метар од десне стране коловоза. Када бициклиста гура бицикл поред себе дужан је да се креће десном ивицом коловоза.

Ако се бициклиста креће споро и тиме омета нормалан саобраћај, дужан је да на првом одговарајућем месту омогући да га друго возило претекне, обиђе или прође.

Ако се два или више возача бицикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.

Од сумрака, ноћу и до свитања, као и дању у условима смањене видљивости, на бициклу морају бити укључена једно бело светло на предњој страни  и једно црвено светло на задњој страни.

Возач бицикла старији од 18 година може ан бициклу превозити дете до 8 година старости, уколико је на бицикл уграђено посебно седиште за ту намену.

Возач бицикла не сме да превози лице које је под утицајем алкохола, психоактивних сусптанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.

Бицикл у саобраћају на путу може имати прикључно возило на два точка, намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила. У прикључном возилу се не смеју превозити путници. Прикључно возило не сме бити шире од једног метра, а на задњој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер.

Кретање бициклистичком стазом

Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала. Њом се не смеју кретати моторна возила и пешаци.

Ако на коловозу постоји обележена трака за бицикле или поред коловоза постоји бициклистичка стаза, бициклиста је дужан да их користи.

Бициклиста се мора кретати десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.

Бициклиста се бициклистичком стазом не сме кретати брзином већом од 35 km/h. На бициклистикој траци, бициклиста се мора кретати десном страном у односу на смер кретања.

Обавезе возача бицикла према пешацима

Возач је дужан да заустави возило испред пешачког прелаза, када му је светлосним сигналом или нардбом полицијског службеника забрањен пролаз. Ако му је пролаз дозвољен возач је дужан да пропусти пешака који је ступио на пешачки прелаз или показује намеру да то учини.

Возач који скреће на бочни пут је дужан да пропусти пешака који је ступио или на коловоз или показује намеру да то учини, без обзира да ли се ту налази обележен пешачки прелаз.

Уколико су пешаци деца, немоћна лица, слепе особе, особе у инвалидским колицима, или користе друга помагала за кретање, возач је дужан да заустави возило приликом пропуштања.

Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која се креће по коловозу.

Светлосна сигнализација

За регулисање возила се користи тробојна светлосна сигнализаија. Значења светала су следећа:

– црвено светло – забрањен пролаз,
– жуто светло – забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
– зелено светло – дозвољен пролаз,
– истовремено укључено жуто и црвено светло – забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
– трепћуће жуто светло – обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
– трепћуће зелено светло – дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла.

Возач не сме проћи светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз.

Семафор са тробојним светлима може да има додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак) који означава да возач може возилом да прође светлосни знак само у правцу означеним стрелицом и за време док је упаљено црвено или жуто светло при чему мора да пропусти сва возила која се крећу по путу на који улази као и да пропусти пешаке који прелазе преко коловоза.

Подробније упознаваање са Законом

Нет треба да се задовољите сами читањем овог чланка. Он је намењен да извуче најважније елементе закона на које бициклсити треба да обрате посебну пажњу. Ипак је најбоље да прочитате цео текст Закона о безбедности саобраћаја на путевима и упознате се са њим у целини. Текст Закона можете преузети са сајта Министарства унутрашњих послова: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf

71 Comments

 1. Peđa

  За бициклисте није. То не значи д аихне треба носити. Кациге су прилично јефтине а веома су корисне, не само због заштите од ударања.

 2. Milić

  Zakon kao takav odnosi se na sve ucesnike u saobracaju pa i na pesake i zaista nema opravdanja ako se isti ne poznaje dovoljno. Veliki problem je upravo infrastruktura gde je biciklisticka staza misaona imenica. Na nekim mestima nema ni prohodnih trotoara, a ja pricam o bic. stazama… Kako se pesaci ne kaznjavaju mislim da ni bicikliste niko nece dirati. Ove lokalne svakako ne. Ovi koji putuju duze mislim da su dovoljno svesni potreba za svetlosnom signalizacijom – da vide ali i da budu vidjeni. Problem je zaista ogroman nocu kada biciklisu (ne retko i pijanog) vidite previse kasno.. svetloodbojni prsluci su vise nego jeftina zamena za starudije kako vozace tako i bicikle ali se slabo koristi :(

 3. Peđa

  Сврха закона, ипак,на првом местује у томе да се подигне ниво безбедности.

  Он постоји из два разлога: прво да би се унапред устројеним правилима омогућило да сес ви понашају по истим обрасцима, те да тако свако зна шта може да очекује од других учесника у саобраћају.

  Други разлог је да се они људи који не могу сами да разумеју потребу да постоје правила и потребу да се понашају на безбедан начин, натера да се тако понашају, и тако опет подигне ниво безбедности и њих и других учесника у саобраћају.

  Немојте се много уздати у то да бициклисте нико неће дирати. Бициклисти по правилу представљају огроман ризик на путу. Према неким истраживањаима, у 90% саобраћајки у којима је учествовао бициклист, бициклиста је тај који је изазвао проблем.

  Здрав разум говори да је неопходно да бициклиста буде уочљив док је на путу. Светло на бициклу је томе намењено. Ко користи бицикл на путу без светла тај ставља главу у торбу. Зато закон прописује да је светло обавезно.

 4. Dejan

  U zakonu stoji da biciklista ne sme da ima slusalice na oba uva. Da li to znaci da sme da drzi samo jednu slusalicu, ili ne sme da drzi nijednu?

 5. Peđa

  Сме да држи слушалицу на једном увету. Друго мора да буде слободно да би чуо шта се дешава у саобраћају око њега.

  • Peđa

   Кацига није обавезна, али свако ко држи до себе, а нарочито главе, треба да је носи. Кацига није скупа. Може се купити већ за 800 динара.

   За прслук не могу да ти тачно кажем јер нисам сигуран. Мислим да у закону не стоји да је обавезан, али ми скоро неко рече да јесте, бар у условима слабе видљивости. Можда је то регулсиано неким подзаконским актом.

   Опет, свеједно, у условима слабе видљивости је итекако добро носити га. Ни прслук није скуп. Цене се крећу око 250 – 300 динара.

 6. Peđa

  Знам већ за неке људе који су возили бицикл пијани и због тога су изгубили возачку дозволу.

 7. nikola

  Zivim u jednom selu kod Cacka i imam dedu i babu u Bitolju(makedonija) pa bih zeleo da idem biciklom kojim putem mi je dozvoljeno da se krecem?

 8. Peđa

  Можеш ићи свим путевима осим аутопутева и путева резервисаних за моторна возила (ако таквих има)

  • Peđa

   Треба да је гура.

   Бициклиста може да мења својство у саобраћају. Када вози бицикл, тада за њега важе правила као за возила, а када гура бицикл, тада је пешак.

   То подразумева и да треба да користи одговарајуће саобраћајне површине, када је возило онда оне за возиола, а када је пешак, оне за пешаке.

 9. Mile

  1) moram li da imam belo i crveno svetlo ugradjeno na biciklu ako isti necu nikad voziti popodne?

  2) sta je sa onom zutom plastikom na tockovima (u vezi sa recenicom „Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima.“)?

  • Peđa

   1. Да, светла су обавезна.

   2. И ја сам се исто питао. Знам да полиција до сада није правила проблем за жуте катадиоптере, али јесте ако се користе разна жмигајућа светла и светла у бојама.

 10. nenad

  1. do kog uzrasta deca mogu voziti biciklo pod nadzorom roditelja u ulici koja nije prometna (slepa uliica) 2. sta se desava kada pesak u istoj ulici se namerno krece u cik cak tako da bih doprineo da ga dete od 7 godina koje je na biciklu okrzne da bih izazvao konflikt.(ako moze odgovor na mejl hvala)

  • Peđa

   „На јавним путевима није дозвољено управљање бициклом деци млађој од 12 година. Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом могу управљати деца старија од девет година ако су под надзором особе старије од 16 година.“

   Нема утицаја да ли се ради о слепој улици.

  • Peđa

   Прелазак границе је прелазак границе, нема везе накоји начин. Да би прешао границу требају ти исти папири, без обзира идеш ли колима, бициклом, аутобусом, возом…

 11. FP

  Šta se desi kada se sudare bicikl i pešak na obeleženoj biciklističkoj stazi? Ko je tada kriv?
  Na primer, biciklista vozi i krene da obilazi pešake koji šetaju stazom za bicikliste, pešak se pomeri i dođe do sudaranja.

  • Peđa

   Иако је стаза резервисана за бициклисте, то не значи да они могу да ударају у сваког ко им се нађе на путу а није бициклиста.

   Кривица зависи од конкретне ситуације, а одређује је суд, ако до тога дође.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Попуните израз тако да буде тачан: *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.